Stojí za Zemanovou kontroverzí vyšší IQ?

Nápad na tento rozbor není z mé hlavy, je dílem vaším. V e-mailu, který jsem obdržela včera, se jeden z vás zamýšlí nad tím, že pakliže je člověk obdařen vyšší, než průměrnou inteligencí, zůstává velmi často nepochopen právě průměrným okolím, které tvoří většinu. Svou logiku třeba v téhle myšlence shledávám, a proto jsem na návrh „rozebrat jeho TOP výroky“ kývla. 

19731Mzc.jpg

 

Je to pro mě výzva.

 

Patřím totiž těm průměrným, kteří Zemana nemusí, čili objektivita bude v tomto případě pro mě vážně otázkou velké sebekontroly.

 

Právě té sebekontroly, kterou z mého pohledu, tedy z pohledu průměrným IQ obdařené „fekálie“, ("Novináři jsou pitomci, hnůj a fekálie." Zeman pro TV Prima) současný český prezident postrádá.

 

Ale uvidíme.

 

V e-mailu se píše že :  ….

 

“lidé s vyšším IQ tak trochu mají problém s tím, jak jsou vnímáni okolím s trochu jinou hodnotou tohoto koeficientu….“

 

…„Zeman se snaží s nadsázkou udělat legraci ze všeho, co je pro jiné hrozně vážné téma“….

 

…“Tohle vše jsem pak vysledoval skoro u všech jeho výroků. Od handicapovaných počínaje, konče včerejškem či přes výroky v Číně…“

 

Ze strany pisatele jde jen o myšlenku, nikoli předkládané dogma, což je na místě uvést.

 

Přímo pak říká, že:.“A můj nápad: Vytáhnout jeho šílené výroky a zkusit je trochu rozebrat? Něco jako slovní rozbor básně…co tím asi chtěl básník říci.

Chápu, že ti to bude možná připadat jako ztráta času, ale kdybych to věděl s určitostí, dnes bych ti nepsal“

 

Vůbec mi to nepřišlo jako ztráta času.

 

Odepsala jsem, že to je zajímavý nápad, a že to zkusím a také jsem upozornila, že sama v tuhle chvíli nevím, co z toho vlastně vzejde.

 

Tedy je prezident Zeman s ohledem na jeho hlášky a kontroverzní bonmoty jen nepochopeným člověkem „postiženým“ vyšší, než průměrnou inteligencí?

 

V tom případě, a teď už začnu, by měl být pan prezident předně zcela jinde, nežli na Hradě.

 

On sám totiž razí teorii, že osoby s určitým handicapem, a my tady přemýšlíme nad tím, že více, než průměrná inteligence jím v některých případech může být, by měly být řazeny mimo „nepostiženou“ skupinu.

 

„ …handicapované děti by se měly vzdělávat v praktických školách a do běžných tříd nepatří“. (Zeman leden 2015).

 

 

"...vaše interpelace na mě působí jako řev dinosaura vylézajícího z páchnoucích bažin." (Zeman 18.10. 2001 ke kolegovi PSP)

 

"...navštivte půvabnou pražskou čtvrť, která se jmenuje Bohnice, a nechte se tam sakra do konce svého funkčního období hospitalizovat." (téhož dne na tomtéž místě)

 

„Ale já v žádném případě nechci kritizovat pana Žantovského za jeho fyzický vzrůst, i když v jeho případě zhruba odpovídá jeho intelektuální potenci." (Brno květen 2002)

 

Tady bych skutečně řekla, že český prezident je velice handicapován svým potenciálem, a že myšlenka, že inteligence de facto vyřazuje člověka z okolní společnosti téměř úměrně výši koeficientu, je tu namístě.

 

A nyní jak to tedy vypadá a jak to možná ve skutečnosti myslel.

 

 

Dinosaurus

 

Vypadá to, že chtěl zmíněného kolegu urazit, poukázáním na to, že se projevuje jako prehistorický plaz, jehož proporce zdaleka převyšují rozum a navíc smrdí.

 

Ve skutečnosti si mohl dělat legraci, protože nikdo nikdy neslyšel žádného dinosaura řvát, tedy ani pan prezident a nelze brát jako bernou minci filmový trhák pana Spielberga, protože jde o fikci.

 

Lze ještě uvažovat nad tím, zdali pan prezident nechtěl poukázat na to, že zmíněný kolega se svým projevem natolik vymyká průměru, že se lze dohadovat o jeho existenci.

 

Případně, že je posledním žijícím exemplářem již vyhynulého druhu politika.

 

Bohnice

 

Vypadá to, že chtěl oponenta urazit narážkou na jeho způsobilost, tedy jej označil za duševně chorého, neboť v Bohnicích je léčebna pro psychiatrické pacienty.

 

Ve skutečnosti mohl mít starost o zdraví kolegy, protože tento vykazoval symptomy, které pan Zeman postřehl.

 

Skutr

 

Vypadá to, že Miloš Zeman chtěl pana Žantovského urazit a dotknout se ho zmínkou, že je stejně chytrý, jako velký, (první část, kde se vysvětluje přezdívka „skutr“, kterou pan Zeman také rozebral, jsem vynechala, protože jsem ducha mdlého a přijde mi to už moc i do článku. Pozn. Nejsem Žantovského fanynkou) neboť je pan Žantovský skutečně svou výškou spíše malý. Navíc, když ještě pan prezident svým tělesným vzrůstem daleko převyšuje vzrůst pana Žantovského, mohl by si poškozený vykládat poznámku hned jako dvojí degradaci a necitlivé ponižování své osoby na veřejnosti.

 

Ve skutečnosti šlo o nepochopený žert inteligentního člověka, protože pan Zeman velice dobře ví, že fyzická konstituce, stejně jako vrůst absolutně nesouvisí a nijak není úměrná intelektuálnímu vybavení jedince. Tedy ví, že člověk může být stejně dobře hloupý a velký jako chytrý a malý. Pan Žantovský se měl zasmát, nikoli urazit.

Patrně ale žert nepochopil právě proto, že je pan prezident skutečně chytřejší, tedy ve společnosti ojedinělý až osamocený.

 

Konec ironie.

 

19732NmE.jpg

 


"Hodlám zůstat u Becherovky."
"Jsem ožrala."

(TV Prima, 30. 12. 2001)

 

Průměrný člověk to vyhodnotí jako přiznání.

 

Ve skutečnosti jde o chytrou ironii trefující se do obecně rozšířeného povědomí, že prezident příliš pije.

 

„Učitel provází inspektora a říká - je to tady strašné, v první řadě sedí idiot vedle debila, ve druhé debil vedle idiota, ve třetí blbeček vedle idiota, jen v poslední řadě je to jiné, tam sedí vedle sebe dva idioti.“

(Návštěva Vysoké školy baňské v Ostravě  - listopad 2014)

 

Pan prezident zde cituje ze hry DJC Vyšetřování ztráty třídní knihy, čímž chce deklarovat výsledky studie, podle níž je vysokoškolsky vzdělatelných nanejvýš dvacet procent populačního ročníku.

 

Třeba zde doplnit i další jeho citaci, aby se tento bonmot vůbec dal, když už ne přijmout, tak alespoň pochopit: „My dnes podle statistik přijímáme na VŠ čtyřicet procent uchazečů, z toho logicky vyplývá, že pokud nepropadnou v prvních ročnících, produkujeme dvacet procent odpadu“.

 

Jasná nadsázka, jakkoli neobratná, ale u myšlenky vyššího IQ pochopitelná. (předpokládejme, že studenti pochopili, neb se jednalo o vysokou školu).

 

„Neučíme vás tržní ekonomiku ani lidská práva, naopak se od vás chceme učit (...) jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost.“ (Zeman v Číně)

 

Zde by mi musel svůj výrok vysvětlit pan prezident asi sám, protože jako průměrně vybavený jedinec nemohu dojít k ničemu jinému, než že v případě Číny, jsou onen ekonomický růst a „stabilita“ přímými výsledky porušování lidských práv snad ve všech oblastech současné čínské společnosti. Tudíž mi pak jeho slova nedávají smysl, protože pokud je efekt postaven na způsobu, tak učit se jedno bez druhého nelze. Evokuje mi to Klementa Gottwalda tamtéž.

 

A takových Zemanových vyjádření, které nechápu je víc, což připisuji možnosti, že tvořím onen střed, který má občas potíž odhalit tu nadsázku, humor a snahu udělat legraci ze všeho, co je pro jiné hrozně vážné téma“…

 

AD:

 

…“trvám na tom, že ženy za volant nepatří“

 

Ať se snažím, jak chci, přijde mi to jako hláška šovinisty a z úst někoho, kdo ani neřídí ještě nepatřičná. Inteligent by si přečetl statistiky nehodovosti, nebo přestupků hodnocených zákazem řízení, nebo míru zavinění smrtelných nehod, kde jednoznačně ženy válcují muže na celé čáře.

 

Ještě by mohlo jít o „vtipné“ zpochybnění těchto průzkumů a statistik, ale nějak mi to nepřipadá vtipné.

 

Ponechávám bez analýzy kolik z více, než tří milionů žen, které v ČR vlastní ŘP tento výrok pobavil.

 

Na druhé straně jsou tu takové výroky, které měly dopad, byly vtipné a jsou skutečně odrazem intelektuální a hlavně verbální vybavenosti Miloše Zemana.

 

Pokud po mně chcete házet vajíčka, házejte i rajčata, občas přihoďte nějakou tu klobásku a lečo si už udělám sám.

(Velice silná, inteligentní obrana a argument, na který lze těžko něco říct)Politika je především bojem proti blbosti, a to včetně blbosti vlastní.

(Vydařené a moudré)Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové.

(Klasicky pochopitelná nadsázka, ale trefná, ostrá a výstižná)


Objektivně vzato…

 

Miloš Zeman je dle mého člověkem inteligentním.

 

Jeho způsob poukazování na nešvary, způsob boje s politickými oponenty, způsob vyjadřování i prezentace postojů jsou jaksi odrazem jeho osobnosti.

 

Jeho veřejný postoj je orientován na snahu přiblížit se obyčejnému člověku, to znamená, že se kupříkladu slovník snaží přizpůsobit voliči, tedy se snaží mluvit jeho řečí. (málokdo z nás mluví jako naučný slovník spisovného jazyka)

 

Miloš Zeman má tendenci vystupovat a chovat se více jako občan, než jako politik, což se logicky nelíbí ani jednomu politikovi.

 

Zato se to líbí občanovi. Co je lepší, je jasné.

 

Kupříkladu v případech problematiky s Barnevernet se projevil jako někdo, kdo se z pozice svého úřadu, tedy s jeho využitím reálně snaží pomáhat a ne pouze o pomoci hovořit, což osobně shledávám jako gesto pozitivní a ze strany politika spíše neobvyklé.

 

A shledávala bych to tak, i kdyby se mýlil, protože bych stále zůstala u vědomí, že se alespoň pokusil.

 

Bezesporu je to zřejmě člověk odvážný, svébytný, otevřený a přímý.

 

Přímost a otevřenost pak souvisí s mírou etiky, taktu a estetiky, které ovšem naprosto nesouvisí s mírou inteligence.

 

Je-li někdo natolik přímý a otevřený, že se jeho vystupování mnohdy necitlivě dotýká okolí, je to tím, že osobnosti schází takt a etický mantinel, třebaže ne intelekt.

 

A tady už nejsme u míry IQ, ale EQ.

 

Člověk s velice nadprůměrnými hodnotami IQ může mít absolutně katastrofální hodnoty Emoční inteligence a obráceně.

 

Tedy má nulovou představu o tom, jaký efekt, pocit či reakci způsobí jeho chování nebo projev na druhé straně.

 

I vysoce inteligentní člověk se tedy může zachovat jako absolutní „hrouda“.

 

Zatímco i negramotný člověk s podprůměrnou inteligencí se může projevovat jako citlivý a taktní, empatický jedinec.

 

Tedy díky svému vyššímu intelektuálnímu vybavení je pan Zeman prezidentem, který dokáže reagovat s ironií, nadsázkou a humorem a hlavně rychle.

 

Dokáže přesně a lidsky pojmenovat téměř jakoukoli problematiku či názor tak, že tomu ihned každý porozumí.

 

Věci nazývá pravými jmény a je mu bytostně cizí, schovávat se za politikaření a mlžení, kdy sice člověk hodně mluví, ale nic zásadního neřekne.

 

Miloš Zeman je člověk, který ať už cokoli řekne, je to pokaždé zásadní.

 

V tomto ohledu je mu tento potenciál skutečně viditelně na škodu v prostředí, ve kterém se nachází, protože nezapadá do obecně platného standardního modelu současné politické scény.

 

Miloš Zeman je ale také dle mého šovinista a sexista, se zálibou v bezzávazkovém anonymním sexuálním styku, což na první pohled patrné není, ale na druhý ano.

 

Je totiž až s podivem, kolikrát do svých bonmotů zahrnul slovo prostitutka.

 

A to i v případech, kde bylo možné nahradit ono slovo jakýmkoli jiným.

 

Zjevně zcela podvědomě pokládá prostituci za vzrušující, což má mnoho mužů, skoro každý. Vehementní odmítání je spíše dokladem, že tomu tak je.

 

"Skutečný chlap nepotřebuje prostitutky."


"Jestliže si prostitutka udělá nový make-up ani neomládne, ani nepřestane být prostitutkou."

 

Hovoří-li Gross o cti, je to podle mého mínění totéž, jako když prostitutka mluví o panenské bláně; obojí existuje, ale u jiných.„Víte, co je pussy? Kunda. Kunda sem, kunda tam….“

 

Manželky, které nekladou otázky, jsou pokladem,. Važte si jich!

(pozn. Jinými slovy „drž hubu a drž“)

 

Vždycky bude kontroverzní. Jednou trefný, podruhé trapný, ale nikdy ne středový.

 

  • Díky svému vyššímu inteligenčnímu kvocientu má brilantní rétoriku a verbální bystrost. 

 

  • Díky sníženému koeficientu emoční inteligence, se však bude vždycky dopouštět přehmatů i tam, kde to nebylo jeho cílem a záměrem.

 

Zářným příkladem téhle z mého pohledu nesourodosti jeho bytosti, budiž jeho výrok a následný efekt v případě handicapovaných.

 

Rozhodně si nemyslím, že to myslel špatně.

 

Patrně měl obavu, aby nedocházelo k šikanování postižených dětí a jejich přítomnost mezi nepostiženými dětmi neubližovala ponejvíce postiženým.

 

Řekl a vyslovil názor, který si spousta lidí myslí, (co na tom, že to je individuální a nelze to hodnotit plošně, protože každé dítě je jiné), ale nikdy ho neřeknou, viz EQ, protože se obávají, že se tím hluboce dotknou nejen samotných postižených, ale také rodičů například.

 

Efekt toho, který si zřejmě nepřál (doufejme) přišel hned za měsíc.

 

Před jeho návštěvou a posezením v Křinickém Pivovaru byli vyexpedování (kým se nikdy spolehlivě nedozvíme) handicapovaní členové personálu a restaurace si akčně vypomohla zdravými, pěknými a bytelnými žáky místní hotelové školy.

 

Prostě proto, že handicapovaní nemají z pohledu hlavy státu, která právě přijíždí, mezi zdravými co dělat.

 

Přesně takto si ona slova průměrný občan přebral. (A s ním velká řada průměrných kantorů, sociálních pracovníků, rodičů i psychologů).

 

A to je smutná, hrozně moc smutná reakce, jejíž jádro leží ve vysokém IQ, ale žalostném EQ.

 

19733Nzd.jpg

 

 

Tato kombinace z Miloše Zemana, alespoň pro mě dělá vlastně velice inteligentního, bystrého, machistického hulváta, co to myslí dobře.

 

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 21 čtenářů průměrem 3.48 bodů z pěti


Čtěte také:

CAUSA KRAMNÝ – Spis je uzavřen, čeká se na soud 
Krásný Boží Hod velikonoční! S vajíčky, zajíčky, beránky... kde se to všechno vzalo? 
Pily už jsme byli 
RECEPT NA ŠTĚSTÍ: Menna van Praag: Štěstí, láska, čokoláda 
Sára, kniha třetí. Další peříčkové pohlazení! 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.

1 2 3 > >|
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 18:05

Odpověď na příspěvek #175674
Uživatel: Michaela Kudláčková

Už mám na to téma na zítra napsanou ranní kávu a...
 

Ok

Ty nadnárodní společnosti, to jsou ale pekelníci.

 
post Zaslal: 31.01.2016 17:53

Odpověď na příspěvek #175668
Uživatel: abuzabi

Někde jsem četl, že ZIKA je jen fáma a bylo to odjakživa a není to stále...
 

Už mám na to téma na zítra napsanou ranní kávu a myslím si totéž. Ok

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 17:50

Odpověď na příspěvek #175668
Uživatel: abuzabi

Někde jsem četl, že ZIKA je jen fáma a bylo to odjakživa a není to stále...
 

Já si taky myslím, že je to jinak. Že to nebude od těch komárů. Přesně! Jako s tou ebolou!!! Je to hnus!!!

 
#175671

post Zaslal: 31.01.2016 17:45

Odpověď na příspěvek #175668
Uživatel: abuzabi

Někde jsem četl, že ZIKA je jen fáma a bylo to odjakživa a není to stále...
 

Já si taky myslím, že je to zas zveličené bububu jako s tou ebolou. Na tu v rekkordně krátkém čase našli lék. Myslím si o tom své.

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 17:39

Odpověď na příspěvek #175650
Uživatel: Tina

I Brazílie - virus Zika
 

Někde jsem četl, že ZIKA je jen fáma a bylo to odjakživa a není to stále dokázáno, že je příčinou tohoto onemocnění.

 

Prý naráz tolik onemocnělých je jen důsledkem zaváděných vakcín v těchto rozvojových zemích. a ne nějakou vymyšlenou příčinou nakažením komárů a to v krátkém časovém období v takovém počtu.

 

ZIKA prý tyto vlastnosti vůbec nemá a má jej tam kdekdo, ale smrt  vzniká od naočkované vakcíny.

 

Tak uvidíme, co se za nějaký čas oficielně zjistí.

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 15:39

Odpověď na příspěvek #175632
Uživatel:

Ano, celé to bylo zajímavé. Např. i ten nápor sněhu ji vyšel.
 

I Brazílie - virus ZikaOMG

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 15:33

Odpověď na příspěvek #175631
Uživatel:

To, že se postupovalo podle rakouského práva umožnil právě Havel.
 

Ok

 

 
#175632

post Zaslal: 31.01.2016 15:00

Odpověď na příspěvek #175615
Uživatel: abuzabi

No podle americké vědmy, kterou zde v diskusi zmiňuje TIA se EU letos začne rozpadat....
 

Ano, celé to bylo zajímavé. Např. i ten nápor sněhu ji vyšel.

 
#175631

post Zaslal: 31.01.2016 14:58

Odpověď na příspěvek #175607
Uživatel: abuzabi

A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku...
 

To, že se postupovalo podle rakouského práva umožnil právě Havel.

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 14:33

Odpověď na příspěvek #175616
Uživatel: abuzabi

Jen doplním : TIA psala do : K ranní kávě: Smysl bez smyslu…...
 

Tak jsem mrkla na to video. Zvláštní pocit po těle. Je mi vedro, ale ruce mám úplně ledové. 

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 14:31
 
Státní zástupce jde po Kramném. Chce pro něj další trest za křivé svědectví.

Za křivé obvinění policistů mu hrozil trest 2 až 8 let vězení. Soud měl začít na konci ledna, mluvčí ostravského městského soudu Lukáš Delong ale sdělil, že k němu nedojde kvůli jeho neúčelnosti. Tedy pokud se státní zástupce nebo Kramný proti tomuto rozhodnutí neodvolá.

To se teď ale mění, jelikož státní zastupitelství podalo stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ostravě , které označilo za předčasné s ohledem na to, že trest za vraždu ženy a dcerky je zatím nepravomocný. Stížností se bude zabývat v neveřejném řízení Krajský soud v Ostravě, který rozhodne o tom, zda proběhne klasické soudní líčení.

 
 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 13:48

Odpověď na příspěvek #175616
Uživatel: abuzabi

Jen doplním : TIA psala do : K ranní kávě: Smysl bez smyslu…...
 

Ok Jo, díky. Teď jsem se právě chtěla zeptat kde to najdu. Vím, že ten odkaz TIA dávala, tak jsem různě hledala, pak jsem to vzdala a ejhle Are you crazy odpověď i bez otázky. DíkySmile

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 13:34
 

Jen doplním :

TIA psala do :

K ranní kávě: Smysl bez smyslu…

http://www.popelky.cz/prave-ted/k-ranni-kave-smysl-bez-smyslu.html

 

 

 

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 13:26

Odpověď na příspěvek #175613
Uživatel: Tina

Chce se mi  velebnosti!  I V.Havel zdědil vše za podivných...
 

No podle americké vědmy, kterou zde v diskusi zmiňuje TIA se EU letos začne rozpadat. Je tam i zmínka v tom videu o našem prezidentovi Zemanovi.

 

Ten Skype záznam je z listopadu loňského roku a už se ty detaily té vědmy začínají plnit tak, jak v těch krocích naznačila.

 

Asi se máme na co těšit.

 

Je ale potěšitelné, že se ta negativa naší republice docela vyhnou a Zemanovi, i když je narozený  v den a měsíc jako vznik naší republiky by se nemělo nic zlého přihodit – jak ta vědma cituje.

 

Málo lidí si toho příspěvku asi všimlo.

 

Já ty vědmy moc nemusím, ale zajímavě se to podle ní plní a to je důvod aspoň zbystřit.

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 13:09

Odpověď na příspěvek #175607
Uživatel: abuzabi

A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku...
 

Chce se mi Puke velebnosti! 

I V.Havel zdědil vše za podivných okolností, čachrů. Já tohle už nepobírám!!! 

 

Tohle je taky na Puke

 

U Jurečky pracovala čtyři měsíce. Na odměnách a odchodném vydělala 330 tisíc.

 

Kde děláme chybu?! 

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 12:30

Odpověď na příspěvek #175604
Uživatel: Tina

Jsem v tomhle ohledu úplný neznalec, ale proč byl adoptovám...
 

A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později mohl dědit majetek v Rakousku, doma po "převratu" se zase hrdě hlásil k biologické větvi, kterou opustil (orlické), protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce.Podle českého práva ale neměl na restituce nárok, pročež se Schwarzenberg neváhal o majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo. České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje. Navíc byl Schwarzenberg adoptován jako dospělý, což české právo taktéž nezná. Neptejme se, jak se to stalo, ale soud si vyslechl znalce na mezinárodní právo a rozhodl se, že se bude postupovat podle práva rakouského. Schwarzenberg tudíž zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi a činí si zálusk i na majetek zabavený na základě speciálního zákona "Lex Schwarzenberg", byť se věc komplikuje rodinným sporem s nevlastní (taktéž adoptovanou) sestrou Elizabeth von Pezold................Smoke

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 11:17
 

...adoptováN Are you crazy

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 11:09

Odpověď na příspěvek #175591
Uživatel: abuzabi

Karel Schwarzenberg (* 10. prosince 1937 Praha-Bubeneč), celým jménem Karel Jan...
 

Jsem v tomhle ohledu úplný neznalec, ale proč byl adoptovám plnoletý, vlastně už dospělý člověk? Chápu adopci malých dětí, ale dospělák? Hrál v tom roli majetek? Ale i to jde přece vyřešit závětí...

 
Avatar
post Zaslal: 31.01.2016 10:01
 

Karel Schwarzenberg (* 10. prosince 1937 Praha-Bubeneč), celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu (německy Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg).

V roce 1962 byl Karel Schwarzenberg adoptován svým strýcem, členem starší hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, Jindřichem ze Schwarzenbergu.  Smile

 
post Zaslal: 30.01.2016 10:05

Odpověď na příspěvek #175411
Uživatel: Lucia Bohrn

Dobre ranko vsem vecpolek! Moc zajimava a dukladna uvaha, diky Miso, zamyslela jsem se moc! Co...
 

Ok líp to ani nešlo.Awesome

 
Avatar
post Zaslal: 30.01.2016 09:51
 

Dobre ranko vsem vecpolek! Moc zajimava a dukladna uvaha, diky Miso, zamyslela jsem se moc!

Co se tyka srovnavani Zemana a Schwarzenberga, srovnejte poctivou, chutnou a vyzivnou bramboru a dejme tomu vybrane hroznove vino!? Od doby kdy tito panove prestali byt aktualnimi souperi v boji o prezidenstky stolec, je to uz jen doznivajici treci plocha "Mažňákovců" a "Losnovců" a s osobami samými to nema pranic spolecneho.

Kazdy z tech muzu ma sve nesporne kvality a nekvality a holt je jeden sympatictejsi jednem a druhy jinym.

 
Avatar
post Zaslal: 30.01.2016 08:42

Odpověď na příspěvek #175405
Uživatel: Birliban

Zalezi taky trosku nad vyberem fota :).
 

Ale proc ne, kazdy ma jiny *vkus*.

To je taky dobre :)).

 
Avatar
post Zaslal: 30.01.2016 08:40

Odpověď na příspěvek #175404
Uživatel: Autumn

Lauro, ale tak... říkám, mně se taky nelíbí. Soudím podle...
 

Zalezi taky trosku nad vyberem fota :).

Výsledek obrázku pro schwarzenberg mladýVýsledek obrázku pro schwarzenberg mladý

 
Avatar
post Zaslal: 30.01.2016 02:27

Odpověď na příspěvek #175401
Uživatel:

Kde mám hledat to charisma...????????????
 

Lauro, ale tak... říkám, mně se taky nelíbí. Soudím podle fotek a videí, protože osobně ho neznám.  A to je právě ono - netušíme, jak bude člověk působit v osobním kontaktu, kdy bude reagovat přímo na nás.

 
#175403

post Zaslal: 29.01.2016 23:58

Odpověď na příspěvek #175402
Uživatel: Tina

V peněžence 
 

Ok Ok Ok

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 23:36

Odpověď na příspěvek #175401
Uživatel:

Kde mám hledat to charisma...????????????
 

V peněžence Smile

 
#175401

post Zaslal: 29.01.2016 23:32
 

Kde mám hledat to charisma...????????????

 
#175400

post Zaslal: 29.01.2016 23:25
 

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 23:06

Odpověď na příspěvek #175398
Uživatel:

To foto vidím poprvé..
 

Svatební... Krásný párLove it

 
#175398

post Zaslal: 29.01.2016 22:59
 

To foto vidím poprvé..

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 22:46

Odpověď na příspěvek #175394
Uživatel:

A ta třetí. Všichni stárnem i nemoci se přidají.
 

Snad je z nejhoršího venku. Trochu mi tady připomíná K.Gotta. Vyhublý, bledý... Hrozná nemocFrown

 
#175394

post Zaslal: 29.01.2016 22:42
 

A ta třetí.

Všichni stárnem i nemoci se přidají.

Výsledek obrázku pro michael douglas a rakovina

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 22:21
 

Love itOk

 
#175381

post Zaslal: 29.01.2016 22:18
 

Blbá fotka.

Tak druhá...Smile

Výsledek obrázku pro michael douglasu

 
#175375

post Zaslal: 29.01.2016 22:14
 

 
post Zaslal: 29.01.2016 16:02

Odpověď na příspěvek #175208
Uživatel: Birliban

Souhlasim s osobni zkusenosti. To je uplne o necem jinem . Nekdo charisma ma, jiny ne. Je jedno...
 

Tak to každopádně Ok

 
#175210

post Zaslal: 29.01.2016 15:55
 

Výsledek obrázku pro schwarzenberg

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 15:27

Odpověď na příspěvek #175192
Uživatel: Michaela Kudláčková

Je to příjemný člověk. myslím, že to dělá hodně, když...
 

Souhlasim s osobni zkusenosti. To je uplne o necem jinem Ok.

Nekdo charisma ma, jiny ne. Je jedno kolik mu je a jak ma plnou kasicku.

Zlatokopky se ale vyskytuji/pohybuji ve vsech vekovych skupinach.

 

 
post Zaslal: 29.01.2016 13:51

Odpověď na příspěvek #175202
Uživatel: chrpa

tak tu sbekontrolu jsi moc nezvládla
 

Viď, a to jsem dělala co se dalo. Wink

 
Avatar
#175202
čili objektivita bude v tomto případě pro mě vážně otázkou velké sebekontroly

chrpa
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 29.01.2016 13:34
 

tak tu sbekontrolu jsi moc nezvládlaSmile

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 13:31

Odpověď na příspěvek #175172
Uživatel: Dekameron

V historii relativně příbuzenské vztahy byly velmi časté nejen mezi...
 

Ano, ovšem sňatek vdovce se sestrou zesnulé manželky nebo vdovy s bratrem zesnulého manžela není sňatkem mezi pokrevně příbuznými!

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 12:57

Odpověď na příspěvek #175195
Uživatel:

Chápu, to ženu oslní. Ale od politika je to málo. Radši, at mě...
 

Ok souhlasím s tebou

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 12:53
 

Hypatia - Laughing 

 
#175197

post Zaslal: 29.01.2016 12:50

Odpověď na příspěvek #175176
Uživatel: Dekameron

:) no výraz tváře je naprosto plný štěstí... :D...
 

U Tebe ale bude větší jistota, že neusneš dříve,než se ona svlékne.

 
#175196

post Zaslal: 29.01.2016 12:48

Odpověď na příspěvek #175167
Uživatel: átéčko

opilecké řeči, a podobně.  Nedokáže se chovat, ať už má IQ...
 

Přesně tak, taky nesnáším opilce. Havla z toho nesčetněkrát tahala Olga. I jeho kamarádi. Např. když měl v nemocnici zásoby pod matrací.

 
#175195

post Zaslal: 29.01.2016 12:46

Odpověď na příspěvek #175159
Uživatel: Michaela Kudláčková

Krásnou dobrou :))   Jo a já mám Schwarzenberga moc ráda....
 

Chápu, to ženu oslní. Ale od politika je to málo. Radši, at mě nechá stát, ale at se chová dobře ke státu - tedy k lepší budoucnosti mých dětí. 

 
#175194

post Zaslal: 29.01.2016 12:45

Odpověď na příspěvek #175153
Uživatel: peetrax

Což jde ostatně dohledat o pár řádek níž. Tu nenávist ke...
 

No tak i mě leží v žaludku. Rozkradl tu, co mohl, zaprodal, co mohl, to samé radil Havlovi. A stále je na svobodě a stále má vliv. Něco je asi špatně, ne.

 
Avatar
post Zaslal: 29.01.2016 12:24
 

přitažliví muži...Wink

 
post Zaslal: 29.01.2016 12:21

Odpověď na příspěvek #175191
Uživatel: Tina

Souhlasím S.S. a S.C. jsou opravdu hezcí a přitažlivý. Ještě...
 

Je to příjemný člověk. myslím, že to dělá hodně, když mám osobní zkušenost.

 

Jo, Michael Douglas zraje jako víno Ok

 

 
1 2 3 > >|

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist