Posezení s vrahy…

Jak často se v případě lidí, kteří spáchali úkladnou vraždu, ptáme: „Jak mohl něco takového udělat?“ Ptáme se a zpravidla marně. Pokud bychom opravdu stáli o to, alespoň pochopit jednání úkladného vraha, nutně se musíme na čin dívat jeho očima. Nikdy ne svýma, pokud sami nejsme, ač potencionálně stejní.

Mnoho čtenářů magazínu Popelky.cz svedl dohromady stále aktuální, byť dnes již z hlediska obžaloby uzavřený případ Petra Kramného.

 

Mluvíme - li nejen o případu Kramný, ale i o mnoha jiných, a když se oprostíme od emocí, které je v takových situacích těžké udržet, najdeme v jednotlivých případech hodně společného.

 

Často jde o důvody, které jakkoli jsou po rovině našeho chápání ohavné, z pohledu vraha logiku mají.

 

Nenahlíží na sebe, na druhé, na svět, blízké a ani na čin, který spáchal, nebo se chystá spáchat, jako my.

 

Má vlastní hodnotový systém, filozofii, představu i pravidla.

 

Vlastní smýšlení o vině, provinění, odpovědnosti i svou vizi práva.

 

Společensky je úkladný vrah nezařaditelný.

 

Jeho individuální svět se bohužel v zásadním bodě časem prolne se světem ostatních.

 

Ať už se jedná o Kramného, nebo jakéhokoli jiného úkladného vraha, existuje několik bodů, které spojují téměř všechny takového lidi.

 

Pokud se chceme orientovat alespoň okrajově, pak pojítkem a zásadními faktory mohou být například tyto:

 

1.       Pokřivené vnímání reality.

2.       Narcismus, který je jakýmsi převlekem pro pocit nedostatečnosti.

3.       Přecitlivělost na vlastní osobu.

4.       Strach z ohrožení pozice v rodině, společnosti, světě kolem.

5.       Nadhodnocování svých potřeb a pocitů a podhodnocení pocitů a      
          potřeb druhých.

6.       Absence sebereflexe

7.       Přehnaná kritika okolí

8.       Přesvědčení, že on má právo vykonat rozsudek.

9.       Delegování viny na oběť.

 

Všimněte si, že pokud se zbavíte emocí a zhnusení, což je u nevraha jasné, najdete zajímavá pojítka.

 

Budeme – li myslet chvíli jako vrah, dojdeme k tomu, k čemu došel on.

 

ŽE JINOU MOŽNOST NEMĚL A ČIN JE LOGICKÝ, NEBOŤ KDYBY SE OBĚT CHOVALA JINAK, KDYBY SE JINAK OBLÉKALA, JINAK MLUVILA, JINAK REAGOVALA, MĚLA JINÉ ÚMYSLY, NESTALO BY SE TO.

 

OBĚŤ NÁS K VRAŽDĚ PŘINUTILA, TEDY ONA JE VINA!

 

MŮŽE ZA TO SAMA!

 

JÍ SUĎTE!

 


 

Většinu charakterových rysů si neseme už s narození.

 

Prostředí, ve kterém vyrůstáme, bývá často pouze bonusem a spouštěčem. Alespoň to člověka naučí hned v prvním ročníku patřičné školy.

 

Velice často je odpovědný spánkový lalok.

 

Jak se stát vrahem vlastní rodiny?

 

Třeba očima Kramného, ale je v zásadě jedno, jaký modelový příklad si vezmete.

 

Jako dítě je nevzhledný a v dospívání málo přitažlivý.

Spolužáky je často vysmívaný a dokonce šikanovaný.

Dívky upřednostňují jiné chlapce.

 

Touží se prosadit, je frustrovaný, že to nejde a záhy dochází k tomu, že musí svou hodnotu nějak posílit. Něčím svou osobnost ozdobit.

 

Matka mu straní, protože má potřebu své slabší dítě chránit.

Sestra ho moc ráda nemá a ani on ji. Její vývoj jde jinudy, má štěstí a je chytřejší.

Někdy jí proto ubližuje.

 

1.       Kdyby měl dost peněz, bylo by to jednodušší. Lidé by mu záviděli,
          dívkám by to imponovalo.

2.       Kdyby měl svaly, vypadal by silný a slabé duchovno by se tím
          posílilo.

3.       Kdyby měl krásnou ženu, která by se každému líbila, byl by to on,
          kdo ji má a bylo by co závidět.

 

Posilovat skutečně začne a věnuje tomu hodně času.

 

I v posilovnách jsou ženy. Problém je v tom, že není tak výřečný a jeho možnosti intelektuální jsou omezené, takže rozhovory často nemají zásadní efekt.

 

Brzy se i stydí vést nějaké dlouhé konverzace.

 

Přichází na to, že spíše, než chytrou ženu, bude lépe zkusit intelektuálně průměrnou, ale výraznou a hezkou.

 

Ženu, jejíž požadavky je schopen splnit, nebo alespoň slíbit.

 

Teď už ví, jak upoutat bez toho, aby bylo třeba oslnit sečtělostí, když nedočetl ani Malého Bobše a ledva se prokousal Ferdou mravencem.

 

Je těžké najít takovou, a protože „ví“, že peníze by uvítala každá a že peníze dávají hodnotu člověka, dělá maximum proto, aby je měl.

 

S ohledem na vrozené dispozice, nízké IQ, posunutý morální mantinel a touhu, která válcuje jeho podvědomí, naplánuje i krádež s přepadením.

 

Byly by to rychlé peníze, protože vydělávat je v takové míře, aby si jimi zaplatil pozornost a úctu okolí, trvá zatraceně dlouho.

 

Vyhodí ho dřív, než stihne svůj plán realizovat.

 

Stane se hlídačem (ochrankou), kde je bonusem k egu uniforma. Uniforma budí respekt a mnohým ženám se líbí. Přijde jim to sexy.

 

Bohužel ani tady to dlouho nejde.

 

Vidí kolem sebe postupem času, jaké peníze lidé mají a jak jsou pro opačné pohlaví důležité.

 

Z posilovny už vypadá docela dobře a dává si pozor, aby moc nemluvil.

 

Fyziologicky je v pořádku, je sexuálně velmi disponovaný a dochází k tomu, že i sexem lze vydělat.

 

Zkusí to jako gigolo.

 

Bohužel s ohledem na jemu vlastní sexuální chování nenachází u klientek moc pochopení a řemesla zanechá.

 


 

Po seznámení s ženou, která je velice atraktivní a nemá na kontě tři tituly, jde pracovat do fabriky a veškerou pozornost upne na partnerku.

 

Je velice krásná a okolí je až v šoku, jaký úspěch oslavil, když to byl právě on, komu dala přednost.

 

17477MGR.jpg

 

Alfou a Omegou jeho života se stává přitažlivá manželka.

 

S radostí přichází i starost, protože jeho žena velice dobře ví, jak vypadá a hojně si pozornosti jiných mužů užívá.

 

Na jedné straně ho její vstřícnost, hovornost, oblíbenost, atraktivnost a projevovaný zájem těší, na druhé straně ho naplňuje až chorobnou obavou ze ztráty.

 

Ona je jeho ozdobou i omezením.

 

Konečně ale našel způsob, jak zdůraznit sebe, jak vyvolat závist, na čem postavit svou hodnotu. A daří se.

 

Jenže uvnitř jsou to často muka.

 

Jeho ženu každý vítá, má víc přátel, než on kdy snad viděl lidí, všude ji zvou, je nepřehlédnutelná. Je zábavná, hovorná, vždy krásně upravená (a to stojí peníze … jeho peníze!).

 

Na jedné straně se cítí jako majitel tohoto skvostu, na straně druhé vedle ní zaniká. A ví to.

 

Má strach, chce mít kontrolu a přehled.

 

S facebookem přichází problém, ve kterém se ztrácí. Zatímco ona princip pochopila velice rychle a snadno, on plave poměrně dost dlouho.

 

Od chvíle, kdy přijde jeho žena domů, tráví dlouhý čas se svými virtuálními kamarády, mezi kterými jsou i muži. Vkládá na svou stránku své fotografie, které každý vidí. Přátelé její fotografie opatřují pochvalnými komentáři ….

 

On se takto prosazovat nedokáže.

 

Proč mu tohle dělá?

Proč se po příchodu nevěnuje jemu?

 

Je nucen naučit se FB ovládat. Následně vyžaduje od své ženy přístup na její stránku.

 

Vynutí si ho a počítá její přátele mezi muži.

 

O těch si zjišťuje veškeré údaje, rodinný stav, počet dětí – všechno.

 

Jeho ženě jeho chování vadí.

 

Přichází hádky, kontrola, kterou jeho žena nazve špehováním a první zmínka o rozvodu.

 

Takový vývoj je pro něho nepřijatelný.

 

Nedokáže si představit, jak by vypadal před okolím, které mu na jedné straně závidí, na straně druhé je jím vysmíván, ale je to stále on kdo je právoplatným vlastníkem této ozdoby, která je ovšem živou bytostí s vlastními pocity.

 

Nadto je tu jejich dcera.

 

Rovněž ozdoba, jenže...

 

Dcera se vidí v matce a matka věnuje veškerou pozornost dceři.

 

Vychovává jí k svému obrazu. Chce pro ni jen nejhezčí oblečení, kupují si stejné věci, stejné náušnice, maminka je vzorem i kamarádkou….

 

Maminka, maminka, maminka…

 

Otec je podivný, mlčenlivý, nudný a není schopen si zapamatovat ani její skřínku ve škole.

 

Vzdaluje se a otce podhodnocuje.

 

Nelze přehlédnout, že začíná být menší kopií své matky.

 

Je zklamán.

 

Přichází zpráva z druhé ruky, že jeho paní má milence, který je mladší nežli on a jeho žena mluví opět o rozvodu.

 

Dochází mu, že pokud se rozvede, jeho budoucnost i postavení ve společnosti bude velice smutným, degradujícím obrazem, který si on rozhodně nezasloužil.

 

Za to všechno, co pro rodinu udělal…?!

Jak se snažil?

 

Jeho ženu bude vlastnit někdo jiný, jeho dcera bude zářit v oblečku mažoretky na fotografiích školy a i na tom zatraceném FB, po boku nějakého cizího chlapa s pusou od ucha k uchu, který bude uléhat vedle ženy, které toho tolik obětoval.

 

Budou se vodit za ruku, a kdo ví, možná se s ním mnohokrát potkají.

 

A on co?

Jen pozdraví svůj mnohaletý vklad?

 

V práci bude pro smích, protože už mnohokrát si vyslechl, že mu žena stejně jednou uteče, že to je jen otázka času.

 

Kolikrát jen už slyšel, že takovou paničku si ON těžko udrží.

Teď sklidí posměšné pohledy, které budou říkat: „my jsme to říkali, kdepak by tahle s tebou zůstala“.

Bude muset platit na dceru a ne málo.

Přijde o auto, protože přestože ho platí on, patří jeho ženě.

Přijde patrně i o byt, protože žena vysoudí dceru, to znamená, že vysoudí i byt.

Matka mu řekne, že nikdy nesouhlasila s tím, aby si ji bral, že ji nikdy neměla ráda a vlastně bude mít pravdu, jako ostatně vždycky.

 

Suma sumárum je to vyhlídka muže outsidera, který jezdí v omlácené Felicii, platí alimenty, bydlí u matky, maká ve fabrice a opustila ho ta krásná, oblíbená a žádoucí žena, na kterou on prostě neměl.

 

Zatímco ona, si bude po nevelkém městě vozit zadek v Chevroletu, rozdávat úsměvy na všechny strany, vylepovat na FB fotografie v objetí s jiným, mladším chlapem, jezdit na dovolené, scházet se s přáteli, utahovat si z něho, dělat si fotomodelku, kde budou všichni koukat na její polonahou postavu a říkat si: „Jo ta měla takovýho nýmanda, ale ona si to umí zařídit. Ta se neztratí“.

 

17482ZTE.jpg

 

Bude poštívat proti němu dceru, která jednou nebude o nic lepší, než její úžasná maminka…

 

A on? Maká v kolbence, je sám a platí alíky, chudák...

 

CHUDÁK!!!!

 

Udělá z něho ještě většího blbečka, než z něho dělala doposud.

 

A vyjde z toho úplně nejlíp.

 

Ona o nic nepřijde, jen získá.

 

Takhle kdyby se stal obětí tragédie, to by byl docela jiný druh chudáka.

 

Ona je totiž lítost a lítost.

 

Kdyby byl oběť, a to on vlastně už je, celé okolí by ho zcela jinak litovalo. Všichni by se mu snažili pomoci.

 

Získal by na vážnosti, protože by to nesl statečně jako CHLAP.

 

17479YWM.jpg

 

Ženy by měly potřebu o něho pečovat, protože se stal obětí tragédie a ženy jsou starostlivé. Když k tomu přijde i o jediné dítě, budou po něm doslova posedlé.

 

Budou se prát o to, která pomůže víc muži stiženému ranou osudu.

 

Chlapi ve fabrice si ho přestanou dobírat. Naopak, solidarita je skvělá a funguje. Co jen povodně udělaly s lidmi.

 

Kam přijde, tam mu půjdou na ruku, bude zohledňován.

 

V práci dostane dost možná lepší pozici a nikdo to neokomentuje zle, protože to je přece samosebou, když toho tolik vytrpěl.

 

Její rodina ho konečně přestane brát jako toho pavouka, co neumí vyzvednout dceru ze školy.

 

Bude jezdit Chevroletem.

Bude mít byt.

Bude příjemcem pojistného.

Najde si jinou ženu, což rozhodně s pohnutým osudem nebude problém. Bude si moci i vybírat.

 

Zařídí si nový život!!!

 

Život jednoduchý, plný soucitu, bohatý na pomoc, na ohledy, toleranci, finanční zajištění, společenskou prestiž, obdiv a respekt.

 

ANO, KDYŽ CHUDÁK TAK TEN SPRÁVNÝ.

 

A ona?

 

Má co chtěla.

 

17476MWE.jpg

 

Kdyby byla jiná, nikdy by se to nestalo.

 

Kdyby si ho vážila, kdyby poslouchala, kdyby s ním spala, kdyby z něho nedělala vola, kdyby se mu věnovala, furt si nestěžovala, neutrácela, neprovokovala ... Sama to zavinila

 

Vždyť je vina i smrtí dcery.

 

Kdyby z ní nevychovávala druhou sebe, druhou nevěrnou, povrchní fiflenu… zavinila to všechno.

 

17485YzM.jpg

 

VRAH??

 

A CO JSEM MĚL ASI TAK DĚLAT?!

NECHAT SI ZNIČIT POVĚST?

NECHAT SE OŽEBRAČIT?

 

NA TO NEMĚLA PRÁVO!

 


 

Elegantní je na tom celém fakt, že tohle lze přes kopírovací papír přiložit na mnoho případů podobných vražd.

 

1.       Důvody pro pachatele logické

2.       Sebelítost

3.       Hysterický strach z posměchu

4.       Hamižnost

5.       Závist

6.       Frustrace

7.       Manipulace s okolím

8.       Delegování viny na oběť

 

Pokud myslíme jako vrah, dobereme se alespoň jeho zvrácené logiky.

 

Dobereme se k tomu, že k činu byl přinucen obětí, která byla závadná, a že jeho konání bylo nevyhnutelné.

 

Něco na ten způsob jsme v případě Petra Kramného vlastně už trochu slyšeli v jeho náhrávkách a zbytek si patrně poslechneme u soudu, pokud se kdy přizná.

 

Kolikrát už jsme vlastně takovéto věci z úst lidí se zvráceným charakterem slyšeli?

 

Jsou v jádru vždycky stejné. 

 

Pro nás odsouzeníhodné, pro ně prosté, jediné možné a hlavně ospravedlnitelné.

 

(A mnozí je nakonec skutečně ospravedlní)

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 91 čtenářů průměrem 4.43 bodů z pěti


Čtěte také:

Anife Vyskočilová: Alláh nebo Budha, všechno je to o člověku! 
Elita/kvalita (?) 
Myslíte, že jste Slované? No možná se pletete 
Pomohlo Hitlerovi dílem i Kopí osudu? 
Zahrádkáři Kersku. A Kersko komu??!! 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.

1 2 3 > >|
#157505

post Zaslal: 03.09.2015 17:02

Odpověď na příspěvek #157273
Uživatel:

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/340530/online-napadena-kadernice-u-soudu-otocila-byl-to-n...
 
 
Avatar
post Zaslal: 02.09.2015 13:41
 

Jsem zvědavá, jak to dopadne.

 
#157273
Soud s Lukášem Nečesaným online

post Zaslal: 02.09.2015 12:51
 
 
post Zaslal: 26.07.2015 16:27

Odpověď na příspěvek #151645
Uživatel:

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=32751
 

 

Byla jsem se podivat na tu stranku a jsou to pekne blaboly. Jeden clanek vedle druheho - zumpa. O Kramnem napisou, ze byl obvinen jen na zaklade pomluv a o kus dal, ze Monika "pry" byla prostitutka. A tohle je urcite naprosto seriozni informace. Tohle snad nemuze nikdo brat vazne.

 

Are you crazy

 
Avatar
post Zaslal: 26.07.2015 15:09

Odpověď na příspěvek #151645
Uživatel:

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=32751
 

To je děs, Hypatio.Frown

 

Taky je na VN článek s názvem:

 

V Egyptě případ Kramného odložili, u nás bručí nadále ve vězení. Proč? Odsoudili jej na stránkách Blesku

 

Hlavně věta, za kterou by se nemusel stydět žádný bulvání plátek:

 

 U nás však zůstává za mřížemi manžel a otec obou obětí Petr Kramný, který je obviněn z jejich usmrcení, na základě pomluv příbuzných a přátel Moniky Kramné, především záhadného bratra Radmila, který je údajně znám i v různý zajímavých karvinských kruzích ne příliš valné pověsti. 

Opravdu, víc než ubohé.

 
#151645

post Zaslal: 26.07.2015 14:14
 
 
#151167

post Zaslal: 23.07.2015 17:22

Odpověď na příspěvek #151150
Uživatel:

Kdo by to byl čekal, že...:     Plzeňský krajský soud zamítl...
 

No to je překvápko teda.

Vyjádřila jsem se už níže, není co dodat. :-(

 
#151150

post Zaslal: 23.07.2015 14:58
 

Kdo by to byl čekal, že...:

 

 

Plzeňský krajský soud zamítl v pořadí již třetí žádost Jiřího Kajínka o obnovu procesu. Soudce návrh odmítl jako nedůvodný. Obhájce neuspěl s argumentem, že je u jeho klienta možná resocializace a doživotní trest tak původně vůbec neměl být uložen.

Zdroj:http://plzen.idnes.cz/soud-s-jirim-kajinkem-v-plzni-djp-/plzen-zpravy.aspx?c=A150723_093426_plzen-zpravy_mav

 

http://plzen.idnes.cz/soud-s-jirim-kajinkem-v-plzni-djp-/plzen-zpravy.aspx?c=A150723_093426_plzen-zpravy_mav

 
Avatar
post Zaslal: 22.07.2015 12:43
 

http://tn.nova.cz/clanek/lekarka-barbora-o-bude-do-3-let-venku-z-ustavu-kdyz-bude-hodna.html

 
#150965

post Zaslal: 22.07.2015 12:36

Odpověď na příspěvek #150960
Uživatel:

Myslím, že když o tom budou rozhodovat zasev Plzni, tak je dopředu jasné, jak to...
 

Ha ha ha :-(

Ono to totiž nebude sahat jen mezi policii, ono to bude hodně vysoko zasažené a proto je jeho žádost vždy zamítnutá. Možná by se sesypal celý soudní systém v ČR.

 
#150960

post Zaslal: 22.07.2015 11:06
 

Myslím, že když o tom budou rozhodovat zasev Plzni, tak je dopředu jasné, jak to dopadne...Frown

 

Bude obnoven proces s Kajínkem? Soud rozhodne ve čtvrtek v Plzni

Plzeň - Doživotně odsouzený vězeň Jiří Kajínek (54) usiluje o obnovu procesu, jehožádostí  se bude ve čtvrtek zabývat Krajský soud v Plzni.

 

 

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/126587-bude-obnoven-proces-s-kajinkem-soud-rozhodne-ve-ctvrtek-v-plzni/

 
Avatar
post Zaslal: 29.06.2015 08:46

Odpověď na příspěvek #144517
Uživatel:

Já jsem nejvíc zvědavá na nápis na triku.   To musí...
 

 Kramný je v civilu, na sobě má kostkovanou košili s krátkým rukávem. Je čerstvě ostříhaný.

 
Avatar
post Zaslal: 29.06.2015 08:17
 

http://sip.denik.cz/pribehy-a-udalosti/ostre-sledovany-soudni-proces-zacina-vzkazte-i-vy-kramnemu-zda-mu-verite-20150629.html?_fid=wg8i#anketa

 
#144517

post Zaslal: 29.06.2015 07:11

Odpověď na příspěvek #144504
Uživatel:

Už jsem nedočkavá. Jaký nápis asi PK zvolí na své tričko,...
 

Já jsem nejvíc zvědavá na nápis na triku.

 

To musí být něco úderného.

 

Něco, čím usadí soudkyni i porotu..

 

Takový Medvídek Pů...???

 

Nebo něco podobně razantního..?Wink

 
#144515

post Zaslal: 29.06.2015 07:06

Odpověď na příspěvek #144504
Uživatel:

Už jsem nedočkavá. Jaký nápis asi PK zvolí na své tričko,...
 

Jdu ladit anténu. Jsem zvědavá, která TV to bude vysílat on-line..Wink

 
Avatar
post Zaslal: 29.06.2015 06:46

Odpověď na příspěvek #144500
Uživatel:

Soud s Petrem Kramným budeme na Blesk.cz sledovat online minutu po minutě. Začneme v...
 

Achjo,  to už dávno zařezávám v práci.Cry

Domů budu utíkat s vrtulí v zadku.Laughing

 
#144504

post Zaslal: 29.06.2015 01:12

Odpověď na příspěvek #144502
Uživatel:

http://www.popelky.cz/prave-ted/k-ranni-kave-prvni-pozdrav-z-ostravy.html#top
 

Už jsem nedočkavá.

Jaký nápis asi PK zvolí na své tričko, jak bude mít načesaný kokrhel, kolik slzí prolije, jaké škorně obuje Basmati, kolik tun řasenky vyplácá, aby byla neodolatelná, jestli matinka obšťastní soudní síň svým něžným smíchem.....

Jsem ráda, že tam bude Michalka a bude nás necenzurovaně informovat o průběhu líčení, protože spoléhat se na bulvár nejde.

 
#144500

post Zaslal: 29.06.2015 00:43
 

Soud s Petrem Kramným budeme na Blesk.cz sledovat online minutu po minutě.

Začneme v pondělí v 8 hodin ráno.

 
Avatar
post Zaslal: 28.06.2015 22:34

Odpověď na příspěvek #144416
Uživatel:

Nelze však přehlédnout, jak hloupě to zní.   Ohledně vozu: -...
 
 
#144456

post Zaslal: 28.06.2015 17:15

Odpověď na příspěvek #144381
Uživatel: Romina

Zajímavé počtení....
 

Koukám, že Nečesaný je politik za TOP09, to možná dost vysvětluje, proč o něm novináři nikdy moc nepsali. Báli se napsat cokoli podezřelého a nehodícího se Kalouskovi a Kárlovi.. ...Surprised

 

Nečesaný jako politik:

Luděk Nečesaný se v Liberci angažoval i v místní politice.

 

V roce 2010 byl kandidátem na primátora za TOP 09 při komunálních volbách. V té době se zcela otevřeně hovořilo o možné nastávající koalici ODS a TOP 09 na liberecké radnici.

Nicméně o Nečesaného kandidatuře se rozhodlo za podivných okolností, kdy do liberecké TOP 09 na poslední chvíli před volbami vstoupila velká část nových členů svázaná s jedním podnikatelem a ti za lídra strany zvolili právě Nečesaného.

     Zástupcům „původní“ TOP 09 se takový postup nelíbil a stihlo nově zvolenou kandidátku ještě zablokovat. Podivnou situaci v liberecké TOP 09 vyřešilo nakonec pražské vedení, které ji nakonec „shnilé liberecké jablko“ (M.Kalousek) stáhlo z komunálních voleb 2010 úplně.

 
#144445

post Zaslal: 28.06.2015 16:37

Odpověď na příspěvek #144439
Uživatel:

Omlouvám se za chybné uvedení jména v předchozím...
 

To máš jedno, Marie.Wink

 

Stejně si myslím, že všichni jeho kamarádi jsou dnes už jen "bývalí"..Frown

 

Pochybuji, že by s ním někdo chtěl být spojován i teď..Tongue out

 

A když si představím, že budou muset u soudu ještě vypovídat, co o něm vědí..OMG

Brrrrrr.. to bude nepříjené.Puke

 
#144439

post Zaslal: 28.06.2015 15:38

Odpověď na příspěvek #144416
Uživatel:

Nelze však přehlédnout, jak hloupě to zní.   Ohledně vozu: -...
 

Omlouvám se za chybné uvedení jména v předchozím komentáři. Člověk, kterého jméno jsem uvedla, není kamarádem, o kterém píše Ahaonline.cz. Jde o naprosto jinou osobu.

 

 
Avatar
post Zaslal: 28.06.2015 15:24

Odpověď na příspěvek #144430
Uživatel: Krteček

Já mám v hlavě pořád ještě jeden otazník. A to, že vedle...
 

Je víc lidí,které nebyli medializovány - př. druhý bratr Moniky,vlastní otec,ten policajt co píšeš - zřejmě nechtějí,ale vypovídají jiným způsobem,než přes média. 

 

Svým způsobem si myslím,že je to v pořádku,jistě jich bude dost,kdo  byl na policii vyšetřován. 

 
Avatar
post Zaslal: 28.06.2015 14:57

Odpověď na příspěvek #144384
Uživatel: Romina

V AHA jsou celkem dobře popsané všechni otazníky okolo kauzy Kramný,...
 

Já mám v hlavě pořád ještě jeden otazník. A to, že vedle pokoje PeKáče měl být ubytován policajt na dovolené Tomáš K. Ale dodnes jsem nečetl ani jedno jeho vyjádření k případu (pokud to nebyl sám Kužel). Surprised A taky ten křik, který měli slyšet hosté ve večerních hodinách. A nakonec ten prstýnek. V neděli ho kupovali a měli si ho vyzvedout zítra... tedy v úterý. To se asi bude těžko vysvětlovat. Tongue out

 
#144416

post Zaslal: 28.06.2015 13:14

Odpověď na příspěvek #144409
Uživatel:

Děkuji za odkaz.  pro mě jsou naprosto nové tyto informace: Ještě z...
 

Nelze však přehlédnout, jak hloupě to zní.

 

Ohledně vozu:

- Krádež by nic neřešila v případě leasingu. Řešením by byla pouze v případě úvěru. Raději to nebu rozebírat, abych náhodou někomu nechtěně neporadila. Wink

 

Ohledně kamaráda:

- To by kamarád (Stanislav Škorpík???, nevím, možná nějaký jiný) šel cvaknout na ledničku zprávu jako důkaz, že navštívila psychologa? A navíc by byla z psychiatrie? Jak to s tím psychologem souvisí? 

 

Nechápu a asi ani nikdy nepochopím PK a jeho kamaráda. 

 
#144409

post Zaslal: 28.06.2015 12:59

Odpověď na příspěvek #144384
Uživatel: Romina

V AHA jsou celkem dobře popsané všechni otazníky okolo kauzy Kramný,...
 

Děkuji za odkaz. Ok

pro mě jsou naprosto nové tyto informace:

Ještě z Egypta inicioval fingovanou krádež vozu své ženy, které měla na leasing. Surprised

Kromě pozvracené mikiny ještě nechal dát na ledničku zprávu Moniky z psychiatrie, kde byla na vyšetření. Měl ji tam dodat kamarád, aby policie zjistila, že navštívila psychologa. Tohle všechno inicioval na dálku. Surprised 

 
#144403

post Zaslal: 28.06.2015 12:51

Odpověď na příspěvek #144381
Uživatel: Romina

Zajímavé počtení....
 

OkROFL

 
Avatar
post Zaslal: 28.06.2015 12:05
 

V AHA jsou celkem dobře popsané všechni otazníky okolo kauzy Kramný, tak jak jsme je postupně řešily na Popelkách.Ok

 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/109471/proces-roku-s-petrem-k-zacina-20-zasadnich-zjisteni-nesrovnalosti-ktere-budou-hrat-klicovou-roli.html

 
Avatar
post Zaslal: 28.06.2015 11:43

Odpověď na příspěvek #144330
Uživatel:

A Nečesaným prošlo v rodinné firmě 20 mega. To nejsou vážně...
 

Zajímavé počtení.Wink

http://www.nasliberec.cz/aktuality/ludek-necesany-policie-obvineni-krajska-nemocnice-liberec-sarka-necasova-sarmed-veselka-kittner.php

 

Koukám, že jeho ženu Šárku přejmenovávají dost často na Nečasovou.Laughing

No, konec konců, holky budou z podobného vrhu.ROFL

 
Avatar
post Zaslal: 28.06.2015 10:23

Odpověď na příspěvek #144323
Uživatel:

Vilona Vilona poznáme na 1. pohled. Je totiž nepřehlednutelný. Navíc...
 

OkROFL

To nemá chybu, ale našla jsi tu fotku na jeho Vilonově blogerské stránce.

To byl tehdy pilot boingu, jak se vyjádřil a bylo to těsně po tom, co vystudoval jako MUDr.

 
#144370

post Zaslal: 28.06.2015 10:08

Odpověď na příspěvek #144327
Uživatel:

Jak jsi tu fotku našla? To ti muselo dát práce.... To už je...
 

Máš pravdu, Lauro, dalo to hodně práce, seděla jsem nad tím celou sobotu. Cry

 
#144330

post Zaslal: 27.06.2015 23:32
 

A Nečesaným prošlo v rodinné firmě 20 mega.

To nejsou vážně žádné drobné. 

Tak snad tatík za ty prachy mohl už zjistit skutečného pachatele. Smart evil

Jako u Kramného.

Vrazi běhají po svobodě. Surprised 

Kramného údajný pachatel moc nezajímal.

To bylo samé já, já....

A od Nečesaného ml. jsem nikde nečetla, že by se mu moc ulevilo, kdyby se našel ten, kdo ten čin spáchal. 

 

 
#144327

post Zaslal: 27.06.2015 23:19

Odpověď na příspěvek #144323
Uživatel:

Vilona Vilona poznáme na 1. pohled. Je totiž nepřehlednutelný. Navíc...
 

Jak jsi tu fotku našla?

To ti muselo dát práce....

To už je nějaký pátek, co se tady objevila. Sealed

 
#144323

post Zaslal: 27.06.2015 22:59

Odpověď na příspěvek #144306
Uživatel: TIA

Ale pozor na Vilóna - badatele. Ten bude sedět také v první ředě, ale...
 

Vilona Vilona poznáme na 1. pohled.

Je totiž nepřehlednutelný.

Navíc bude sedět v 1. řadě.

 
#144321

post Zaslal: 27.06.2015 22:54

Odpověď na příspěvek #144291
Uživatel:

Já vím, všechny budou chtít sedět vedle nejchytřejší,...
 

Jo, porvou se, kdo bude sedět u nejchytřejší Ok

 
Avatar
post Zaslal: 27.06.2015 21:28

Odpověď na příspěvek #144291
Uživatel:

Já vím, všechny budou chtít sedět vedle nejchytřejší,...
 

Ale pozor na Vilóna - badatele. Ten bude sedět také v první ředě, ale toho poznáte hned, poněvadž bude sedět vedle rychlé šipky.

ROFL

 
#144294

post Zaslal: 27.06.2015 20:09

Odpověď na příspěvek #144276
Uživatel:

přečetla jsem si ten rozhovor a nejvíc pocit, který z toho mám, je, že mu...
 

Myslím, že tohle nejsou odpovědi psané Kramným.

 

Tohle mu sepsala Rejžková a jemu to tak max. dala k autorizaci a podpisu.Surprised

 
#144291

post Zaslal: 27.06.2015 20:05

Odpověď na příspěvek #144289
Uživatel:

Také jsem se pozastavila nad zasedacím pořádkem v jednací...
 

Já vím, všechny budou chtít sedět vedle nejchytřejší, že... Wink

 
#144290

post Zaslal: 27.06.2015 19:57

Odpověď na příspěvek #144261
Uživatel:

http://www.lidovky.cz/prali-spinave-penize-firma-necesaneho-zeny-zavratne-zbohatla-uz-v-prvnim-ro...
 

Povedená rodinka.

 

Hrají si na bohy???

 

A o tohle by mohlo být vysvětlení chování v kadeřnictví:

 

z diskuse pod článkem:

Akatosh 27.6.2015 13:25

Konečně se veřejnost dozvídá, co je to za vejlupky.

 

Další věcí je, že jeho syn, obviněný z pokusu o vraždu bral anabolické steroidy v kombinaci s pervitinem.

 

Oboje z těchto substancí způsobuje nekontrolovatelné stavy agrese.

 

Dojezd na pervitinu také.

 

Nechtěl bych vidět čeho je takový člověk schopen, pokud působí obě tyto láky naráz. Frown

 
#144289

post Zaslal: 27.06.2015 19:57

Odpověď na příspěvek #143826
Uživatel:

A tento zasedací pořádek by měl nějaký hlubší smysl?...
 

Také jsem se pozastavila nad zasedacím pořádkem v jednací síni.

Aby se tam holky nakonec neporvaly. Surprised

 
#144278

post Zaslal: 27.06.2015 18:04

Odpověď na příspěvek #144256
Uživatel: TIA

Je zajímavé,že některá média a bulvární tisk...
 

......se omlouvám, chtěla jsem reagovat na draganu.. Surprised

 
#144276

post Zaslal: 27.06.2015 18:01

Odpověď na příspěvek #144256
Uživatel: TIA

Je zajímavé,že některá média a bulvární tisk...
 

přečetla jsem si ten rozhovor a nejvíc pocit, který z toho mám, je, že mu odpovědi diktoval advokát, protože to je absolutně jiný styl projevu, než jaký měl kdy dřív. Ale lež je z toho cítit, když má odpovědět na přímou otázku, neudělá to....nebo stihl vystudovat rychlokurz právnické obratnosti I got it

 
Avatar
post Zaslal: 27.06.2015 17:43

Odpověď na příspěvek #144259
Uživatel:

http://www.extra.cz/posila-na-kramneho-advokatka-klara-long-slamova-ceka-miminko-a-my-vime-co-to-...
 

Uvidíme, jak dlouho se soud s Kramným povleče. Za určitých okolností bychom se totiž mohli dočkat hodně zajímavých fotek, jak soud vynáší rozsudek nad Kramným a na chodbě mezitím Long Slámová kojí svou holčičku.

Snad to nebude trvat až tak dlouho. Surprised

 
#144270

post Zaslal: 27.06.2015 17:22
 

Ahoj Popelky, už se to blíží s naším slavným Pekounem a paní Basmati. Držíme palce KLS včetně jejího miminka.

 
post Zaslal: 27.06.2015 17:18
 

a bude míša dávat on line info sem, alebo pockame kazdé pojednávanie na koniec a potom dá info ako to dopadlo? inak toto je fakt jak detektívka...som zvedavá ako to vlastne sa vyvinie a dopadne.... dufam ze sud spravodlivo rozhodne....

 
#144266

post Zaslal: 27.06.2015 17:07

Odpověď na příspěvek #144260
Uživatel:

Rejže ta už toho napovídala...Té nevěřím ani nos mezi jejíma...
 

Za zcela mimořádný považuje případ i Kramného obhájkyně Jana Rejžková. „V čem je výjimečný? Ve všech souvislostech,“ konstatovala a dodala, že věří v úplné zbavení viny svého mandanta.

„Na základě důkazů ve spise je to zřejmé,“ uvedla už dříveSurprised.

 
#144262

post Zaslal: 27.06.2015 16:00

Odpověď na příspěvek #144259
Uživatel:

http://www.extra.cz/posila-na-kramneho-advokatka-klara-long-slamova-ceka-miminko-a-my-vime-co-to-...
 

To je moc dobře, že bude u soudu KLS, tak ať ho ve zdraví přečkají - budoucí maminka i holčička.

 
#144260

post Zaslal: 27.06.2015 15:45

Odpověď na příspěvek #144256
Uživatel: TIA

Je zajímavé,že některá média a bulvární tisk...
 

Rejže ta už toho napovídala...Té nevěřím ani nos mezi jejíma mrkacíma očimaSurprised

 
1 2 3 > >|

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist