Vaše malůvky z porady? Hotová věda!

Každý bez ohledu na věk si při telefonování, při poradě, nebo ideálně ve škole, pokud má po ruce tužku a papír, něco čmárá. Je to tak frekventovaný zvyk, něco tak lidem společného, že téma nemohlo nezaujmout psychology. Již několik let se v mnoha zemích vedou vzrušené diskuze nad mimoděk namalovanými obrazci. 

 

20934YWM.jpg

 

Souvisí prý se stavem vaší mysli a dílem i charakterovými rysy. 

 

Jenomže pomalu rok od roku se názory, studie a závěry mění.Zatím jsou vědci jednotní v názoru, že sklon k tomu, malovat v souvislosti se stavem duše určité tahy, se u všech lidí na celé planetě neliší.

 

To znamená, že dva stejně naladění lidé, budou mít obdobné tahy i přes naprostou kulturní odlišnost, barvu pleti či sociální původ.

 

Horší už je to s názory na způsob rozboru oněch tahů.

 

Jedni tvrdí, že to souvisí s charakterovými rysy, druzí, že s momentálním rozpoložením a hlavně tématem, i tím, jak kdo dané téma vnitřně hodnotí.

 

Možná mají pravdu oba tábory, ačkoli já se osobně přikláním spíše k hypotéze kanadských vědátorů, jejichž téze vyšla loni v odborných publikacích a i u nás v časopisu Psychologie.

 

Povím vám obě možnosti.

 

Modrá je ta starší a druhá bude červená a je nová, nebo ne úplně nová, ale novější a taky za ní stojí jiné týmy odborníků a má jiný koncept.

 

Kytičky a stromy: Malé květiny většinou malují ženy, stromy zase muži. Vždy jde ovšem o lidi, kteří mají harmonickou duši. Jsou oblíbení a všude srdečně vítaní, je na ně spolehnutí, vyzařují klid a pohodu i bezpečí a jistotu. Většinou mají kladný vztah k přírodě. 

 

20939ZDV.png

 

Čím propracovanější obrazec, tím méně je posluchač zaujatý tím, co slyší. Svou pozornost prakticky obrací na detaily toho, co maluje, aby vyplnil nezáživnost toho, co slyší.

 

Květina: Posluchač uvažuje spíše pocitově, to co slyší, mu nevadí. Pokud je květina ve stavu poupěte, nemá posluchač pocit, že je věc snadno realizovatelná.

Je-li rozvitá, pokládá jí za zřetelnou.

Jde-li o obojí, má posluchač dojem, že na věci je třeba zapracovat, ale nemá problém se účastnit.

 

Strom: Jde-li o strom bez listí, má posluchač dojem, že věc je již přežitá, poměrně starší a de facto jde z jeho pohledu o stagnující téma.

S listím, domnívá se, že se oprašuje původní nápad. (inovace).

 

Obličeje a tělesné detaily: Ten, kdo si čmárá různé obličeje, oči, nohy atp., bývá otevřený a kamarádský. S lidmi jedná zpříma. Miluje milé důvěrné chvilky. Pokud se ovšem vymalovává se sebemenším detailem, jde o puntičkáře, který pitvá každý detail. 

 

Posluchače zajímá osobnost přednášejícího, případně se zabývá otázkou lidského faktoru, přijetí, prezentací nápadu, jednoduše řeší, co na to lidé, případně řeší vlastní pozici v daném tématu z hlediska svého využití, případně sympatií a podobně. Je velice důležité, jak se tváří jeho obličeje. Jde o vlastní postoj.

 

Části těla pak mají přímou souvislost s chápáním klíčových otázek v dané problematice.

 

Spirály a kličky:  Tito lidé se nikdy nechtějí dostat do konfliktů a umožňují všem kolem sebe zažít tento pocit míru. Přestože mohou působit křehce, bývají vnitřně velice silní a rozhodní. Levotočivé spirály malují prý ti, kteří se často ohlíží zpět a mají bohatou fantazii.

 

20938NTg.png

 

Posluchač nabývá dojmu, že věc je velice komplikovaná a cesta k ní bude ještě vyžadovat hodně přemýšlení.

Doprava, posluchač má tendenci věci rozmotávat.

Doleva, posluchač se domnívá, že věc se zbytečně komplikuje druhou stranou.


Geometrické tvary: Takoví lidé jsou prakticky založení. Pokud ale malují kruhy a kola, jsou právě nejistí a cítí se momentálně v pasti. Kreslí-li trojúhelníky, vyznají se, nic je nezaskočí a jen čekají na příležitost to dokázat. Čtverce a obdélníky jsou dílem akčních, samostatných, mnohdy až agresivních osob, kteří se ovšem umí bít jak za své názory, tak i za druhé.

 

Krychle: Posluchač přemýšlí o hmotné rovině problému.

Kruhy: Posluchač je nastaven na pocitovou stránku a lidský faktor.

Trojúhelníky: Posluchač má dojem, že je třeba ještě jednoho zdroje, případně vyjádření třetí strany.

Vepsané tvary: Jejich množství je přímo úměrné pocitu jednoduchosti, nebo složitosti toho, co posluchač podvědomě hodnotí.Domky a ploty: Malující obvykle pociťují starosti, i když si je nepřipouštějí. Vyjadřují tím jakousi touhu řešení nalézt a uspíšit. Touží po pocitu bezpečí, jistotě a možnosti se o někoho opřít. Podporu přijmou od každého, kdo ji je schopen poskytnout. Ve čtyřech stěnách hledají ochranu před vnějším světem a svou ztracenou rovnováhu. Dům je osobnost, plot ji chrání před nebezpečím.

 

Zpravidla posluchač hodnotí rodinnou otázku problému, případně uvažuje o vzdálenější budoucnosti s ohledem na to, co podvědomě hodnotí. (Co na to doma, co to přinese rodině, s ohledem na děti a podobně).Linky a mřížky: Ten, kdo maluje něco podobného, potřebuje řád, logiku a ctí pravidla. Tito lidé chtějí mít všechno jasné a srovnané. Požadují to i od ostatních. Mohou být i pedantští. O problémech nediskutují, ale rovnou je řeší. Přesto nejsou zlí, nemohou za to, jsou jen trochu demagogičtí, ovšem také schopní.

 

Cokoli za mříží pokládá posluchač za spíše nereálné, případně jde o podvědomé uvěznění problému, tedy obavu ze ztráty kontroly nad daným problémem. Totéž platí o zámcích.

 

Klíče značí obavy z nedostatku informací, nebo nemožnosti realizace z důvodu nedostupnosti nějakého detailu. (je-li blízko krychle, může jít o ekonomickou stránku).Slunce, Měsíc, hvězdy: Stát na výsluní, mít moc, slávu a uznání okolí, to je snem právě těchto osob. Na své cestě životem nehledí napravo ani nalevo. Stoupají vzhůru a každý, kdo by jim stál v cestě, by se mohl se zlou potázat. Mají svůj cíl a za tím si jdou. Někdy hlava nehlava. 

 

20936Yzg.png

 

Slunce: Posluchač pokládá téma za přínosné, pocity jsou pozitivní, posluchač se na danou věc těší. Co slyší, se mu líbí.

 

Měsíc: Posluchač váhám, zda věc, není více přáním, než slibnou realitou, ale co slyší, kvituje.

 

Hvězdy: Posluchač je tématem zaujatý, věc pokládá za přínosnou. Je-li u hvězd měsíc, též za velice odvážnou.Jména a příjmení: Lidé, kteří si trénují podpis, jsou rádi středem pozornosti. Zajímá je, co se o nich povídá. A jejich pověst je pro ně velice důležitá. Často mají podvědomě problém s vlastní hodnotou a neustále si něco dokazují. Zpravidla k tomu používají druhé lidi. Své jméno čmárají sebestřední jedinci, často trpící pocitem vícecennosti.

 

20937ZWV.png

 

Vlastní jméno: Posluchač se podvědomě pokouší strhnout pozornost na vlastní osobu, případně o účasti na věci v zásadě pochybuje.

Cizí jména: Zůstává otázkou, zdali jsou to jména případně zainteresovaných osob. Pakliže ano, jsou tato jména z pohledu posluchače v dané otázce stěžejní. Ať už pozitivně nebo negativně.

Jména nezainteresovaných osob: Posluchač neposlouchá.

 

Srdíčka: Specialisty na kreslení srdíček bývají většinou lidé čerstvě zamilovaní. Lidé, kteří si je malují jen tak pro radost či z dlouhé chvíle, patří mezi dobré posluchače. Mají také často tendenci přehánět a »dělat z komára velblouda«.

 

Posluchače téma zajímá, avšak je možné, že více ho zajímá ten, kdo hovoří.

 

Zvířata: Zvířátka ukazují člověka, který je velice citlivý a dokáže se dobře vžít do pocitů druhých. Má silný ochranitelský instinkt, rád pečuje o ostatní. Chrání a bojuje především za »slabší«. Jeho přirozenou součástí je pomáhat.

 

20935MDR.png

 

Je velice důležité o jaká zvířata se jedná, protože přímo vystihují posluchačův názor na věc, či přednášejícího.

 

Každé zvíře má v našem podvědomí základní charakterový rys, který je zpravidla zcela kompatibilní s pocitem posluchače stran tématu hovoru, nebo podstatou problematiky.

 

Chytrý jako liška, zákeřný jako had, bázlivý jako zajíc, moudrý jako sova, nesamostatný jako ovce, věrný jako pes atd.

 

No, myslím, že to je vyčerpávající.

 

Každopádně osobně se přikláním spíše k vysvětlení novějšímu, protože jsem si u sebe všimla, že obrazce, které kreslím, jsou pokaždé jiné.

 

Ano, nejčastěji jde o krychle a vepsané kostičky v kostičkách, nebo o stromy, ale jsem v souvislosti s tím, co poslouchám, schopná namalovat třeba i dvacet očí.

 

Přeji příjemnou zábavu. wink

 

Michaela Kudláčková

 


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 19 čtenářů průměrem 3 bodů z pěti


Čtěte také:

…tolikrát jsi člověkem 
Isabelle Autissierová: Náhle sami 
Jak málo je Husů! 
Mám pastelkovou a kreslící úchylku! Máte jí taky ;-)?  
ROZHOVOR od vás: Rozhlas frčí pořád 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
Avatar
post Zaslal: 13.05.2016 21:33

Odpověď na příspěvek #187369
Uživatel: peetrax

Nasla jsem se v krychlich. :-) Zajimave!
 

Nápodobně peetrax.Laughing

Čtverce a krychle to je moje.Wink

 
Avatar
post Zaslal: 13.05.2016 21:31
 

Jé, to je zajímavý článek Míšo.Ok

Budu si ho muset pročíst ještě několikrát.Wink

 
Avatar
post Zaslal: 13.05.2016 18:01

Odpověď na příspěvek #187437
Uživatel: Aki

Má synátora molekulárního biologa, ne? 
 

Rock

 
Avatar
post Zaslal: 13.05.2016 18:00

Odpověď na příspěvek #187404
Uživatel: Michaela Kudláčková

 .. viry? Jako Tys namalovala třeba chřipku? Nene! 
 

ROFL

Viry s dlouhym i. Cervi diry, asi.Laughing

 
Avatar
post Zaslal: 13.05.2016 13:43
 

já si maluju kytky, spirály a osmičky :-))

 
Avatar
post Zaslal: 13.05.2016 09:20

Odpověď na příspěvek #187404
Uživatel: Michaela Kudláčková

 .. viry? Jako Tys namalovala třeba chřipku? Nene! 
 

Má synátora molekulárního biologa, ne? Wink

 
Avatar
post Zaslal: 13.05.2016 09:19

Odpověď na příspěvek #187381
Uživatel: Michaela Kudláčková

To přijde na to, při jaké příležitosti vznikly 
 

Firemní meeting, samozřejmě... Cool

 
post Zaslal: 12.05.2016 23:00

Odpověď na příspěvek #187392
Uživatel: jazuzinka

co by, nic. buď je mám na papíře (klávesnici) a píšu si...
 

To bych nevydržela. Určitě bych si čmárala po té  bradě.Laughing

 
post Zaslal: 12.05.2016 22:59

Odpověď na příspěvek #187389
Uživatel: Birliban

Geometricke tvary, spiraly, viry. Pak taky mini kyticky, hvezdy.
 

WOW .. viry? Jako Tys namalovala třeba chřipku? Nene! Awesome

 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 20:13
 

U mně to bývaly kytky,oči a spojené trojúhelníky. Nikdy mi nenapadlo,že by to mohlo mít nějaký význam.

 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 19:30

Odpověď na příspěvek #187373
Uživatel: Michaela Kudláčková

Ty jo, fakt koukáš na papír, tužku, voláš,...
 

co by, nic. buď je mám na papíře (klávesnici) a píšu si poznámky nebo volně položené na stole / klíně/ kolenou... při telefonování mám v jedné ruce mobil a druhou třeba podepřenou bradu.

 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 16:11
 

Geometricke tvary, spiraly, viry.

Pak taky mini kyticky, hvezdy.

Smile

 
post Zaslal: 12.05.2016 15:09
 

Moje oblíbené malůvku jsou spirály,kytičky a i slunce.Smile jinka malování mě už v dětství moc bavilo ještě mám doma někde schovaný památník.A pamatuju si jak jsem do památníku kamarádkám obkreslovala různé obrázky tentkrát velmi vzácné jako kačer donald z papíru od žvýkaček.Nebo jsem si moc vážila malůvek od svých učitelů ze základky. Prostě malování je pro volba terapie.Ok

 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 11:40
 

Určitě lze více věřit novějším vysvětlením. Ta starší jsou velmi prvoplánová a snaží se z malůvky přímo odvozovat charakterové rysy. Kdežto ta novější spojují malůvky s momentálními myšlenkovými pochody, což je na první pohled reálnější.

 

Teď už si moc nečmárám, ale pamatuji si, že v dětství při telefonátech z pevné linky jsem si často kreslila ležaté osmičky.

 
post Zaslal: 12.05.2016 11:34

Odpověď na příspěvek #187375
Uživatel: Aki

 Ježiši, co ten kůň s kloboukem teda a ten dinosaurus? A co všechny ty...
 

To přijde na to, při jaké příležitosti vznikly Laughing

 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 10:18
 

ROFL Ježiši, co ten kůň s kloboukem teda a ten dinosaurus? A co všechny ty obludy co nedávají smysl a ani neexistujou? 

 
post Zaslal: 12.05.2016 08:58

Odpověď na příspěvek #187371
Uživatel: jazuzinka

jsem divná, nečmárám si... ani jako dítě a puberťák jsem si...
 

Ty jo, fakt koukáš na papír, tužku, voláš, posloucháš a nic? Ani čárka? Co děláš s rukama?LaughingLaughingWrite

 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 06:32
 
Teď už k maluvkam moc příležitostí nemám...ale jako školák jsem jich měla plné sešity...na obalech, na pijácich...a ty nejpropracovanější - ty jsem malovala v matice...hmmm ... a ted přemyšlím, zda jsem malovala, protože mě matika nebavila a vůbec mi nešla, nebo mi matika nešla, protože jsem nedavala pozor a malovala propracované , detailní kytice ? :)))))
 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 05:28
 

jsem divná, nečmárám si... ani jako dítě a puberťák jsem si ve škole nečmárala. teď na školení mám co dělat, abych si stíhala psát poznámky. jestli to nebude tím, že teď používám techniku (minibook) Smart evil

no jo. když se nad tím zamyslím, fakt nečmářu. ikdyž mám papír a tužku po ruce. prostě tu nudu přetrpím. to říkám, jsem divná!

 
post Zaslal: 12.05.2016 01:01

Odpověď na příspěvek #187369
Uživatel: peetrax

Nasla jsem se v krychlich. :-) Zajimave!
 

Já nejčastěji taky...od té doby, co tohle vím,to sleduju. 

 

Proto se přikláním k té modernější verzi, protože když si maluju oči (jako na papír) tak to bývá zcela jiné téma, než u krychlí.

 

Psychologie je strhující věc. 

 

Jestli se zblázním, tak jí dodělám Laughing

 
Avatar
post Zaslal: 12.05.2016 00:16
 

Nasla jsem se v krychlich. :-) Zajimave!

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist