Případ zmizelé Míši: Matka hlavního podezřelého - "Ota by Míše neublížil"

V případě zmizelé Michalky Muzikářové se toho už napsalo mnoho. Víme, co má dívenka ráda, víme, že před jejím zmizením zmizel i její králíček, víme, jaký postoj zaujala maminka holčičky a víme i, jak moc ztrátou trpí babička. Víme o tom, že jeden z hlavních podezřelých v tomto případě, spáchal koncem ledna 2017 sebevraždu. Ale kolik prostoru se věnovalo člověku, kterého většinová část veřejnosti pokládá za pachatele?

Nejde teď o to, postavit mínění k jednomu vlídně a k druhému naopak.

 

Jde o spravedlivou možnost nechat promluvit i druhou stranu.

 

Protože má-li si člověk dělat představu, což udělá samostatně a s pomocí vlastního úsudku, měl by vedle subjektivního pocitu, dostat i co možná objektivní oboustranné informace.

 

Tento článek je tedy nestranný, informativní.

 

Snad prvně v médiích dostane prostor i druhá matka. Paní Irena.

 

Matka zmizelé Michalky o prostor zájem neprojevila a matka matky má jakýkoli kontakt s médii matkou striktně zakázaný.

 

Napřed shrnu celý ten podivný, případ, který smrtí pana Otakara z pohledu veřejnosti zůstal stát bez vývoje, pouze s uvaleným embargem ze strany policie.

 

Míša zmizela mezi 22:00 10.1. a 7:30 11.1.2017.

 

23925ZTQ.jpg

 

Spolu s dívenkou zmizelo její oblečení, její batoh do školy, boty a zprvu se myslelo, že také její telefon.

 

O několik hodin (cca 72) byl telefon Mišky nelezen v posteli v obytné kuchyni, kde spávala matka holčičky a občas její přítel Otakar.

 

Verze matky byla, že aparát ležel pod polštářem pana Otakara.

Verze pana Otakara byla, že byl na místě matky.

 

Krátce po zmizení Míši jednou a naposledy, vystoupila v médích babička, která se o Míšu starala, a která popsala události dne předešlého.

 

Dle babičky, šla večer 10.1. s Michalky matkou nakupovat.

 

Uvedla, že matka plánovala s Míšou být doma, neboť měla zánět pohrudnice, brala antibiotika a měla horečku.

 

Těšila se, že jí Míša „bude vařit ty svoje čajíčky“.

 

Dle babičky byla Míša v době, kdy matka jela domů už doma, neboť u telefonátu, kde matka sdělovala dceři, že se zdrží na nákupu, babička osobně stála.

 

Následně se matkou rozloučila a ona vystoupila z trolejbusu a šla domů.

 

Babička uvedla i zprostředkovanou informaci od dcery, že následně doma s Míšou večeřely, Míša si uložila do tašky svačinu a šly obě spát.

 

Ráno kolem páté hodiny pak matka dle svých slov vstala do práce a dle jejího soudu Míša spala, protože její věci do školy spatřila doma.

 

* Později matka pustila neoficielní informaci, že doma skutečně část noci nebyla, avšak je to informace se stejnou mírou věrohodnosti, jako informace z jejího pera níže.

 

Sama však dceru v posteli nekontrolovala.

 

Michalka má zvýšené lůžko ve svém pokoji, kam není vidět, avšak do koupelny je třeba kolem Míši postele projít.

 

Telefonní aparát Míša dle vyjádření babičky dávala vždycky večer na nabíječku k psacímu stolu.

 

Ze svého místa v posteli na telefon dívenka už nedosáhla. Podle babičky si telefon do školy nebrala. (pozn. aut. Míša však ve škole natočila několik videí, které dokazují, že si mobil občas brala).

 

23929OGY.png

 

Míši telefon byl po poledni již nedostupný, s vybitou baterií.

 

Matka nahlásila zmizení dcery večer 11.1., po návratu z práce. Přibližně kolem sedmé hodiny.

 

Zjistilo se, že Míša do školy vůbec nedorazila.

 

První se pracovalo s hypotézou, že tou dobou skoro 13ti letá Míša Muzikářová z domova utekla a policie se prakticky do bytu dívenky a její mámy k podrobnější prohlídce vrátila až později, když se holčička neobjevila.

 

Podle médií se v bytě i pokoji dívky našly tělní tekutiny mužského původu, dále i na oblečení Míši, na ložním povlečení, i na nábytku.

 

Média spekulovala, zdali se stopy nemohly dostat na prádlo kupříkladu v pračce.

 

V průběhu ledna vstupuje do příběhu informace o matčině posledním vážném vztahu s panem Otakarem.

 

Otakar pracoval ve stavebnictví.

 

Od svých 18ti let byl handicapovaný, neboť při nehodě přišel o ruku.

 

Naučil se však řídit auto, byl samostatný, výkonný a i podle samotné babičky malé Míši, velice šikovný. Babička však Otu příliš ráda neměla, vadilo jí, že je odtažitý, nekontaktní, kulturně apatický a s rysy intolerance a šovinismu.

 

Mišky stylovou fotografii s kamarákou kometoval pohrdlivě a slovy, že "vypadají jako dvě lesby", což se babičky dotklo.

 

Rovněž Míša si k Otovi vřelý vztah nenašla, a když měl přijet za matkou, což bylo nejčastěji o víkendech, protože měl práci v Plzni, kde si pronajal byt, odcházela k babičce.

 

Postupem času vyšlo najevo, že pan Spáčil měl v době před zmizením Míši čelit trestnímu oznámení pro sexuální obtěžování Míšiny nezletilé kamarádky, kterou měl vozit po Mostecku, nabízet alkohol a i peníze odměnou za pohlavní styk.

 

Matka oné dívenky a bývalá sousedka matky Michalky podala na Otakara trestní oznámení.

 

Dívenka však většinovou část své původní výpovědi později odvolala. (nemám informaci, zdali ji ještě později zase nepotvrdila).

 

V této souvislosti byla vyslýchána také samotná Míša, která však popřela jakoukoli zkušenost s panem Otou tohoto druhu.

 

Své kamarádce, ale měla povědět zcela opačnou verzi a zmínit nejen sexuální obtěžování, ale také to, že se Otakara bála.

 

Do médií toto po zmizení Míši uvedl otec oné kamarádky.

 

Následně se se svým svědectvím přidala také exmanželka pana Oty, se kterou se rozvedl roku 2010, jejíž dcera si měla vzpomenout na podobnou zkušenost, o které dosud mlčela.

 

23926OTE.jpg

 

Otakar se stal v případě zmizení Míši hlavním podezřelým. Policii nedokázal vysvětlit, kde byl a co dělal v době kdy se Míša ztratila, ani to, kde cestoval více, než 7 hodin. Byl opakovaně vyslýchán a absolvoval i test na detektoru lži (polygraf), kterým prošel pouze částečně, navíc před testem vzal sedativa, čímž výsledky prakticky znehodnotil.

 

16.1. se Otakar neúspěšně pokusil o sebevraždu. Byl hospitalizován a pak propuštěn.

 

20.1. Odjíždí s matkou ztracené Míši. Dvojice stráví víkend v penzionu Pohádka v Mostě, kde to matka Míši znala z dřívějších dob a má k tomuto místu pozitivní vztah.

 

Paní Eva následně o tomto víkendu hovořila jako o „nejkrásnějším víkendu, který prožila“.

 

23927Yzk.jpg

 

Personál hotelu, se kterým jsem mluvila, se vyjádřil v tom smyslu, že dvojice spolu v restauraci, kde se stravovala, téměř nemluvila.

 

28.1. osm dnů po víkendu stráveném s Michalky matkou Evou v penzionu, a v den, kdy v Ústí nad Labem probíhala pátrací akce dobrovolníků na Střížovickém vrchu, se Otakar ve svém bytě v Plzni oběsil.

 

Podle vyjádření policie, tak učinil sám.

 

V jeho těle nebyl nalezen alkohol. Pouze stopové množství sedativa Diazepam, který měl předepsaný.

 

Nenechal žádný dopis na rozloučenou.

 

Napsal pouze SMS, že „neunese tolik bolesti a zklamání“.

 

Otakarův bratr Josef se na sociální síti později vyjádřil, že den před svou smrtí mu na otázku „ublížil jsi Míše“, Otakar odpověděl, „neublížil“.

 

Matka Michalky v průběhu doby nikdy s médii nekomunikovala, nikdy nevydala žádné prohlášení, nikdy se oficielně ke zmizení své dcery nevyjádřila.

 

23931NjA.jpg

 

Omezila se na hru s médii, která spočívala v podsouvání falešných zpráv na sociálních sítích, které bulvární média vydávala.

 

Sama matka v tom spatřovala jakýsi protest, rebelství a pomstu médiím za propírání jejího soukromí a její politické orientace v souvislosti s jejím otevřeným sympatiím k nacismu a fašismu a identifikování se s poslední známostí Adolfa Hitlera, Evou Braun, jejíž jménem měla založenou i FB stránku.

 

Veřejnost se tak následně mohla seznámit s fabulacemi typu:

 

Že paní Eva je s Otakarem těhotná.

 

23928ODE.png

 

Že se jí Otakar pokusil otrávit hypnotiky v čaji už před zmizením Míši.

 

Že se jí pokusil otrávit plynem…

 

Že za toto jednání byl policií stíhán pro pokus o vraždu...

 

A dokonce, že má paní Eva s Otakarem syna… (viz rozhovor se samotnou matkou Otakara níže)

 

23973MGU.png

 

V současné době čelí Eva Muzikářová trestnímu stíhání dle §260 tr.zák.

 

Michalka Muzikářová a ani stopa po ní, se dosud neobjevily a celý stav působí dojmem, že není čeho se chytit.

 

23932Mzg.jpg

 

Matka je dle FB a zpráv z okolí z Otakarovy smrti zdrcená, velice ho postrádá, truchlí a jeho smrt si vyčítá. Otakar jí velice chybí.

 

* Otakar se podle zpráv z okolí obou, měl stěhovat natrvalo do Ústí. Plánovali společnou domácnost a Otakar za tímto účelem ukončoval nájemní smlouvu i smlouvy pracovní v Plzni.

 

Neúspěšné bylo hledání v okolí vojenského prostoru na Plzeňsku, kde se Otakar poprvé pokusil o sebevraždu, nic nepřineslo ani pátrání v okolí Michalčina bydliště, stovky kamerových záznamů nezpůsobily žádný zásadní zvrat, nasazení specielního psa bylo bez výrazného posunu, dost možná i kvůli časové prodlevě.

 

Hlavní podezřelý je mrtev a matka Míši, Eva je momentálně policií obviněna a vyslýchána, avšak z důvodu podpory a propagace fašismu, oficielně tedy nikoli v souvislosti se zmizením Míši.

 

Na případ je navíc dál uvaleno infomační embargo.

 

Veřejnosti se tak stal jediným zdrojem informací Facebook a to, co si přečte v bulvárním tisku, který však také z 90% čerpá z FB.

 

Vypadá to, že pokud se nenajde malá Míša, někdo spáchal dokonalý zločin. (ať už jakýkoli).

 

Spáchal ho Otakar?

 

Paní Irena, matka Otakara souhlasila, že odpoví na několik otázek a alespoň nabídne veřejnosti úhel pohledu z druhé stany, což osobně pokládám za objektivní a férové.

 

Ráda bych jí na tomto místě poděkovala za čas, ochotu i odvahu, že se k tomuto kroku i přes svůj vážný zdravotní stav a nelehkou životní situaci uvolila.

 


 

Jak a kde přišel Otakar ke svému zranění?

Syn přišel o ruku v roce 1999 v létě. Chtěl někomu pomoci zaopatřit peníze, tak se vydali na údajně vypnuté dráty el. vedení. Můj syn tam vylezl a dráty chtěl odstřihnout, ale bohužel, dráty byly zapojené, on dostal 24 000 voltů a spadl ze sloupu. Odvezli ho do nemocnice, kde ho transportovali ihned do Prahy do Vinohradské nemocnice do vodní postele na odvádění elektřiny z těla. Měl částečně upálenou levou ruku a vystřílené maso z obou stehen. Nechal si amputovat ruku až ve zdravé tkáni, aby předešel možným dalším komplikacím. Myslela jsem si, že se s tím nikdy nevyrovná, protože nevydržel nikdy v klidu, stále musel něco dělat. Měl velké deprese hlavně zkraje, než se naučil s tím vůbec žít. Byl na sebe, ale tvrdý a tak nakonec dokázal pracovat jako bez postižení. Byla jsem na něj hrdá. Já bych to nedokázala.

 

Co bylo důvodem jeho rozvodu s první a druhou manželkou?

Jeho první manželství ztroskotalo na tom, že on musel stále něco dělat, opravoval auta a nevěnoval se manželce, která to těžce nesla a tak manželství skončilo.

Syn se pak přestěhoval z Mostu do Ústí, kde začal pracovat na stavbách. Tam se také zřejmě seznámil s jeho druhou ženou. Vzali se a měli spolu dvě dcerky. Nevím, ale myslím si, že to bylo nepovedené manželství, že na něj bylo mnoho nároků a tak i toto skončilo.

 

Jak se seznámil s paní Evou, maminkou Míši?

Nebyl člověk, který umí být dlouho sám. Tak jako já ne. Nejspíše při obědě v Ústí v restauraci se seznámil potom s Evou. Jsou to dílem jen mé domněnky. Tou dobou jsem si s ním jen telefonovala a vždycky mně zajímalo jen to, jestli se má dobře, to bylo vše. Evu ani Míšu jsem neznala.

 

Jak jste vnímala svého syna, jaký jste měli vztah?

Milovala jsem svého syna, jako každá normální matka miluje své dítě. A byla jsem na něj hrdá, co dokáže s jednou rukou. A on miloval mně, rozuměli jsme si i beze slov. Strašně moc mi v tu dobu chyběl a tak jsem se spokojila aspoň těmi telefonáty, že je v pořádku. Je mi líto, že nevím víc, ale on mně vždy ušetřil svých problémů také díky tomu, že věděl, co jsem si prožila.

 

Jak mi pak bylo, když mi 16.1. přišla sms zpráva "Mami, ty ani nevíš, jak strašně moc jsi mi chyběla, to si neumíš ani představit jak moc, vždy jsem tě miloval, ale promiň, budu se muset rozloučit, nechápej to nějak zle", to si málokdo umí představit!  Od té doby se nezastavily telefony v celé naší rodině a díky tomu jsme ten den docílili, že ho podle signálu našla policie a tím pádem se nezabil. Byl to neskutečný den. Nikdy na to nezapomenu.

 

Jaký byl jeho vztah k dětem? Mohl obtěžovat nedospělé dívky?

Měl děti moc rád, proto mně vyděsilo, když jsem v TV novinách přes čtverečky v obrázku poznala svého syna, kde se o něm mluvilo v souvislosti se zmizením Míši a sexuálním obtěžováním dětí. Bylo to něco nepředstavitelného a zároveň neuvěřitelného. Hlava mi to vůbec nebrala. Doma vyrůstaly čtyři děti, tři synové a nejmladší dcera. Nikdy jsme nezjistili, že by se choval k mladší sestře nějak jinak. Když jsem se jí na to ptala, po relaci v televizi, nic závadného v jeho chování k ní nevzpomněla. Měli se moc rádi. Dcera ho miluje stále. Tudíž nemohu pochopit vyjádření jeho druhé ženy. Ani moc nechápu, že nevěřila vlastní dceři a ani to, že o tom s mým synem nemluvila. Nechápu. Nevěřit vlastní dceři ani s tím nic nedělat? To je pro mně prostě nenormální. Mohla mi napsat, zavolat nebo prostě přijet, ale neudělat nic?

 

Jak se Otakar dozvěděl, že Míša zmizela?

Já vím jen to, že mu Eva toho 11.1. volala. Ani nevím, jestli mu volala jenom jednou. Volala večer policii a potom synovi.

 

Jak reagoval?

Jak reagoval bezprostředně, netuším. V té chvíli byl doma v Čerminách. Ale 14. ledna den po svých narozeninách byl u svého syna v Mostě a kvůli Míše tam brečel tak, že ho nemohli ani uklidnit.

 

Proč? Měl Míšu tolik rád? Nebo byl tak emotivní?

Pokud můžu já soudit, tak měl Míšu rád, ale ještě ho nikdo z rodiny neviděl tolik brečet.

 

Že něco věděl? Proto se rozplakal?

Míšo, neumím to vyloučit, a nevím, proč tak silné emoce. Rád měl ale Míšu určitě. To vím. Znala jsem ho.

 

Co cítil k Evě?

Míšo určitě vím, že můj syn Evu miloval celým svým srdcem. Opravdu hodně. Vím i o tom, že se chtěli sestěhovat.

 

Jak ji vnímáte Vy?

Poznala jsem ji osobně jen jednou. Má sice upřímný stisk ruky, ale byla jsem překvapená jejím klidem. A nevěřím jí. Ani moje dcera už s ní není v kontaktu. K tomu máme ale konkrétní důvod.

Moje dcera Evu vzala do Otova bytu, po jeho smrti namísto jeho syna, který kvůli Evě jet nechtěl. Upřednostnila ji proto, že věděla, jak moc ji měl Otík rád. Dopadlo to ale nepříjemně. Dcera si připravila řetízek po Otovi pro jeho syna na lednici a řetízek zmizel. Byly tam jen ony dvě a majitel bytu, který potvrdil, že řetízek na lednici byl. Vzala si ho Eva. Moje dcera jí dala ještě možnost, aby ho mohla vrátit, že ho třeba našla ve věcech, které si odvážela, ale nestalo se tak. Eva později Otíkovi, (pozn.red. Otakarův syn) který od ní řetízek na FB vymáhal, napsala, že mu ho nedá, že ho má pro syna, kterého s jeho otcem má.

Teď po tom řetízku a po přesvědčení i mé dcery, že Eva takto lže, tak už jí nevěřím. Lže každému i svojí mamince. Nechápu, proč to dělá.

 

Ona má s Otakarem syna??

Nemá. Ona si to vymyslela. Nerozumím tomu. Ten řetízek nemá žádnou cenu, ale pro mého vnuka je to nejvíc co po otci chtěl. Je mi to líto. Je mi mého vnuka moc líto. Byl to jeho táta a on ho měl rád.

 

Jak vnímáte babičku Míši?

Bohužel, babičku Míši neznám, ale moc s ní soucítím. Nevím, co vše bych já pro dceru dokázala udělat, ale určitě bych nechtěla ztratit jediné dítě. Rozumím jí.

 

Co víte o vztahu Míša a Ota?

Vím, že můj syn vyžaduje od dětí stejně jako já poslušnost, což možná pro Míšu bylo nepopulární, jako pro všechny tak staré děti a nedivím se, že ho tedy nějak nemusela. Ale určitě se ho nebála, to by si mu přeci na návštěvě u jeho syna nesedla na klín. To tedy určitě ne.

 

A co vztah Míša a Eva?

Míša má maminku jistě ráda, ale asi jí muselo vadit, že byla hodně často sama. Ten kontakt jí zřejmě vynahrazovala babička.

 

Myslíte, že by Ota byl schopen Míše ublížit?

Věřím tomu, že chtěl být s Evou, vím, že to plánovali, ale Míši by nebyl schopen se nějak zbavit. Nemohl by s tím žít, ale nevím, jestli o tom něco nevěděl. Mluvila jsem s ním dvě hodiny před smrtí a v životě jsem ho neslyšela tak smutného.

 

Mohl být tedy vinen tím, že by ženě, kterou miloval v rámci nějaké nehody, následně pomohl, a pak to neunesl?

Myslím si, že Eva o Míše něco ví, možná to věděl i můj syn a vzal si život, kdo ví. To je můj názor. Míše by syn určitě neublížil a také to napsal ve zprávě svému bratrovi na jeho přímou otázku. A v tu dobu už mu to mohlo být jedno, chtěl se přece zabít.

Kdyby se třeba stala Míše nějaká nehoda a Eva poprosila o pomoc mého syna, určitě by jí pomohl.  Měl ji opravdu hodně rád. Jenom si neumím představit, jak by pak s tím dokázal žít.

 

Paní Ireno, jak snášíte tlak, který na Vás teď dolehl? Co si přejete nejvíc?

Víte Míšo, já jsem se ještě nesmířila se ztrátou syna, ani se nikdy nesmířím. Byla to zbytečná smrt. Mohlo se mu pomoci, i kdyby byl tedy nemocný. Ale neměla jsem příležitost, tak se s tím nemohu smířit. Pochovat jako matka syna, který si zbytečně vzal svůj život i po tom, co v životě dokázal i s jednou rukou. Nikdy se s tím nesmířím. To Vám mohu říct. Já jsem díky lékařům přežila, ale on je kvůli některým lidem mrtvý. Je to hrozná bolest. Nevěřím, že Míše ublížil.

Byla bych ráda, kdyby bylo možné najít pravdu. Najít Míšu. Alespoň trochu třeba syna očistit, protože lidé jsou dnes moc zlí.

 

Děkuji mnohokrát, paní Ireno. Domnívám se, že je potřeba velké odvahy a osobní kázně k tomu, aby člověk veřejně vystoupil, je-li v roli matky člověka podezřelého z tak zásadní věci. 

  

V rámci etiky a lidskosti prosím čtenáře o citlivou formu diskuze.

 

V rámci etiky novinářské prosím o uvedení zdroje v případě kopírování textu.

 

Michaela Kudláčková

S laskavou pomocí paní Ireny

(Text byl paní Irenou autorizován)

 

Zdroje obrázků:

Facebook.com

www.svatby.cz

archív redakce

ústecký deník_blog

musica_ly


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 45 čtenářů průměrem 4.04 bodů z pěti


Čtěte také:

27 let připomíná Černobyl komunistickou umanutost 
Beautiful creatures: Už se nezlobím 
Kus látky s nejvyšší hodnotou 
Přednáška s osobním výkladem karet: Poslední prázdninová 
Velký obrázkový kvíz pro hračičky 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.

1 2 3 > >|
Avatar
post Zaslal: 26.05.2017 10:22
 

Míšo, nemáš pocit, že se něco dělo/děje? Včera jsem seděla v autě a čekala na dítě (kroužek) a najednou se začaly na modré obloze rychle měnit skupiny mraků a mráčků, a přede mnou se střídaly různé obrazy, které mi vždycky jasně vyskočily ze změti bílých chuchvalců a modři. Čučela jsem jak puk. Srdíčko, další. Tím to začalo, to mně upoutalo. Ryba, mávající ocasem. Jakési obličeje. "Trychtýř" směrem do mraku, jako když něco spadne do hluboké vody...rozpadakííc se obličej.... Oko.... znak JIN JAN.... anděl...

něco jsem vyfotila, jak se dalo, strašně rychle se to střídalo.. 

 
Avatar
post Zaslal: 23.05.2017 09:49
 

Ohledně té Pohádky, ano přesně tak to na mě působilo... to že si tam oba rovnaly myšlenky, co dál... je to děsný případ... a strašně si přeji, aby pravda vyšla na povrch ...Míša si zaslouží, aby se vše odhalilo, a rozklíčovalo... a třeba je vše úplně jinak, ale to  už mě nenapadají další možné scénaře, které by dávaly nějaký smysl, i když co v tomto případu dává smysl... jedno je však jisté pokud Míše někdo ublížil, jednou za to bude pykat... pokud to nebyl Ota sám

 
Avatar
post Zaslal: 21.05.2017 22:09
 

Když se zamyslím nad tím, že by se něco takového stalo jak píše Petoli, přijde mi divné, že by dítě zůstalo v domě, ale není to asi  vyloučeno. Pokud je nahoře prázdný byt a oni k němu mají klíče, nebo je tam nějaká závadová/nemocná osoba, která by jim pomohla... Nedokážu si představit, že bych pomáhala někomu v takovém případě, jako sousedka, atd. Co se týká 100% kamufláže stop, je to skoro nemožné v domácích podmínkách, přikládám link na článek. Omlouvám se za drsnost tématu.                          Padlo tu několikrát že Ota pracoval s betonem, i to je možné.. :-( Co se týká prohlídky celého domu, bytů, nemyslím že  se tak stalo.

http://zpravy.idnes.cz/vrazi-se-v-louhu-tela-obvykle-nezbavi-dw7-/krimi.aspx?c=A110516_150538_krimi_cen

 
Avatar
post Zaslal: 21.05.2017 21:57

Odpověď na příspěvek #208300
Uživatel: Lucia Bohrn

Taky jsem na tohle myslela, na sebevraždu, navíc mohlo jít třeba o...
 

sry chyba, myslím penzion Pohádka

 
Avatar
post Zaslal: 21.05.2017 21:56

Odpověď na příspěvek #208296
Uživatel: PETOLI

Moje teorie...Míša měla od začátku Michalku v kartách jako...
 

Taky jsem na tohle myslela, na sebevraždu, navíc mohlo jít třeba o demonstrativní, která nevyšla. Ota se svým pravděpodobným puzením k mladým dívenkám se asi uměl k obdivovanému objektu chovat hezky, se šarmem jemu vlastním. Výpovědi babičky že se ho Míša bála, mohly být jen "Viktorčiným syndromem",myslím tím příběh Viktorky z Babičky. Vzpomeňme, jak Viktorka hledala spásu od uhrančivých očí, bála se ho, a podstata byla jiná. Nedokážu si představit, co se mohlo dít, ale při čtení Petoli mi začalo divně mrazit v břiše a cítím, že to nemusí být daleko od pravdy.  Trávení společných chvil v pohádce svědčí pro měn osobně o tom, že ti dva měli dohodu, nebo za sebou společné zahlazování průšvihu.

 

 
Avatar
post Zaslal: 21.05.2017 12:12
 

Moje teorie...Míša měla od začátku Michalku v kartách jako spící, mě totéž vycházelo od začátku v kartách také. Takže bych zůstala u verze s těmi hypnotiky. A jelikož tam také vycházel, konec vztahu! mě tedy v kartách, přikláněla bych se i k verzi, že sama Míša si mohla vzít prášky a spáchat sebevraždu. Nechala dopis na rozloučenou, s tím, že ten konec vztahu se mohl týkat OTy! Matka přišla domů, našla Míšu, dopis. Ale co potom následovalo... kdyby volala Otovi, aby přijel, že Míša si sáhla na život to by přece policie z telefonu věděla,a  proč by matka Míše nevolala záchranku?Jedině snad proto, že se styděla a nechtěla aby se to vše provalilo,vztah  Míši a Oty, a defakto i E.... Ota si sáhl na život z důvodu výčitek svědomí. Kde tedy ale Míša je? Také od začátku vycházelo, a i pocitově, jsem si nepřipouštěla jinou verzi než tu, že Míša je v domě! Naší Míše to také tak vycházelo. Nevím proč, ale prostě od začátku jsem si to říkala: Ta Míša je někde tam! V tom baráku.!!! Je možné, že skutečně někde tam pořád je...ale kde, policajti, se psi to tam obrátili pravděpodobně vzhůru nohama. Naší Míše vycházelo číslo 22... to je byt nad bytem Míši a E., to mě napadlo, hned, jestli není, nebo nebyla  Míša v bytě nad nimi, jen třeba v prvních chvílích hledání. ALe přece to musela policie celé prohledat...jenže, všichni víme, že i nemožné se někdy stává možným... je to prostě záhada... ale E. nevěřím, jen jsem nechtěla ze začátku věřit, že by matka mohla být nějak do celého zapletena...ale ted jí prostě už nevěřím...a vítě,jak ta sousedka říkala, že poslední dobou potkala Míšu jako by byla smutná, či taková trošku mimo... to jsou takové indície, které k těm práškům směřují a ukazují. V té rodině, prostě nebylo vše v pořádku, ale hodně, hodně hluboko, i předtím než se Míša ztratila a souvisí to s tím zcela jasně.

 
Avatar
post Zaslal: 20.05.2017 22:37

Odpověď na příspěvek #208282
Uživatel: saarkat

Míšo a právě v tom je ta " nelogika  ". Existují dvě verze,...
 

To je prostě k nepochopení. A máš pravdu. Nic z toho nemá logiku. 

 

Leda, že mobil nenašel ani jeden z nich, ale policie. Toto by byla pak jen upravená verze.

 
Avatar
post Zaslal: 20.05.2017 22:36

Odpověď na příspěvek #208291
Uživatel: benja

Lucie, ty jsi na to přišla! únos UFO. Jen nevím, na co potřebovali...
 

Taky jsem se teď zasmála, ač to k smíchu není. Je to trpká satira. Povedená a trefná.

 

Lucce Ok

 
Avatar
post Zaslal: 20.05.2017 19:30

Odpověď na příspěvek #208284
Uživatel: Lucia Bohrn

Tak pokud je stale nejaka nelogika, kdyz se jedna o vypoved Oty nebo Evy, znamena to nejpis, ze...
 

Lucie, ty jsi na to přišla! únos UFO. Jen nevím, na co potřebovali její učení, svačinu, oblečení a boty :o) Mobil nepotřebovali, protože na to mají podkožní čipy, že jo. Laughing

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 23:45

Odpověď na příspěvek #208278
Uživatel: Michaela Kudláčková

Taky jsem nad uvažovala. Ale na tuty to tam kriminálka vzala luminolem. A to...
 

Tak pokud je stale nejaka nelogika, kdyz se jedna o vypoved Oty nebo Evy, znamena to nejpis, ze se spolu sice na necem  domluvili, detaily ale  neprobrali. Odkud vzdy pochazeji rozporuplne informace? Zatajovani dulezitych faktu.  Od Evy nebo Oty. Zmatky, nesmysly. Ztrati se dite, matka ani nevi kdy. Telefon. Poklidny a velmi stastny pobyt v Pohadce. Zacinam verit na blizka setkani tretiho druhu a unosy. Ze by lednove noci vnikl oknem kuzel sbvetla dite vytahl nekam do vysin. Ota a Eva se z toho pomatli. To by pak sedelo. :-(

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 22:46

Odpověď na příspěvek #208282
Uživatel: saarkat

Míšo a právě v tom je ta " nelogika  ". Existují dvě verze,...
 

Omlouvám se za zdvojenou myšlenku Awesome

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 22:44

Odpověď na příspěvek #208280
Uživatel: Michaela Kudláčková

Ten, kdo jí odvezl z toho bytu, ten telefon možná hledal a nenašel.  ...
 

Míšo a právě v tom je ta " nelogika  ". Existují dvě verze, kdo ten telefon našel:  Eva a Ota. Místo nálezu zůstává stejně, nálezce se liší podle autora vyprávění. 

Takže trochu moji logiky:  buď ho našel jeden z nich, nebo ona společně, ale nebyl u toho nikdo třetí-  to by pak nemohly vzniknout dvě verze.

A ta " nelogika " je, pokud jsou v tom zmizeni oba, proč ten telefon přiznali?  A když už, proč ho nenašli jako někde u michalky v pokoji ? Proč přiznali, ze ho našli na místě, kde neměl co dělat? 

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 22:44

Odpověď na příspěvek #208280
Uživatel: Michaela Kudláčková

Ten, kdo jí odvezl z toho bytu, ten telefon možná hledal a nenašel.  ...
 

Míšo a právě v tom je ta " nelogika  ". Existují dvě verze, kdo ten telefon našel:  Eva a Ota. Místo nálezu zůstává stejně, nálezce se liší podle autora vyprávění. 

Takže trochu moji logiky:  buď ho našel jeden z nich, nebo ona společně, ale nebyl u toho nikdo třetí-  to by pak nemohly vzniknout dvě verze.

A ta " nelogika " je, pokud jsou v tom zmizeni oba, proč ten telefon přiznali?  A když už, proč ho nenašli jako někde u michalky v pokoji ? Proč přiznali, ze ho našli na místě, kde neměl co dělat? 

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 22:26

Odpověď na příspěvek #208276
Uživatel: saarkat

Máš pravdu, logiku postrádá úplně všechno. Teda...
 

Ten, kdo jí odvezl z toho bytu, ten telefon možná hledal a nenašel.

 

Zůstává fakt otázkou, jak říkáš, proč když ho Eva našla, jak tvrdí, ho pak odevzdala a nezbavila se ho. To by jí stavělo do role, že fakt nic neví. 

 

Leda, že u toho někdo ještě byl. Pak by jí nic jiného nezbylo.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 22:24

Odpověď na příspěvek #208273
Uživatel: saarkat

Mě by zajímalo, kdy přesně to Eva řekla policajtům. Pokud to byla lež a bylo to...
 

Ok

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 22:23

Odpověď na příspěvek #208274
Uživatel: Lucia Bohrn

Míšo, takhle jsem teda nepřemýšlela, ale spíš bych to...
 

Taky jsem nad uvažovala. Ale na tuty to tam kriminálka vzala luminolem. A to neumyješ. Embarassed

 

Je to záhada... jakoby se vypařila. Ale já to v těch kartách úplně z první takhle měla. 

 

Že prostě nevyšla z toho domu (jako do školy, jako po svých... mám jí pořád spící - to je obrazně - prostě s poustevníkem)

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 21:48

Odpověď na příspěvek #208275
Uživatel: Lucia Bohrn

Víš co, u zvláštních lidí je logika mimo tu...
 

Máš pravdu, logiku postrádá úplně všechno. Teda já ji nejsem schopná najít vůbec nikde. Třeba ten nalezený telefon - pokud se zmizenim Mísí ma něco eva nebo Ota nebo ona společně, proč ten telefon " našli " ( buď eva nebo ota - podle toho jakou  verzi si vyberes). Domysleli do detailů oblečení, učení a na telefon zapomněli?  A pokud ano, proč ho prostě nechodili do labe, nebo do kanálu?  Proč ho našli doma ? A jak policajti prohledávali být, když ho tam nenašli oni ? 

Prostě logika není vůbec v ničem.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 20:02

Odpověď na příspěvek #208273
Uživatel: saarkat

Mě by zajímalo, kdy přesně to Eva řekla policajtům. Pokud to byla lež a bylo to...
 

Víš co, u zvláštních lidí je logika mimo tu naši. Klidně vidím i situaci- udělali jsme (udělal jsem, udělala) něco špatného, ať už omylem či chtěně, je to blbý, uděláme si pěkný víkend a pak to skončíme. Spolu. Že Eva měla silnější pud sebezáchovy, a třeba mu na to přikývla, protože ho to uklidňovalo, dopadlo to jak to dopadlo.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 19:59

Odpověď na příspěvek #208271
Uživatel: Michaela Kudláčková

Jo, ano...    Hele a možnost, že by Eva hrála komedii na něho, aby něco...
 

Míšo, takhle jsem teda nepřemýšlela, ale spíš bych to asi vyloučila. Na to mi přijde Eva moc nekomplikovaná, tedy pokud si to můžu dovolit říct, neznám ji.

Já jsem si kolikrát přehrávala možné varianty, vždyť se mohlo stát i něco takového: Eva měla rande s Otou, Míša přišla neplánovaně domů a byla nějaká slovní přestřelka, Eva se naštvala a holčičce jednu práskla, dítě vzalo druhou o postel, a ... průšvih, dítě se už neprobralo. Co teď. Ota pomohl ukrýt následky?

Nebo dala malé "omylem" prášky do čaje, a přehnala to. Nebo Ota.  Následky uklidili spolu. :-(

Pořád je samozřejmě ve hře varianta dítě někdo neznámý vtáhl k sobě do auta a odjel daleko od města. Drží ji někde, nebo už ne :-(.  Je takových případů v poslední době málo? Každopádně mně to pěkně rozčiluje. Pořád přemýšlím.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 19:01
 

Mě by zajímalo, kdy přesně to Eva řekla policajtům. Pokud to byla lež a bylo to před tím nejhezčím víkendem, nechápu Ota, ze s ní někam jezdil. Pokud to byla pravda a nebudu přemýšlet nad tím, proč eva s tou i nadále zůstávala, tak opět nechápu otu, ze s ní někam jezdil, když na něj praskla policajtum takovou věc, která už byla davno pryč a vlastně se nic nestalo a oni spolu plánovali společně život.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 17:22

Odpověď na příspěvek #208269
Uživatel: Lucia Bohrn

Je to divný všechno od samýho začátku. Jednu dobu jsem Evu...
 

Jo, ano... 

 

Hele a možnost, že by Eva hrála komedii na něho, aby něco řekl, kde je Míša kupříkladu... tu vylučujeme asi, viď? 

 

To by v tuhle chvíli už nebylo vlastně aktuální. 

 

Tak já nevim...Hammer

 

Chtělo by to najítu Míšu...

 

A zase kdyby za tím byla jen Eva... neumím si představit kam by ji uklidila, aby se nenašla. Na to měl Ota zase racionálně víc příležitostí. 

 

A kdyby to vůbec Ota nebyl, ani by ji neodvezl, tak zase neměl přece důvod se zabít. 

 

Nebo neumím si žádný představit. Ono rozhodnout se si vzít život, to není otázka jednoho dne, dvou dnů... to je nadlouho...

 

...pokud nejde o zkrat a to nešlo, protože to zkusil dvakrát.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 16:19
 

Je to divný všechno od samýho začátku.

Jednu dobu jsem Evu podezírala, že je mimozemšťan, a pořád si to tak napůl myslím. Žádná pozemská logika, neadekvátní sociální prostředí, divné reakce nereakce. Psychicky nemocná nebude, chodí do práce, mluví koherentně, nějaké výkyvy s pomatením nacistickými symboly nepadají na váhu (každej máme něco).

Jednání Evy a její sdílnost směrem k policii (mámě) nahrává myšlence, že sama má máslo na hlavě. Potvrzuje to i podivná liknavost k hnutím Oty a jeho počinům. Jaký máslo, nevím, lze se jen domnívat že třeba: provedla něco zlýho sama a Ota to věděl a držel s ní basu.Proto ona svým způsobem v něčem tolerovala/kryla jeho.

Nevylučuji ani rodinné drama. Láska Ota-maličká. A třeba i oboustranná. Žárlivost, zkrat Evy, kamuflováno Otovou úchylkou. sedí v penzionu, tlačí si do hlavy jídlo a jsou zamlklí. Nejlepší je nemluvit! Pak se nic neprozradí. Každej dělá chyby. Stane se průser- a lidi to odnášejí podle své povahy. Jeden je v podstatě v pohodě (hlavně nekecat zbytečně, mrtvej brouk, zase bude líp, i to dítě zas nějaký příjde..)  a druhý nemůže spát a ani žít a svědomí nebo pocit beznaděje a zmaru nad sebou samým, nebo nad zmařenou milovanou bytostí hlodá, a vezme si život.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 15:05
 

A propos - JAK CHTĚL TRÁVIT PLYNEM I MÍŠU, KDYŽ SPALA VE VEDLEJŠÍM, PŘEDPOKLÁDÁM ZAVŘENÉM POKOJI???

 

A proč vypínal jističe? Kdyby je přece chtěl zabít, tak to nechá vyletět do luftu a bylo to.

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 15:01

Odpověď na příspěvek #208259
Uživatel: PETOLI

protože je to cvok... přesně tak Míšo, jak ona to mohla vědět? pokud to nebylo...
 

Já si to zkouším technicky představit, víš...

 

Tak on jim dá prášky do čaje a zapne plyn, ale vypne jističe, aby to neboouchlo. 

 

Ona se ráno probudí a vypne plyn. 

 

A on řekne: "jeje, to je škoda, že jsi se probudila, chtěl nás všechny zabít"

 

A ona řekne "hmmm tak někdy příště"

 

A MÍŠA? Je kde?

 

Nebo 

 

Ona vypne plyn a jde do práce a když se tedy znovu uvidí, ona řekne:

 

"To je divný, že jsme tak usnuly, a plyn byl puštětej...nevíš o tom něco?"

 

On " Jo, dal jsem vám prášky do čaje a sobě taky - byly čtyři - byl to hypnogen" (to jsou její slova, znala název toho prášku i počet)

 

A ona jako co?

 

"Nooo, Míša říkala, jak jsem s sebou sekla (opět její slova, údajně to Míša komentovala - Míša, která byla taky uspaná) tak už to nedělej"..

 

O měsíc na to se jí ztratí Míša, ona si to spojí, jde to říct na policii s tím plynem i prášky a pak o 10 dnů později jede na super víkend?

 

Jako nic z toho nedává smysl. 

 

Není prostě možný, aby se to tak stalo, nebo nerozumím světu a ani základním lidským pudům - tedy tomu, co se jmenuje "chci přežít".

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 10:51
 

protože je to cvok... přesně tak Míšo, jak ona to mohla vědět? pokud to nebylo obráceně, že? Ota se už bránit nemůže, tak to E. tvrdí... já nevim, ale pokud tohle na policii E . vypovídá, co ti policajti proboha OMGdělají? přece když někdo takto primitivně mlží, tak ho musí na něčem nachytat..to snad není možný. A kde má toho syna? Toho asi upekla v té troubě...mě už ty její blbosti co vypouští tak štvou...

 
Avatar
post Zaslal: 19.05.2017 00:56

Odpověď na příspěvek #208250
Uživatel: alicie

Zemní plyn může vybouchnout a když se nastřádá,tak ty lidi...
 

...nevím, jestli by v takové koncentraci to bylo aktuální. Ten byt by musel být snad hermeticky uzavřený.

 

Nejsem na to odborník, ale otravuje snad jen při nedokonalém hoření... tedy třeba napůl zapnutý sporák?

 

Ale moje otázka je jiná... pokavad, jim namíchal prášky na spaní a obě usnuly a ráno Eva jen tak vstala, vypla plyn a šla do práce, jak potom věděla, že měla něco v čaji?

 

Jak mohla vědět, že plyn pustil Ota a ne třeba Míša?

 

A proč, pokud to tak bylo, s ním dál byla, když se jí pokusil zabít, což musela vědět, pakliže věděla, že měla v čaji prášky a její dítě taky, a když vypínala ten plyn.

 

To se vymyká i samotnému pudu sebezáchovy, když pominu pud mateřský.

 
Avatar
post Zaslal: 18.05.2017 23:03
 

Zemní plyn může vybouchnout a když se nastřádá,tak ty lidi udusí,chybí kyslík. Takže je také nebezpečný. V TV řekli,že ten plyn zavřela po probuzení sama Eva.Otázka je,proč se s ním po téhle zkušenosti ještě vůbec stýkala.Opět nepochopitelné jednání. Policie o tom věděla nic se nedělo.Nechápu.

 
Avatar
post Zaslal: 18.05.2017 22:22

Odpověď na příspěvek #208247
Uživatel: Lucia Bohrn

http://www.lidovky.cz/dalsi-posun-v-pripadu-zmizele-misi-jeji-otcim-se-pokusil-zabit-celou-rodinu...
 

No, nic, co bychm nevěděli, ale netušili jsme, tedy podle článku, že s tím Eva přišla, až když Míša zmizela... ne, před tím, jak říkala.

 

Zdá se mi velice nepravděpodobné, že by Otakar nevěděl, jako človek, který přímo dělal na domech a to skoro všechno, že zemní plyn nikoho neotráví. 

 

A pokud vypnul jističe, tak proč by ho vůbec pouštěl?

 
Avatar
post Zaslal: 18.05.2017 22:17
 

http://www.lidovky.cz/dalsi-posun-v-pripadu-zmizele-misi-jeji-otcim-se-pokusil-zabit-celou-rodinu-1ba-/zpravy-domov.aspx?c=A170518_090727_ln_domov_ELE

 
Avatar
post Zaslal: 11.05.2017 14:40
 

Hammer adokonce dvakrát Rock

 
Avatar
#208033
Ještě k tomu ouplňku :o)

PETOLI
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 11.05.2017 14:40
 

Tak pokud mi Úplněk dnes nepřinese nějakou nepříjemnost, tak ten včerejší začátek Úplňku se celkem povedl...vyžehlila jsem v klidu a pohodě naší   tunu prádla a ještě venku na terase a nic nepříjemného se neudálo. Doufám, že dozvuk Úplňku pomůže našim hokejistům v dnešním dalším plusovém výkonu.  Love it 

 
Avatar
#208032
Ještě k tomu ouplňku :o)

PETOLI
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 11.05.2017 14:40
 

Tak pokud mi Úplněk dnes nepřinese nějakou nepříjemnost, tak ten včerejší začátek Úplňku se celkem povedl...vyžehlila jsem v klidu a pohodě naší   tunu prádla a ještě venku na terase a nic nepříjemného se neudálo. Doufám, že dozvuk Úplňku pomůže našim hokejistům v dnešním dalším plusovém výkonu.  Love it 

 
Avatar
post Zaslal: 10.05.2017 15:28
 

Tak jsem si vše přečetla a z některých příspěvků mi jde opravdu hlava kolem...Je zbytečne resit blbiny.HammerJinak hezky den.

 
Avatar
post Zaslal: 09.05.2017 22:31

Odpověď na příspěvek #208014
Uživatel: Michaela Kudláčková

Jako hodinově nevím, ale určitě zítra v noci a budeš mít...
 

Míšo, zítra radši ani nevylejzat, s nikým nemluvit, nic neřešit....., cítím to správně??? 

OMG

 
Avatar
post Zaslal: 09.05.2017 17:36

Odpověď na příspěvek #208010
Uživatel: Lucia Bohrn

Ah so! Zeptám se ještě, kdy myslíš, že je pro skopce vhodná...
 

Jako hodinově nevím, ale určitě zítra v noci a budeš mít ráno článáke s návodem jak to podpořit. Wink

 
Avatar
post Zaslal: 09.05.2017 17:17
 

Hmm, kudy jezdíme,kudy chodíme, tudy koukám a říkám si, co když tady někde je... včera mě zaujala stáj Řehtačka...a v blízkosti starší bílý dům... to jsou prostě takové okamžiky, kdy člověk cítí intuicí nějakou možnost...ale logicky si zdůvodníme, že tady tedy ne...je to strašný...  hrozná je ředstava, že Míša můž někde přežívat poblíž domova. A hroznější ještě představa, že Eva o tom ví...nebo představa, že jí nepomohla..

 
Avatar
post Zaslal: 09.05.2017 15:03

Odpověď na příspěvek #208009
Uživatel: Michaela Kudláčková

Ahoj, ano, taky bych spolehla na zítřejší úplněk a...
 

Ah so!

Zeptám se ještě, kdy myslíš, že je pro skopce vhodná doba vyložit? Nějak přesněji, prosím, pokud je to možné. Díky a už zase pádím za povinnostmi!

 
Avatar
post Zaslal: 09.05.2017 14:57

Odpověď na příspěvek #208008
Uživatel: Lucia Bohrn

Míšo, píšu to jinam, než to patří, ale i tak to sem...
 

Ahoj, ano, taky bych spolehla na zítřejší úplněk a upřímně, moc jsi mě poznámkou o tom, že se Míša najde překvapila, protože já jsem na tom stabilně tak jako Ty teď. 

 

Ani Ťuk. 

 

Občas mívám takové stavy, že mám dojem, že vím, kde je, pak jsem si tím skoro jistá, a pak najednou zase nic.

 

To retrográdní byl Merkur a ten má tu moc tahat věci z minula a pledložit je k analýze z odstupu. Což je dobré výhledově, ale značně protivné v době, kdy se to děje, protože umí tahat i staré rány a nedořešené problémy.

 
Avatar
post Zaslal: 09.05.2017 14:50
 

Míšo, píšu to jinam, než to patří, ale i tak to sem patří. NAkukuji vzhledem ke ztížené situaci doma jen na chvilku, tak se omlouvám. Díky za obsáhlý horoskop na květen!

10.5. tedy zkusím ještě jednou vyložit. Nevím, co mně to drželo za psychózu v den, kdy jsem psala že se Míša najde. :-) Rozuměj ne za 10 let, ale podstatně dřív. Pociťovala jsem to úplně přesně, jasně a s klidem. Jako hotovou věc. Jako by ji už někdo někde našel. Byť to ještě není zveřejněno.

Teď už to totiž tak nemám. Zase mám v hlavě duto a prázdno a nic. :-) Možná to bylo spojené s planetami, někde jsem se dočetla, že něco šlo retrográdně, zpět (Mars, Merkur?) a možná mně to hodilo pocitově do doby před 10.leden. Pokud je to ted možné. Tak jsem zvědavá na úplněk, kdy bych mohla být jako hodně z lidí nadána jasnozřivějšimi pocity, pokud jsem to vyrozuměla správně.

 
Avatar
post Zaslal: 08.05.2017 18:17

Odpověď na příspěvek #208000
Uživatel: Hadatko

Jak řekla Hrabětová ! A jak by řekl Kalina---No tak, chlapci, prosím...
 

Ok

 
Avatar
post Zaslal: 08.05.2017 17:42

Odpověď na příspěvek #207994
Uživatel: vercini

,, Dámy, do klidu" , jak by řekla Jenda Saudek...   Vztahy jsou nějaké...
 

Jak řekla Hrabětová Cool ! A jak by řekl Kalina---No tak, chlapci, prosím vás, nechte toho, neperte se. To nemá za mák smyslu, co tady děláte. No to jste družstevníci?

Fakt jsou horší věci na světě...

 
Avatar
post Zaslal: 08.05.2017 17:38
 

Ale no tak, co to tu zase je Are you crazy ? Jako by toho nebylo jinde a ve světě dost, ještě tady. Tak jako dobrá, občas se tady někdo rozlobí,  usměrní, ale snad nebude kvůli tomu tak zle....To snad není potřeba se hned zrušit Frown. Míša má prvadu, je to jen diskuze a to, co se tu píše, jsou jen informace, nikdo z nás nežijeme její život, každý máme ten svůj, za který si zodpovídáme  a to je myslím dobře Love it

 
Avatar
post Zaslal: 08.05.2017 12:20
 

řekl Are you crazy

 
Avatar
post Zaslal: 08.05.2017 12:20
 

,, Dámy, do klidu" , jak by řekla Jenda Saudek...Smart evil

 

Vztahy jsou nějaké napjaté.., zdá se mi....  Frown

Jsem pohádaná se synkem a nemluvím s babičkou.........OMGCry

 

Ale pravdu mám, předsedo....Wink

 
Avatar
post Zaslal: 08.05.2017 00:23
 

Tak jsme se prokousala diskusí a zírám... je jasné, že všechny jsme si udělaly na situaci nějaký názor, který podle dalších a dalších informací které se objevují člověk může měnit, nakonec, pravdu nikdo doteď netušíme, pokud se jí někdy dozvíme :( všechno co máme jsou jen domněnky a spekulace, vyplývající z informací z médií, která také si dost vymyslí a zkreslí.  Evu i Míšu asi málokdo zná osobně, a i ten kdo je zná nemusí tušit jak vlastně uvažují. Mrzí mně že se původně dobrá myšlenka pokusu nalézt malou Míšu dostala až sem.

 

 
Avatar
post Zaslal: 07.05.2017 23:37

Odpověď na příspěvek #207989
Uživatel: Michaela Kudláčková

Holky, Boha jeho! Vždyť je to diskuze a mezi námi ani pro jendu z nás, co tu...
 

Kiss veliká pro Míšu... a tím končím.

 
Avatar
post Zaslal: 07.05.2017 23:03
 

Holky, Boha jeho! Vždyť je to diskuze a mezi námi ani pro jendu z nás, co tu jsme, nejde o osobní téma... nejsou to naše životy, přesto nás zajímají a ano, měníme postoje a názory, logicky, protože je to hrozně zamotaný. 

 

Ale je to tam, venku zamotaný... ne u nás doma, ne interně... tak si myslím, že toliko energie je fakt nad rámec.

 

A ještě drobnost, protože se tu známe a protože si myslím můžu tohle tohle dovolit, mezi známými.

 

NEJBLBĚJI SE TEĎ CÍTÍM JÁ!!!

 

Protože aby to bylo fér ke všem, tak teda i ke mě. A byla jsem to já, kdo se zkraje nejednou a velmi ostře ohradil, proti obviňování Evy. ( I několik článků na její obhajobu vyšlo ode mě)

 

A já si to pamatuju. Ne doslova a ne na koho jmenovitě jsem se vrhla, to si vážně nevzpomínám, ale vím, že jsem to udělala a nejednou.

 

Takže ten dotčený, ti dotčení, by měli dost setřít i mě, protože tak by to bylo fér.

 

Takže si teď připadám jako blbec. A to nechci. (neé neumírám, nevěším se, budu spát klidně, jak doufám, ale prostě mě to teď, v kontextu s tím, co se sesypalo na Petoli, kterou znám stejně, jako mnohé tady, mrzí.)

 

Tedy klidně mě setřete vy, všichni, koho jsem usměrňovala a na koho jsem vrhla nevraživý virtuální pohled skrz etiku a soucit k Evě. 

 

A mě bude líp. Nechci, aby to za mě odsíral někdo druhý. 

 

Neunesu, abych rozbila hrnek a nechala seřezat kamaráda, co ho se mnou držel v ruce a sama čuměla opodál.

 

He... elaborát, ale řekla jsem, co mě tížilo. 

 
Avatar
post Zaslal: 07.05.2017 22:01

Odpověď na příspěvek #207986
Uživatel:

Lépe je, nic si nepamatovat. Také argument. Nemám ukřivděné ego,...
 

A už mě to vážně nebaví!!! My dvě se sakra známe osobně neco co jako? Hanulko, vážně mi sem dej můj komentář,který jsem ti napsala na tvůj názor, protože si ho vážně ale vážně nepamatuji... nechápeš, že někteří nežijou jen diskuzemi ??? Mám takovej starostí a zážitků, že si fakt nepamatuji, co jsem kde komu napsala a ještě k tomu v diskuzi neznámé virtuální Hanulce..Sakra asi jsem ti něco napsala a ty si to z nějaké smutného důvodu pamatuješ - dej to sem a ja si to přečtu a připomenu...nechápu tvojí nesmyslnou ukřivděnost. Pokud ty o mě píšeš, že já jsem tobě ukřivdila, nebo jsem tě za tvůj názor napomínala, tak ted já zase píšu tobě, že mi křivdíš, když o mě píšeš, že jsem servilní a ještě cosi o mém charakteru! Vůbec mě neznáš,tak se proboha ženská vzpamatuj z lítosti a tohle už na mě nezkoušej! neb mě to silně unavuje ... až budeme kamarádky, budeme se znát celý svůj život, tak pak budu chápat, že tě můj asi arogantní tón mohl nějak zasáhnout, ale pokud se ani osobně neznáme, hoď nějakou arogantní  Petoli za hlavu, takovej arogantů jako jsem já ještě v životě potkášOMG.

Snad z toho nebudeš žít do nekonečna... já zase nejsem ten typ- ťuťu ňuňu v každé situaci...A hlavně Hanulko, neodcházej byla by tu nuda, ono pořád sluníčko nesvítí.Sealed

 
Avatar
post Zaslal: 07.05.2017 17:41

Odpověď na příspěvek #207986
Uživatel:

Lépe je, nic si nepamatovat. Také argument. Nemám ukřivděné ego,...
 

Hanulko, už zase? Beruško, při vší lásce, kterou k Tobě chovám, je tohle nutný? ...ach jo. 

 

Nic rušit nebudu. Místa je tu dost... k tomu, aby se někdo rozhodl, být na diskuzi nebo ne, není třeba dělat s regostrací vůbec nic. ta žádný limitovaný prostor nemá.

 

Pěkný večer všem.

 
#207986

post Zaslal: 07.05.2017 16:37

Odpověď na příspěvek #207983
Uživatel: PETOLI

Hanulko... pokud ti stačí, k ukojení tvého ukřivděného ega, abych...
 

Lépe je, nic si nepamatovat. Také argument.Sealed

Nemám ukřivděné ego, nejsem světice, ale nesnáším servilitu.

 

Michalko, prosím, vyhoď moji registraci, ráda uvolním své místo těm, které si je zaslouží. Těm, kteří neví, nic si nepamatují...mají lepší charakter.Travel

 

 
1 2 3 > >|

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist