Stojí za Zemanovou kontroverzí vyšší IQ?

Nápad na tento rozbor není z mé hlavy, je dílem vaším. V e-mailu, který jsem obdržela včera, se jeden z vás zamýšlí nad tím, že pakliže je člověk obdařen vyšší, než průměrnou inteligencí, zůstává velmi často nepochopen právě průměrným okolím, které tvoří většinu. Svou logiku třeba v téhle myšlence shledávám, a proto jsem na návrh „rozebrat jeho TOP výroky“ kývla. 

19731Mzc.jpg

 

Je to pro mě výzva.

 

Patřím totiž těm průměrným, kteří Zemana nemusí, čili objektivita bude v tomto případě pro mě vážně otázkou velké sebekontroly.

 

Právě té sebekontroly, kterou z mého pohledu, tedy z pohledu průměrným IQ obdařené „fekálie“, ("Novináři jsou pitomci, hnůj a fekálie." Zeman pro TV Prima) současný český prezident postrádá.

 

Ale uvidíme.

 

V e-mailu se píše že :  ….

 

“lidé s vyšším IQ tak trochu mají problém s tím, jak jsou vnímáni okolím s trochu jinou hodnotou tohoto koeficientu….“

 

…„Zeman se snaží s nadsázkou udělat legraci ze všeho, co je pro jiné hrozně vážné téma“….

 

…“Tohle vše jsem pak vysledoval skoro u všech jeho výroků. Od handicapovaných počínaje, konče včerejškem či přes výroky v Číně…“

 

Ze strany pisatele jde jen o myšlenku, nikoli předkládané dogma, což je na místě uvést.

 

Přímo pak říká, že:.“A můj nápad: Vytáhnout jeho šílené výroky a zkusit je trochu rozebrat? Něco jako slovní rozbor básně…co tím asi chtěl básník říci.

Chápu, že ti to bude možná připadat jako ztráta času, ale kdybych to věděl s určitostí, dnes bych ti nepsal“

 

Vůbec mi to nepřišlo jako ztráta času.

 

Odepsala jsem, že to je zajímavý nápad, a že to zkusím a také jsem upozornila, že sama v tuhle chvíli nevím, co z toho vlastně vzejde.

 

Tedy je prezident Zeman s ohledem na jeho hlášky a kontroverzní bonmoty jen nepochopeným člověkem „postiženým“ vyšší, než průměrnou inteligencí?

 

V tom případě, a teď už začnu, by měl být pan prezident předně zcela jinde, nežli na Hradě.

 

On sám totiž razí teorii, že osoby s určitým handicapem, a my tady přemýšlíme nad tím, že více, než průměrná inteligence jím v některých případech může být, by měly být řazeny mimo „nepostiženou“ skupinu.

 

„ …handicapované děti by se měly vzdělávat v praktických školách a do běžných tříd nepatří“. (Zeman leden 2015).

 

 

"...vaše interpelace na mě působí jako řev dinosaura vylézajícího z páchnoucích bažin." (Zeman 18.10. 2001 ke kolegovi PSP)

 

"...navštivte půvabnou pražskou čtvrť, která se jmenuje Bohnice, a nechte se tam sakra do konce svého funkčního období hospitalizovat." (téhož dne na tomtéž místě)

 

„Ale já v žádném případě nechci kritizovat pana Žantovského za jeho fyzický vzrůst, i když v jeho případě zhruba odpovídá jeho intelektuální potenci." (Brno květen 2002)

 

Tady bych skutečně řekla, že český prezident je velice handicapován svým potenciálem, a že myšlenka, že inteligence de facto vyřazuje člověka z okolní společnosti téměř úměrně výši koeficientu, je tu namístě.

 

A nyní jak to tedy vypadá a jak to možná ve skutečnosti myslel.

 

 

Dinosaurus

 

Vypadá to, že chtěl zmíněného kolegu urazit, poukázáním na to, že se projevuje jako prehistorický plaz, jehož proporce zdaleka převyšují rozum a navíc smrdí.

 

Ve skutečnosti si mohl dělat legraci, protože nikdo nikdy neslyšel žádného dinosaura řvát, tedy ani pan prezident a nelze brát jako bernou minci filmový trhák pana Spielberga, protože jde o fikci.

 

Lze ještě uvažovat nad tím, zdali pan prezident nechtěl poukázat na to, že zmíněný kolega se svým projevem natolik vymyká průměru, že se lze dohadovat o jeho existenci.

 

Případně, že je posledním žijícím exemplářem již vyhynulého druhu politika.

 

Bohnice

 

Vypadá to, že chtěl oponenta urazit narážkou na jeho způsobilost, tedy jej označil za duševně chorého, neboť v Bohnicích je léčebna pro psychiatrické pacienty.

 

Ve skutečnosti mohl mít starost o zdraví kolegy, protože tento vykazoval symptomy, které pan Zeman postřehl.

 

Skutr

 

Vypadá to, že Miloš Zeman chtěl pana Žantovského urazit a dotknout se ho zmínkou, že je stejně chytrý, jako velký, (první část, kde se vysvětluje přezdívka „skutr“, kterou pan Zeman také rozebral, jsem vynechala, protože jsem ducha mdlého a přijde mi to už moc i do článku. Pozn. Nejsem Žantovského fanynkou) neboť je pan Žantovský skutečně svou výškou spíše malý. Navíc, když ještě pan prezident svým tělesným vzrůstem daleko převyšuje vzrůst pana Žantovského, mohl by si poškozený vykládat poznámku hned jako dvojí degradaci a necitlivé ponižování své osoby na veřejnosti.

 

Ve skutečnosti šlo o nepochopený žert inteligentního člověka, protože pan Zeman velice dobře ví, že fyzická konstituce, stejně jako vrůst absolutně nesouvisí a nijak není úměrná intelektuálnímu vybavení jedince. Tedy ví, že člověk může být stejně dobře hloupý a velký jako chytrý a malý. Pan Žantovský se měl zasmát, nikoli urazit.

Patrně ale žert nepochopil právě proto, že je pan prezident skutečně chytřejší, tedy ve společnosti ojedinělý až osamocený.

 

Konec ironie.

 

19732NmE.jpg

 


"Hodlám zůstat u Becherovky."
"Jsem ožrala."

(TV Prima, 30. 12. 2001)

 

Průměrný člověk to vyhodnotí jako přiznání.

 

Ve skutečnosti jde o chytrou ironii trefující se do obecně rozšířeného povědomí, že prezident příliš pije.

 

„Učitel provází inspektora a říká - je to tady strašné, v první řadě sedí idiot vedle debila, ve druhé debil vedle idiota, ve třetí blbeček vedle idiota, jen v poslední řadě je to jiné, tam sedí vedle sebe dva idioti.“

(Návštěva Vysoké školy baňské v Ostravě  - listopad 2014)

 

Pan prezident zde cituje ze hry DJC Vyšetřování ztráty třídní knihy, čímž chce deklarovat výsledky studie, podle níž je vysokoškolsky vzdělatelných nanejvýš dvacet procent populačního ročníku.

 

Třeba zde doplnit i další jeho citaci, aby se tento bonmot vůbec dal, když už ne přijmout, tak alespoň pochopit: „My dnes podle statistik přijímáme na VŠ čtyřicet procent uchazečů, z toho logicky vyplývá, že pokud nepropadnou v prvních ročnících, produkujeme dvacet procent odpadu“.

 

Jasná nadsázka, jakkoli neobratná, ale u myšlenky vyššího IQ pochopitelná. (předpokládejme, že studenti pochopili, neb se jednalo o vysokou školu).

 

„Neučíme vás tržní ekonomiku ani lidská práva, naopak se od vás chceme učit (...) jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost.“ (Zeman v Číně)

 

Zde by mi musel svůj výrok vysvětlit pan prezident asi sám, protože jako průměrně vybavený jedinec nemohu dojít k ničemu jinému, než že v případě Číny, jsou onen ekonomický růst a „stabilita“ přímými výsledky porušování lidských práv snad ve všech oblastech současné čínské společnosti. Tudíž mi pak jeho slova nedávají smysl, protože pokud je efekt postaven na způsobu, tak učit se jedno bez druhého nelze. Evokuje mi to Klementa Gottwalda tamtéž.

 

A takových Zemanových vyjádření, které nechápu je víc, což připisuji možnosti, že tvořím onen střed, který má občas potíž odhalit tu nadsázku, humor a snahu udělat legraci ze všeho, co je pro jiné hrozně vážné téma“…

 

AD:

 

…“trvám na tom, že ženy za volant nepatří“

 

Ať se snažím, jak chci, přijde mi to jako hláška šovinisty a z úst někoho, kdo ani neřídí ještě nepatřičná. Inteligent by si přečetl statistiky nehodovosti, nebo přestupků hodnocených zákazem řízení, nebo míru zavinění smrtelných nehod, kde jednoznačně ženy válcují muže na celé čáře.

 

Ještě by mohlo jít o „vtipné“ zpochybnění těchto průzkumů a statistik, ale nějak mi to nepřipadá vtipné.

 

Ponechávám bez analýzy kolik z více, než tří milionů žen, které v ČR vlastní ŘP tento výrok pobavil.

 

Na druhé straně jsou tu takové výroky, které měly dopad, byly vtipné a jsou skutečně odrazem intelektuální a hlavně verbální vybavenosti Miloše Zemana.

 

Pokud po mně chcete házet vajíčka, házejte i rajčata, občas přihoďte nějakou tu klobásku a lečo si už udělám sám.

(Velice silná, inteligentní obrana a argument, na který lze těžko něco říct)Politika je především bojem proti blbosti, a to včetně blbosti vlastní.

(Vydařené a moudré)Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové.

(Klasicky pochopitelná nadsázka, ale trefná, ostrá a výstižná)


Objektivně vzato…

 

Miloš Zeman je dle mého člověkem inteligentním.

 

Jeho způsob poukazování na nešvary, způsob boje s politickými oponenty, způsob vyjadřování i prezentace postojů jsou jaksi odrazem jeho osobnosti.

 

Jeho veřejný postoj je orientován na snahu přiblížit se obyčejnému člověku, to znamená, že se kupříkladu slovník snaží přizpůsobit voliči, tedy se snaží mluvit jeho řečí. (málokdo z nás mluví jako naučný slovník spisovného jazyka)

 

Miloš Zeman má tendenci vystupovat a chovat se více jako občan, než jako politik, což se logicky nelíbí ani jednomu politikovi.

 

Zato se to líbí občanovi. Co je lepší, je jasné.

 

Kupříkladu v případech problematiky s Barnevernet se projevil jako někdo, kdo se z pozice svého úřadu, tedy s jeho využitím reálně snaží pomáhat a ne pouze o pomoci hovořit, což osobně shledávám jako gesto pozitivní a ze strany politika spíše neobvyklé.

 

A shledávala bych to tak, i kdyby se mýlil, protože bych stále zůstala u vědomí, že se alespoň pokusil.

 

Bezesporu je to zřejmě člověk odvážný, svébytný, otevřený a přímý.

 

Přímost a otevřenost pak souvisí s mírou etiky, taktu a estetiky, které ovšem naprosto nesouvisí s mírou inteligence.

 

Je-li někdo natolik přímý a otevřený, že se jeho vystupování mnohdy necitlivě dotýká okolí, je to tím, že osobnosti schází takt a etický mantinel, třebaže ne intelekt.

 

A tady už nejsme u míry IQ, ale EQ.

 

Člověk s velice nadprůměrnými hodnotami IQ může mít absolutně katastrofální hodnoty Emoční inteligence a obráceně.

 

Tedy má nulovou představu o tom, jaký efekt, pocit či reakci způsobí jeho chování nebo projev na druhé straně.

 

I vysoce inteligentní člověk se tedy může zachovat jako absolutní „hrouda“.

 

Zatímco i negramotný člověk s podprůměrnou inteligencí se může projevovat jako citlivý a taktní, empatický jedinec.

 

Tedy díky svému vyššímu intelektuálnímu vybavení je pan Zeman prezidentem, který dokáže reagovat s ironií, nadsázkou a humorem a hlavně rychle.

 

Dokáže přesně a lidsky pojmenovat téměř jakoukoli problematiku či názor tak, že tomu ihned každý porozumí.

 

Věci nazývá pravými jmény a je mu bytostně cizí, schovávat se za politikaření a mlžení, kdy sice člověk hodně mluví, ale nic zásadního neřekne.

 

Miloš Zeman je člověk, který ať už cokoli řekne, je to pokaždé zásadní.

 

V tomto ohledu je mu tento potenciál skutečně viditelně na škodu v prostředí, ve kterém se nachází, protože nezapadá do obecně platného standardního modelu současné politické scény.

 

Miloš Zeman je ale také dle mého šovinista a sexista, se zálibou v bezzávazkovém anonymním sexuálním styku, což na první pohled patrné není, ale na druhý ano.

 

Je totiž až s podivem, kolikrát do svých bonmotů zahrnul slovo prostitutka.

 

A to i v případech, kde bylo možné nahradit ono slovo jakýmkoli jiným.

 

Zjevně zcela podvědomě pokládá prostituci za vzrušující, což má mnoho mužů, skoro každý. Vehementní odmítání je spíše dokladem, že tomu tak je.

 

"Skutečný chlap nepotřebuje prostitutky."


"Jestliže si prostitutka udělá nový make-up ani neomládne, ani nepřestane být prostitutkou."

 

Hovoří-li Gross o cti, je to podle mého mínění totéž, jako když prostitutka mluví o panenské bláně; obojí existuje, ale u jiných.„Víte, co je pussy? Kunda. Kunda sem, kunda tam….“

 

Manželky, které nekladou otázky, jsou pokladem,. Važte si jich!

(pozn. Jinými slovy „drž hubu a drž“)

 

Vždycky bude kontroverzní. Jednou trefný, podruhé trapný, ale nikdy ne středový.

 

  • Díky svému vyššímu inteligenčnímu kvocientu má brilantní rétoriku a verbální bystrost. 

 

  • Díky sníženému koeficientu emoční inteligence, se však bude vždycky dopouštět přehmatů i tam, kde to nebylo jeho cílem a záměrem.

 

Zářným příkladem téhle z mého pohledu nesourodosti jeho bytosti, budiž jeho výrok a následný efekt v případě handicapovaných.

 

Rozhodně si nemyslím, že to myslel špatně.

 

Patrně měl obavu, aby nedocházelo k šikanování postižených dětí a jejich přítomnost mezi nepostiženými dětmi neubližovala ponejvíce postiženým.

 

Řekl a vyslovil názor, který si spousta lidí myslí, (co na tom, že to je individuální a nelze to hodnotit plošně, protože každé dítě je jiné), ale nikdy ho neřeknou, viz EQ, protože se obávají, že se tím hluboce dotknou nejen samotných postižených, ale také rodičů například.

 

Efekt toho, který si zřejmě nepřál (doufejme) přišel hned za měsíc.

 

Před jeho návštěvou a posezením v Křinickém Pivovaru byli vyexpedování (kým se nikdy spolehlivě nedozvíme) handicapovaní členové personálu a restaurace si akčně vypomohla zdravými, pěknými a bytelnými žáky místní hotelové školy.

 

Prostě proto, že handicapovaní nemají z pohledu hlavy státu, která právě přijíždí, mezi zdravými co dělat.

 

Přesně takto si ona slova průměrný občan přebral. (A s ním velká řada průměrných kantorů, sociálních pracovníků, rodičů i psychologů).

 

A to je smutná, hrozně moc smutná reakce, jejíž jádro leží ve vysokém IQ, ale žalostném EQ.

 

19733Nzd.jpg

 

 

Tato kombinace z Miloše Zemana, alespoň pro mě dělá vlastně velice inteligentního, bystrého, machistického hulváta, co to myslí dobře.

 

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 21 čtenářů průměrem 3.48 bodů z pěti


Čtěte také:

KNIHY. Jsou to šperky, které krášlí duši 
Radmil Nicieja: „Hluboce si vážím lidské účasti, ale pro svou sestru a neteř chci vše udělat sám“ 
ROZHOVOR - IVAN JONÁK (první část): Jestli bych někomu rád něco vrátil? ANO, svým dcerám 18 let! 
ROZHOVOR : Adéla Moravcová – Svatební oznámení kreslím často 
Umíte těsnopis? 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.

|< < 2 3
post Zaslal: 28.01.2016 20:14

Odpověď na příspěvek #175111
Uživatel:

Zeman se narodil na Den české státnosti.  28. září....
 

Já na něj ještě nevykldádala... numerologicky je jednička...

 

Astrologicky Váha. Neznám hodinu, takže obecně ... poměrně sebestředný člověk, který chce být viděn, chce a umí upoutat.

 

Pokud si je jistý, bude aktivní, Slunce se nebojí.

 

Pokud ne, vyhne se boji, protože Váha se bije nerada a neumí to.

 

Upřímně, ještě jsem takového Váhu, jako on  neviděla. 

 

Docela by mě ta hodina narození zajímala.

 
#175111

post Zaslal: 28.01.2016 20:04
 

Zeman se narodil na Den české státnosti. 

28. září.

Zajímavé. ...

Míšo, co říkají karty?

 
#175110

post Zaslal: 28.01.2016 19:47

Odpověď na příspěvek #175106
Uživatel:

Mě berou všichni čerti...
 

Tak když už zaplatili za ty vesty, přeci nebudou v té vodě stát. Plus to, že si lehnout je pohodlnější. A pokud to ještě k tomu vzbudí patřičnou lítostivost s potřebou je zachránit z mnělčiny, tak to jsou hned 3 v 1.

 
#175109

post Zaslal: 28.01.2016 19:38

Odpověď na příspěvek #175108
Uživatel: Michaela Kudláčková

hmmm... hodně zajímavý, ač to sem nepatří, ale OK... chlapec se asi...
 

Tak já si zase myslím, že to sem patří.

Diskutujeme tady o Zemanovi.....

S tím souvisí i uprchlická krize.

Někdo si prostě uvědomil, že ti urchlíci se tam fakt netopí.

Možná hrají nějakou hru na moři.

 
post Zaslal: 28.01.2016 19:26

Odpověď na příspěvek #175106
Uživatel:

Mě berou všichni čerti...
 

hmmm... hodně zajímavý, ač to sem nepatří, ale OK... chlapec se asi zapoměl potopit.

 

Myslím, že to je naaranžované ze strany těch ve vodě. 

 

Protože dole je vidět hladina, kterou před sebou tlačí člun, takže je to foceno za člunu.

 

dělá to na mě dojem, že chtěli hlavně na ten člun. Resp. Chtěli, aby to vypadalo srdcervoucně.

 
#175107

post Zaslal: 28.01.2016 18:45

Odpověď na příspěvek #175092
Uživatel:

A ano, důležitější jsou činy. Mně třeba vadí, že jmenoval...
 

Taky mě berou všichni čerti.

 
#175106

post Zaslal: 28.01.2016 18:39

Odpověď na příspěvek #175103
Uživatel:

Na tom je smutné právě to, že novináři jsou skupinka lidí,...
 

Mě berou všichni čerti...

 
post Zaslal: 28.01.2016 18:32

Odpověď na příspěvek #175101
Uživatel:

Aha, takže chyba je spíše ve zkratce, neb jsem myslela na pokladny a místo...
 

Laughing

 
#175103

post Zaslal: 28.01.2016 18:11

Odpověď na příspěvek #175102
Uživatel:

Hyp, to je jeden příklad ze všech, kdy novináři blbnou lidi...
 

Na tom je smutné právě to, že novináři jsou skupinka lidí, která dokáže zblbnout velikou skupinu lidí. Bohužel lidí, co nechávají blbnout, je dost. Ale já to chápu. Vím, jaké to je. Taky jsem se nechala oblbnout sametovkou a  následnými Havlovými projevy.

 

Baba, tak jdem k nám (musím dočít za ten týden).

 
#175102

post Zaslal: 28.01.2016 17:58

Odpověď na příspěvek #175091
Uživatel:

Přesně tak, souhlasím. K tomu musíme přičíst to, že novináři...
 

Hyp, to je jeden příklad ze všech, kdy novináři blbnou lidi neúplnou informací.

Ale co. Já napsala svůj názor, za kterým si stojím a víc se nemíním zapojovat, protože to zas zavání hádkou a to já teda fakt nemusím.

 
#175101

post Zaslal: 28.01.2016 17:46

Odpověď na příspěvek #175100
Uživatel: Michaela Kudláčková

Možná existuje ještě jiné EEP, ale já to znám jako...
 

Aha, takže chyba je spíše ve zkratce, neb jsem myslela na pokladny a místo Elektronická Evidence Tržeb jsem dala Pokladen :-DDD  no, pobavila jsem sama sebe.Wink

 
post Zaslal: 28.01.2016 17:42

Odpověď na příspěvek #175099
Uživatel:

???
 

Možná existuje ještě jiné EEP, ale já to znám jako označení ohroženého druhu v ZOO, což znamená, že tento konkrétní druh je pod dohledem mezinárodní komise, neboť se mnohdy ve volné přírodě již nevystkytuje.

 

EEP je tu od toho, aby bylo možné případně jednou do přírody takového živočicha vrátit.

 
#175099

post Zaslal: 28.01.2016 17:37

Odpověď na příspěvek #175096
Uživatel: Michaela Kudláčková

Co máš proti mezinárodní spolupráci zoologických zahrad??
 

???

 
#175098

post Zaslal: 28.01.2016 17:36

Odpověď na příspěvek #175094
Uživatel: peetrax

On ale ty ministry sám nevybírá a někdo mu je navrhuje, ne? 
 

Ano, ale on podle mě nemusí souhlasit a tedy nemusí jmenovat. 

 
post Zaslal: 28.01.2016 17:34

Odpověď na příspěvek #175095
Uživatel: peetrax

Funkce prezidenta v naší zemi je převážně reprezentativní. 
 

Tongue out není...tedy ne momentálně.

 
post Zaslal: 28.01.2016 17:28

Odpověď na příspěvek #175092
Uživatel:

A ano, důležitější jsou činy. Mně třeba vadí, že jmenoval...
 

Co máš proti mezinárodní spolupráci zoologických zahrad??

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 17:24

Odpověď na příspěvek #175084
Uživatel:

Do určité míry souhlasím, Zemanovy výroky se mi občas také...
 

Funkce prezidenta v naší zemi je převážně reprezentativní. 

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 17:23

Odpověď na příspěvek #175092
Uživatel:

A ano, důležitější jsou činy. Mně třeba vadí, že jmenoval...
 

On ale ty ministry sám nevybírá a někdo mu je navrhuje, ne? 

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 17:23

Odpověď na příspěvek #175085
Uživatel: Michaela Kudláčková

No při vší objektivitě, jestli Zemanovi odpůrci něco nepotřebují...
 

Svatá pravda. 

 
#175092

post Zaslal: 28.01.2016 17:20

Odpověď na příspěvek #175084
Uživatel:

Do určité míry souhlasím, Zemanovy výroky se mi občas také...
 

A ano, důležitější jsou činy. Mně třeba vadí, že jmenoval ministryní školství takovou nánu, která o tom ví prd. Vadí mi, že souhlasí s TTIP, s EEP. 

 
#175091

post Zaslal: 28.01.2016 17:18

Odpověď na příspěvek #175084
Uživatel:

Do určité míry souhlasím, Zemanovy výroky se mi občas také...
 

Přesně tak, souhlasím. K tomu musíme přičíst to, že novináři jsou opravdu blbci, protože vůbec nedělají svou práci, ale píši tak, aby se to líbilo a udrželi si místo. Jednou z jejich metod je vytrhávání věcí z kontextu. A opravdu se zde projevuje i to snížené IQ. Aspoň co se chápání textu (slova) týče. Např. "„Můžete se zbavit jakéhokoliv politika - prezidenta nevyjímaje - buď demokratickou cestou, to znamená svobodnými volbami, nebo nedemokratickou cestou, například kalašnikovem,“

Když z tohodle někdo udělá závěr, že prezident nabádá k atentátu na premiéra, nechápe text. (TO, ŽE VŠICHNI IGNOROVALI VÝRAZ "PREZIDENTA NEVYJÍMAJE, UŽ PŘIČÍTÁM PRÁVĚ TOMU SNÍŽENÉMU IQ).  Zde je totiž podstatné to, že prezident zmínil dva způsoby - a to legální a nelegální možnost. Uvedl i příklad. Konstratoval jen pravdivý fakt. 

Jen náš poseroutka se z toho hroutí a jeho děti se bojí. Moje děti se taky bojí. Toho, co Sobotka dělá, jak zaprodává naši zem. 

 

A jasně, že se na Zemana usilovně hledá bič. Jak je možné, že se neustále rozebírá každá jeho věta, zatímco obsah vlastizrádných Sobotkových e-mailů ne?!

 

Mmch., dát si heslo Sobotka1 svědčí o hodně vysokém IQ.

 
post Zaslal: 28.01.2016 15:12

Odpověď na příspěvek #175084
Uživatel:

Do určité míry souhlasím, Zemanovy výroky se mi občas také...
 

No při vší objektivitě, jestli Zemanovi odpůrci něco nepotřebují usilovně hledat, tak je to bič.

 

A myslím, že bychom naopak jen těžko hledali srovnatelně se prezentující hlavu státu a to celosvětově.

 

On je unikátní ... na všechny strany. Jak na dobrou tak na špatnou.

 

Nic není jeho úděl ... to co dělá a říká, je zcela dobrovolné a nikdo ho k tomu nenutí.

 

A ani on to jako úděl jistě nevnímá, protože to nedělal.

 

On není oběť ani mučenec.

 
#175084

post Zaslal: 28.01.2016 15:03
 

Do určité míry souhlasím, Zemanovy výroky se mi občas také nezdají vhodné. Na druhou stranu jsem přesvědčena, že kdyby si někdo dal tu práci a několik let sledoval každé slovo jiného špičkového politika nebo třeba známého žurnalisty, jistě rovněž dokáže shromáždit dlouhou řadu nešikovně formulovaných, jen rádoby vtipných i věcně cphybných výroků. Zvlášť vtipálkové riskují, že to, co mysleli v legraci, vezmou jiní vážně a vytvoří z toho aféru - samozřejmě nejčastěji v případech, kdy se na dotyčného člověka hledá za každou cenu bič. Což je právě Zemanův úděl. Proto také nedávám největší důraz na každý nevhodný slovní "úlet" (i když si jej také všimnu), ale na to, co český prezident skutečně dělá pro náš stát. A tam mu jde vytknout podstatně méně... Proto se také jeho protivníci  přičinlivě hemží okolo drobnějších věcí, kde mají podstatně vyšší naději nějak mu ublížit.

Pro mě je Zeman nejlepší prezident a druhý byl L. Svoboda.

 
post Zaslal: 28.01.2016 14:51

Odpověď na příspěvek #175077
Uživatel: hanik

Toro byli jiní géniové,co dokázali zavraždit miliony a miliony...
 

To ano, to bezesporu.

 

Je dobře si ale uvědomit, že tím, jak je Zeman odlišný, a jak se zcela dobrovolně prezentuje, což velmi dobře ví, je určitě hodně lidí, kteří ho nikdy jako hlavu státu nepřijmou.

 

A nejsou tím špatní. 

 

Ne každý génius v čele státu je vrah.

Ne každý si ale dělá srandu z handicapu politického kolegy na veřejnosti.

Ne každý je vůbec schopen dělat politiku.

 

Prezident je jenom člověk. Nic víc.

 
post Zaslal: 28.01.2016 13:57
 

Pěkné rozebrání prezidenta. Ok

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 12:26

Odpověď na příspěvek #175073
Uživatel: Michaela Kudláčková

Přesně tak to bude. Ono Sobotka je na něho naštvaný, takže reaguje hystericky....
 

Celý arzenál zbraní by mu na parlament nestačil Ok

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 11:44

Odpověď na příspěvek #175074
Uživatel: ToraToraTora

Ad kalašnikov. Ano, to nemůže žádný rozumný člověk vzít...
 

Toro byli jiní géniové,co dokázali zavraždit miliony a miliony lidí. 

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 11:41
 

Děvčata velice dobře to Míša shrnula. Já osobně prezidenta beru jako takového,jeho bonboty jsou dobré,člověk s vysokým IQ bezesporu je a EG - no má to tam také - souhlas Míšo.

 

Není na světě člověk ten,aby se zavděčil lidem všem. Ale je spravedlivý (v což doufám) a s těmi předchůdci - zloději se pere myslím statečně. Nesnáším sebestřetného Klauze - jájínek,nablafal toho také dost a co se povídá?? nebudu se vyjdřovat - nevím,ale nevěřím mu,s amnestií se předvedl důkladně,manželka sedí na postu,které myslím by už ani nemusela...také je ticho po pěšině s jejími předky.

Snad p.Havel,ale ani to už není s dnešního pohledu to pravé ořechového,spíše ráda vzpomínám na paní Olgu,byla to velice moudrá a hodná ženaHolky politika je svinstvo,někdy opravdu těžko se v tom orientovat a v téhle těžké době buďme rádi,že tam p.Zeman je. 

 

Jsem žena a úsudek či intuici mám snad  dobrou nebo alespoň si  myslím já. Demokracie?Představovali jsme si úplně něco jiného a nikoho z nás nenapadlo,že se země z velké části rozkrade. 

Uvidíme,možné je,že ho budu volit i příště, i když vím,že i alkohol mu na zdraví nepřidal. 

 

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 11:20
 

Ad kalašnikov. Ano, to nemůže žádný rozumný člověk vzít vážně. A co nerozumný člověk, fanatik, idiot....řekl to přeci prezident. 

Ať je to s jeho IQ a EQ jak chce,na počátku své vlády řekl, že bude prezidentem dolních deseti milionů. Ne, že bude prezidentem jednoho procenta populace, která věří, že hlouposti padající z jeho úst jsou projevem génia. 

 
post Zaslal: 28.01.2016 10:35

Odpověď na příspěvek #175072
Uživatel: alicie

Také si myslím, že poslední věta Zemana vystihuje perfektně. A teď je...
 

Přesně tak to bude. Ono Sobotka je na něho naštvaný, takže reaguje hystericky.

 

Jasně, že si jeho děti nekopou někde noru ve strachu z napadení, tím spíš, že Zeman těmi střelnými zbraněmi verbálně šermuje dost často. 

 

Takže spíš je monotematický, než nebezpečný :))

 

"Já jsem si měl tu kulovnici přinést, když ne k projednávání státního rozpočtu, tak k těmto interpelacím." 

Říjen 2001 Wink

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 10:20
 

Také si myslím, že poslední věta Zemana vystihuje perfektně. A teď je aktuální odezva na jeho výrok s "kalašnikovem". Pobavila mě reakce rodiny Sobotky, že se cítí ohroženi a pod. To přece nemůže nikdo vzít doslova, co řekl.A tím méně premiér. Ten by měl snad rozeznat,kdy se má cítit ohrožen a kdy se jedná o jeden z dalších Zemanových slovních hříček.Nehledě na reakce dalších "chytráků", aby se zavděčili Sobotkovi nebo využili příležitosti si do Zemana "kopnout", protože jim leží v žaludku.

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 06:38

Odpověď na příspěvek #175070
Uživatel: Autumn

Ta závěrečná charakteristika přesně shrnuje, jak se jeví Miloš...
 

Omlouvám se za chybu: podle "mě".

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 06:36
 

Ta závěrečná charakteristika přesně shrnuje, jak se jeví Miloš Zeman mně. I když mi mnohé z jeho záporů dost vadí (hlavně machismus), na úřad prezidenta se jakožto výrazná osobnost podle mně hodí. 

 
Avatar
post Zaslal: 28.01.2016 00:39
 

Míšo, pojmenovala jsi to bravurně! Nejsem fanynkou MZ, nevolila jsem ho a snad ani nikdy nebudu, ale myslím si, že tento člověk není žádný hlupák. S EQ souhlasím. 

 
|< < 2 3

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist