Pomněnková Hadačka

Článek je věnovaný Míše „Muzice“ a také spoustě těch, jimž její osud … a zejména pak fakt, že nic zatím, více, než rok po osudném 10. lednu (ano desátém, protože jsem přesvědčena, že to je datum jejího zmizení) nevedlo k jejímu nalezení … není lhostejný. A také kriminalistům, kteří udělali, co mohli, a jejichž snahu a úsilí by nebylo hezké zpochybňovat, ale ocenit. I oni mají děti.

 

26362YTE.jpg

 

V článku najdete velkou spoustu fotek pro váš pocit, abychom vás co možná maximálně vzali s sebou na místa, která jsou buďto pragmaticky aktuální, nebo pocitově silná.

 

  • Hlavní podezřelý, ať už vinen či ne, je mrtev a světlo do případu již nevnese.
  • Matka mlčí, ať už proto, že mluvit nechce, nebo proto, že nic neví.
  • Každý zodpovědný svědek již řekl, co věděl.
  • Každý občan, který chtěl a mohl, poskytl i vlastní, soukromé kamerové záznamy.
  • Dohromady stovky a stovky hodin z kamer soukromých, nebo městských …bez výsledku.
  • Stovky hodin a stovky najetých kilometrů mnoha dobrovolníků a také nic.
  • Mnoho hodin výslechů, analýz, mnoho odborníků, cvičených psů, ochotných lidí, věda technika a … nic.

 

Je v tuhle chvíli asi již jedno, jakou metodou se člověk zabývá, jak moc je racionální či zda je duchovní.

 

Po roce bezvýsledného tápání a mnoha marných akcích, jsou si již všichni v pátrání pomalu rovni.

 

Každá z metod selhala.

 

Zatím, protože myslím, že jsme si rovni ještě v jedné věci. Ať je člověk pragmatický policista, nebo duchovnem se zaobírající laik, jedno máme všichni společné, stále doufáme, stále věříme.

 

A to je správné.

 

Vždyť naděje umírá poslední a i náhoda se počítá. Všechno se počítá. Logicky i možnost, že Míša je někde živá a zdravá.

 

I kdyby to bylo jedno, promile pravděpodobnosti, je to naděje.

 

A pokud tomu tak není, je myslím hnacím motorem mnohých z těch, kdo stále hledají, snaha dopřát té dívence důstojnost a jakousi tečku v tom nehezky rozepsaném příběhu.

 

A to není málo s ohledem na její blízké, viz pocity rodin, žijících roky v nejistotě ZDE.

 

Poznala jsem během onoho zmíněného roku hodně lidí a stále poznávám. Je až dojemné, kolik lidí nezapomnělo, kolik se přidává, ačkoli třeba do této chvíle případ sledovali jen okrajově.

 

Lucku jsem poznala přes pejsky.

 

Je to žena, která má také, jako mnozí my tady na Popelkách blízko k Andělům, jen s nimi pracuje jinak než třeba já a její vize k ní chodí za bdění, při cílené meditaci.

 

To znamená, že aby se dostala k nějaké „informaci“ (ty uvozovky jsou pro pragmatiky) nutně nemusí spát, jako třeba já, ani nepotřebuje Tarot.

 

Jednoduše se napojí.

 

Jistě, že jsem to brala zkraje s rezervou, přece mě znáte… ovšem jen do chvíle, než jsme podle její vize a mého výkladu našli prvního pejska. Bohužel již neživého, ale to jsme z Tarotu věděly, věděly jsme, co na místě bude zásadního vidět a Lucka přiblížila lokaci i detaily.

 

Nemám páru, jak to dělá, ale tahle spolupráce skutečně k nalezení vedla a následovaly další.

 

Někdy v únoru jsem ji požádala o pomoc s Míšou…

 

Neznala ten případ hloubkově … minul ji.

 

Nechtěla nic, než fotku.

 

Prohlásila, že s Míšou promluví.

 

Připadá vám to neuvěřitelné? No mě to přišlo taky.

 

Neřekla jsem jí nic z toho, co ten rok po rovině symboliky stran místa, kde Míša je, nosím v hlavě já.

 

Nevěděla o hadovi, kotvě, sedmičce, koních, větvích, studánkách se stříškou, podivné jídelně, vodě /rybách/, kulaté věci, cestách do Y, zákazu, souvisejícím železe a destrukci … ani jiných symbolech, vždyť víte.

 

Mimochodem, zdá se vám těch indícií hodně? Ano, je jich dost… (větev jsem našla, kobylí také)… zbytek nemám.

 

A viděli jsme desítky míst, které jsme na základě toho vytipovali.

 

Neumíte si představit, kolik jich bylo tak, aby v pragmatickém základu byly souvztažné k hlavnímu podezřelému, nebo k našemu podezřelému, ke straně matky, babičky, straně Míši nebo Míšina okolí.

 

Ono to vypadá strašně konkrétně, ale ve finále není.

 

Nic z toho ale Lucie nevěděla, když jsem jí poslala fotku z policejního pátraní po Míše.

 

Druhý den napsala…

 

Suše mi oznámila, že Míša vzkazuje, že to místo známe. Že já ho přehlížím, protože mi připadá nepravděpodobné. Že přehlížím důležité věci, že místo máme “před nosem“, ale nevěnujeme mu pozornost, v podstatě mi vynadala, v dobrém slova smyslu.

 

Na samý závěr Lucka napsala, že v té vidině viděla hrad na vysoké skále.

 

Na jedné straně mě donutila chvíli přemýšlet, co sakra přehlížím, když za ten rok naše skupina sjela polovinu republiky, na straně druhé mě potěšila jako přívržence myšlenky, že Míša je v Ústí nebo poblíž.

 

Pravda, nenašla jsem v Ústí nic, co by připomínalo hada, kterého jsem viděla ve snu spolu s jídelnou v rekonstrukci, avšak vím o všech sedmičkách od Ústí až po Rozvadov, a kdybych jmenovala všechny kotvy, byl by to dlouhý seznam, ale ten hrad...

 

Okamžitě jsem jí poslala Střekov.

 

Odmítla ho.

 

„To není ten hrad, tam rozhodně nebyly koleje“!

 

Až do 16.5. jsme se „bavily“ tím, že já jí posílala hrady a ona je odmítala.

 

„Byl to tajemný hrad v Karpatech“, napsala jsem jí jednou.

 

Minulý týden jsem se hluboce zamyslela nad tím, co já to tedy, pokud to tak je, a pokud tohle Míša, respektive nějaké její alter ego, řekla, přehlížím.

 

Jediné, co mě napadlo, byla ta základna na Plzeňsku, kde byla policie v počtu snad tisíc lidí, plus xy dobrovolníků, plus soukromá očka, a kde byli psi speciálně vycvičení snad na všechno možné, a kde v jednu dobu nebylo pro potápěče, s trochou nadsázky kam plivnout.

 

To není možné!

 

Jakže se to tam jmenovalo? Najít to bylo fakt jednoduché…

 

Do skupiny jsem napsala, že jediné místo, kde jsme nebyli, protože to fakt je víc, než nepravděpodobné je ta Hadačka.

 

„A není to snad od hada?“, napsali.

 

Je to od hada… ale kde je jídelna vymalovaná na modrozeleno? Kde je kotva, kde je sedmička? Kde tam máte ryby, kde studánku se stříškou? Kde je hrad, aha?

 

Ale jmenuje se to od hada a je to destruktivní.

 

Nic za to nedám… našla jsem si na youtube 18ti minutové video od pána, který tam sloužil, obložila jsem se jídlem a dívala se…

 

Byla to tuším 14. minuta, která zavinila náš sobotní výlet, ze kterého jsme se vrátily v jednu ráno, a z kterého vám předkládám ony fotografie, prostřednictvím nichž vás teď vezmeme s sebou.

 

Je to zvláštní místo.

 

(S ohledem na množství fotek, jsou některé ve skupinách menší, ale po klinutí se vám vždycky rozbalí)

 

26400Mzg.jpg

 

Zdaleka ne tak zlé, aby tam člověku nebylo chvílemi i příjemně.

 

26375ZDY.jpg

 

26369YmI.jpg

 

26371MWN.jpg

 

...už chápete?

 

Dýchá odsud rozpadající se část dějin naší země, nepěkná minulost, kterou až symbolicky čím dál víc a neúnavně pohlcuje příroda, která z této bývalé základny, kdysi obehnané elektrickým plotem s vysokým napětím a betonovou zdí, která by si nezadala s kriminálem, ukrajuje kousek po kousku, tak, jako čas ukrajuje připomínku komunistické hysterie a nesvobody.

 

Pomalu mizí…

 

26363YjV.jpg

 

Snad i ty hromady odpadků jsou místy velice symbolické.

 

26380YTR.jpg

 

Dříve smrtelně důležité místo komunistického režimu, s psychopatickým stihomamem izolované od všeho živého, dnes zívá prázdnem, dírami v dříve neprodyšných zdech, vybitými okny a dveří zbavenými veřejemi.

 

26383NTA.jpg 26385NGM.jpg 26365NjR.jpg

26381NWZ.jpg 26366Mjg.jpg 26367NTE.jpg

 

 

Rozvaliny mocné a destruktivní ideologie, kde se na vás dnes v míru dívá srna, a kde dříve psí kotce již připomíná jen pár hovězích kostí, řetězy a zrezivělé nádoby na vodu.

 

26393ZDl.jpg

 

Šípkové keře, jako v  … Pohádce …  o Růžence, kterou ale nikdo netouží už probouzet.

 

26386Zjh.jpg

 

26370NTc.jpg 26364YWY.jpg

 

Skoro bych řekla, že místa v okolí, která jsme pak navštívily, byla daleko, daleko horší… až děsivá.

 

Na mnohých zase jakoby byla Míša přítomna…

 

26384MmR.jpg 26387MTQ.jpg 26389YWJ.jpg

26390MTA.jpg 26388NTI.jpg 26382ZDg.jpg

 

 

Jinde člověk cítí naopak přítomnost něčeho extrémně negativního…

 

26394ZTl.jpg 26396MjV.jpg 26374Njg.jpg

26401MmQ.jpg 26373NGQ.jpg

 

 

A jinde jsou s vámi Andělé.

Nic poodobného jsem nikdy neviděla. Bylo to jedno z míst, které jsme chtěly vidět z logického důvodu. Od základny, kde tolik policistů i dobrovolníků Míšu neúspěšně hledalo, je to pár set metrů. Tady si Lucka sedla a soustředila se na Anděly s tím, že ptát se jich budu já. Nemohla jsem. V momentě, kdy je zavolala, přiletěl motýl, sedl si jí na ruku a od té chvíle se od ní půl hodiny nehnul. Přerušily jsme to sezení, protože to nešlo. On za ní létal, bylo mu jedno, kam jde ... držel se jí, nalétaval a když nastavila ruku, přiletěl. Bylo to tak zvláštní, právě na tomto místě, že se nám od něho vůbec nechtělo. A jemu od nás. Už mě toho moc nepřekvapí, ale tohle bylo neskutečné!

 

 26377YWQ.jpg 26378OTY.jpg 26379Yjh.jpg

 

26376Mzk.jpg

 

Možná jeden z nejsilnějších zážitků, a že jich bylo hodně. Tak moc, že jsme obě celou neděli jen odpočívaly a rovnaly si myšlenky a všechno, co jsme na těch všech místech viděly, cítily, vnímaly. 

 

26392OWQ.jpg

 

26368MzE.jpg

 

26372M2I.jpg

 

26391OWM.jpg

 

26397Mzc.jpg

 

Nevěřím na náhody. Věřím, že se Míša jednou najde, protože spravedlnost chodí někdy oklikami, vždycky nekonec přijde.

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 30 čtenářů průměrem 4.43 bodů z pěti


Čtěte také:

Bude objeveno, co bylo pohřbeno…a bylo 
Budeme šťastnější babičky? 
Harry Potter: Poslední z posledních - byl SUPER! 
Kým byla zneuctěná, ale vznešená mumie? Je to syn Ramesse III.? 
SOUTĚŽ: Pro filmové fanoušky 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
post Zaslal: 20.06.2018 16:11
 
taky ten povalujici se slon - hracka je zvlastni, ne?
 
Avatar
post Zaslal: 20.06.2018 09:48

Odpověď na příspěvek #214903
Uživatel: Michaela Kudláčková

Myslíš?
 

EVA

 
Avatar
post Zaslal: 30.05.2018 08:58

Odpověď na příspěvek #214913
Uživatel: Michaela Kudláčková

Copak Tě trápí? Proč vypjaté? 
 

Máš SZ Love it

 
post Zaslal: 30.05.2018 01:42

Odpověď na příspěvek #214908
Uživatel: Furling

Miško, nemam slov ... Porad se v myšlenkách k Mise vracim a neda mi to...
 

Copak Tě trápí? Proč vypjaté? 

 
post Zaslal: 30.05.2018 01:41

Odpověď na příspěvek #214907
Uživatel: rak177

Motyl je duše a take transformace.
 

Věřím, Rakuško, že to náhoda nebyla...

 
Avatar
post Zaslal: 29.05.2018 21:21
 

Miško, nemam slov ... Porad se v myšlenkách k Mise vracim a neda mi to spat... Ty fotky jsou strasne silny, celkove jsi to napsala a nafotila tak, ze jsme tu cestu mohly podniknout s Vami a za to velky dik. .. Mate muj velky obdiv a aspon duchovni podporu . My se ted podívali v Josefově do arealu byvale nemocnice a doted mam husí kuzi z te energie tam a celkove to nejak nemuzu vstřebat . Je to ted hodně vypjaté obdobi emočně , obzvlast dnesek .. 

 
Avatar
post Zaslal: 29.05.2018 19:09
 

Motyl je duše a take transformace.

 
post Zaslal: 29.05.2018 11:38

Odpověď na příspěvek #214901
Uživatel: Sagittarius

"Jsme o krůček blíž!"
 

Myslíš?

 
Avatar
post Zaslal: 29.05.2018 10:04
 

"Jsme o krůček blíž!"

 
post Zaslal: 28.05.2018 16:35

Odpověď na příspěvek #214895
Uživatel: Dagawath

Podívej se do Lexikonu na význam Motýla.  
 

Koukala jsem .. masakr. Máš se zamyslet, co se nedávno dělo a stalo a co se v čem změnilo. Tak dumám

 
post Zaslal: 28.05.2018 16:16

Odpověď na příspěvek #214894
Uživatel: Michaela Kudláčková

Jo, tohle taky byla naprosto energeticky nejtemnější místa.   Ta...
 

Máš SZ.

 
Avatar
post Zaslal: 28.05.2018 16:05
 

Podívej se do Lexikonu na význam Motýla.

 

 
post Zaslal: 28.05.2018 14:35
 

Jo, tohle taky byla naprosto energeticky nejtemnější místa.

 

Ta studánka je pocitově negativní, ačkoli je to vlastně modelově zajímavý objekt .. měla by být romantická a je u ní hrneček s řetízkem.

 

Když to odklopíš, plave tam rozkládající se žába, která čert ví, jak se tam dostala, ale asi to nějaký kretén nezavřel, čímž totálně znehodnotil tu vodu, pokud kdy byla pitná. Ale klidně mohla, protože je to voda spodní, co tam vzlíná .. a ten hrnek.. každopádně, teď je to voda mrtvá.

 

 
post Zaslal: 28.05.2018 12:27

Odpověď na příspěvek #214891
Uživatel: Michaela Kudláčková

Počítáš i tu s mapou?
 

Když ji rozkliknu, je to image č. .. Ta Boží muka v lese a stříška nad nějakou studnou, ale to vůbec nemusí souviset s M. Hele, když tak v SZ.

 
post Zaslal: 28.05.2018 12:17

Odpověď na příspěvek #214889
Uživatel: Nada

Já jsem tu v údivu.....jaký to dávalo smysl ,zapádá a...
 

Je to zejkovec hluchavkový, ale o jeho způsobu života, kromně obecných vět, jako jak vypadá housenka a kde žije, ani slovo.. nikde. 

 

Jedště zkusím v angličtině.

 

Ale možná je důležitější motýl jako totem a duchovní rádce.. podívám do knihy. 

 

Hlavně tedy ona mluví o žluté a na ruce jí sedí žlutý motýl, který pak se ne a ne hnout. 

 

Jsem z toho daněk.

 
post Zaslal: 28.05.2018 12:14

Odpověď na příspěvek #214890
Uživatel: Bosorka

Myslím, že celé to místo a okolí má asi co říct,...
 

Počítáš i tu s mapou?

 
post Zaslal: 28.05.2018 12:11
 

Myslím, že celé to místo a okolí má asi co říct, má svoje tajemství. Nemusí to souviset jen s jednou věcí.  Všechny ty orientační body... pro mě je v tuhle chvíli asi nejsilnější fotka č. 23 a 27. 

 
post Zaslal: 28.05.2018 12:00
 

Já jsem tu v údivu.....jaký to dávalo smysl ,zapádá a všechno tam je....Ten Motýl?????

Máte můj obdiv Ty i Lucka!!!

 

 
post Zaslal: 28.05.2018 11:53

Odpověď na příspěvek #214887
Uživatel: Nora

Zkusila bych o tom motylu zjistit vic... co je zac- neni moc znamy pro me, a zda s nim neni neco...
 

Hlavně Noro, to je ta jídelna ze sna... všechny jsou tady na POpelkách... tam jsem byla s Míšou, ona tomu říkala Kobyly, ale to nevím proč ... 

 

... já v tom snu měla dojem, že to je rozestravěný rekreační objekt....nenapadlo mě, že to je opačně.

 

A v tomhle snu byl ten had. béžový dad, veliký ve vodě. 

 

Stála jsem u něho a za mnou, byl ten objekt cca odhadem, ale je to sen, 300m.

 

než jsem došla k té vodě, šla jsem přes jakoby louku, nebo volný prostor. byla jsem v tom snu ona ... 

 

... nikdy by mě nanapadlo, že tu jídelnu najdu tady a Hadačku jsem si celý rok s hdem nespojila... já jí měla spojenou s hádáním.

 

Přivedla mě na to až Lucka.

 

A že v té vidině viděla obraz,,,, který je tam... to mě docela sundalo, protože na tomhle místě bys nic takovýho nehledala, ani náhodou.

 

Celý je to divný.

 

Ten bod 7, kde Lucku pronásledoval motýl (už ho jdu hledat) je od Hadačky asi tak kilometr lesem. Moani ne, když jdeš pěšky... 

 

... my jely autem a i když je offroad, chtěly jsme jezdit tak, abychom (kdyby to byl Ota) jely jen tak, jak by mohl on, v lednu a osobákem. 

 
post Zaslal: 28.05.2018 11:31
 
Zkusila bych o tom motylu zjistit vic... co je zac- neni moc znamy pro me, a zda s nim neni neco typickeho spojeneho. Nekdy k nam jasne prichazi tak jasne, ze my to pres nasi komplikovanost nevidime. Zname to vsichni. Jinak mate muj respekt, kdyz jsem videla tu jidelnu a ty studny.... tak jsem byla najezena jak nase kocky, kdyz se potkaj ve dverich....
 
post Zaslal: 28.05.2018 11:08

Odpověď na příspěvek #214885
Uživatel: Michaela Kudláčková

Děkuju...jsem měla noční :D dělala jsem ten článek a fotky do půl...
 

Mi to připomnělo Annu Breytenbach Love it

 
post Zaslal: 28.05.2018 10:44
 

Děkuju...jsem měla noční :D dělala jsem ten článek a fotky do půl čtvrtý. 

 

Jinak ten motýl to byl fakt mystický zážitek, zejména na tom místě!! 

 

A Lucka, jak začala s tou meditací tak pořád mluvila něco o žluté barvě... chtěla jsem klást ty otázky a ptát se, co to má byt, zda značka turistická a podobně.... (ona má u toho zavřený oči)

 

... a já koukám, jí na ty ruce, co je měla jako v tom sedu otočený dlaněmi nahoru, sedí ten žlutý motýl... já prostě nemohla...

 

Povídám... nehejbej se, abych to vyfotila.. ona se chudinka vyděsila a "na mě něco sedí, viď? sundej to ze mě".. to už pak nešlo, otevřela oči a žlutý motýl. 

 

Jako to jsem racionálně nepochopila a chování toho motýla pak taky ne.

 
post Zaslal: 28.05.2018 10:36
 
V jedne me oblibene knizce se pise: zivot pritahuje zivot. Ten motyl ... To je hodne zvlastni, vic nez destrukce, rozklad, vsechny sedici indicie... Motyl a jaky...
 
post Zaslal: 28.05.2018 09:45
 

No páni... ani na fotkách to místo nedávám Frown Ale ty s motýlem jsou nádherné a "svítí" na dálku Love it 

 
Avatar
post Zaslal: 28.05.2018 08:28
 

Nemám slov...a taky doufam, že se jednou  Míša najde. 

 

Sobotní příloha

Poslední vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist