Kdo ukřižoval Ježíše? A musel zemřít? A zemřel?

Především je prima vědět, že tento pokrokový, vzdělaný a duchovně osvícený člověk skutečně byl. Nemluvíme o fiktivní postavě a mnohé Jeho činy, byť časem a ústy lidí přikrášleny, se patrně zakládají na pravdě. Považte, že Ježíš strávil poměrně slušnou dobu v Egyptě. A tam tou dobu operovali oční rohovku a trepanaci lebky, coby zákrok při otoku mozku, dělal pomalu vrátný u pyramidy. Kristus se měl kde učit... ale od začátku...

Pilát Pontský, jinak také Pontius Pilát, byl prefektem celé provincie Judea. Na tento post se mohli vydrápat pouze členové „Ordo equester“.

 

12206NzZ.jpg

 

To byla nejvyšší společenská vrstva, které byl nadřízený už jen císař. K této elitě patřilo zhruba jedno procento všeho obyvatelstva římské světové říše.

 

Pilát byl mocenský politik a úřad, který zastával a který mu svěřil císař Tiberius, měl spíše vojenský charakter.

 

Hlavním Pilátovým úkolem bylo udržovat v provincii Judea klid a pořádek.

 

Vládl tvrdou rukou celých deset let. 

 

A klidnou židli ve své úřednické pozici rozhodně neměl.

 

Od přeměny Judeje v římskou provincii v roce 6 tady nebyl klid prakticky nikdy. Tím spíš o pašijových svátcích, na které se sjížděly do Jeruzaléma tisíce Židů ze všech stran. Mohlo dojít k nepokojům, což Pilát věděl a také byl patřičně bdělý.

 

Krom toho neměl židy rád.

 

Ze svého úřadu nijak zvlášť nadšený nebyl a navíc proslul krutostí a také úplatností.

 

(Tolik let a jakoby se na politice nic nezměnilo Smoke)

 

Mohl Ježíš od takového soudce vůbec očekávat spravedlivé soudní řízení?

 

Jenomže s ohledem na fakt, že Pilát jednak neměl na Ježíše moc času, jednak se znal s Josefem, který za adoptivního syna byl několikrát orodovat, a jednak ho vlastně vůbec nebral vážně, se můžeme klidně dohadovat o tom, nakolik měl vlastně chuť a zájem Ježíše nechat zabít.

 

Nic pro něho podle mínění dnešních historiků, kteří vycházejí z dobových záznamů, samotný Kristus vlastně neznamenal a navíc to byl syn poměrně váženého občana.

 

„Nejsem vinen krví tohoto člověka,“ pravil Pilát, než si veřejně nad soudem „umyl ruce“.

 

Proč se tenhle jeho výrok stal tolik známým?

 

Chtěl někdo Piláta očistit ze smrti Velkého muže, anebo se Pilát skutečně snažil Krista omilostnit?

 

Zkusme být chvilku na straně Piláta, nebo alespoň být objektivní.

 

Kdyby Pilát tolik bažil po Kristově smrti, proč  by dával davu vybrat mezi Ježíšem a vrahem Barabášem?

 

12210ZDN.jpg

 

Podle líčení příběhu, které nám nabízí evangelia, musel Ježíš absolvovat jakési dvojí řízení.

 

Soud před Radou starších „synedrion, sanhedrin“ a politický proces před Pilátem.

 

V evangeliu podle Marka se píše, že ve čtvrtek večer před pašijovou slavností Ježíše zatkli. Byl předveden před Radu starších, což byl nejvyšší jeruzalémský samosprávný orgán.

 

Rada se prý shromáždila ve veleknězově domě a ještě téhož večera rokovala o Ježíšově osudu. Pak Rada v pátek ráno předala Ježíše římskému místodržícímu Pilátovi.

 

Pilát Ježíše vyslýchal a mimo jiné mu položil i otázku:

 

„Ty jsi král Židů?“,

 

načež mu Ježíš odpověděl

 

„Ty sám to říkáš.“

 

Tedy něco jako „To říkáš ty, ne já“, pak ale vlastně nepotvrdil to, proč měl být souzen.

 

V každém případě je zajímavé, že celá událost byla naplánována na pátek odpoledne.

 

Byl totiž svátek, a to hodně důležitý. Pesah.

 

Ve finále se Pilát navíc nechává slyšet, že to není jeho vina, že je Kristus odsouzen. 

 

Proč by to dělal?

 

Úřad měl jistý, mohl si dělat, co se mu zachtělo, neměl rád Židy, byl krutý...

 

Jenomže lid, nevybral Barabáše, kterého Plilát mazaně nabídl.

 

Postavil vedle sebe člověka, který mu byl fuk a vraha a předpokládal, že to je hotová věc.

 

12211NmU.jpg

 

Lid si vybral.

 

K překvapení Piláta, Krista.

 

Tedy kdo chtěl ve skutečnosti Ježíšovu smrt? 

 

Ježíš byl krutě bičován.

 

Muselo ho to hodně oslabit.

 

Kříž, který si Kristus na Golgotu nesl, byl vysoký tři a půl metru a vážil v případě, že bylo použito syrové dřevo, zhruba devadesát kilo!!

 

Samotná cesta na Golgotu je dlouhá asi 760 metrů.

 

12209YTF.jpg

 

Potud šlo celkem o standard.

 

Lze-li věřit dobovým análům.

 

A jestli lze, pak je následně hodně věcí zvláštních.

 

Předně to, jak se sám Pilát ke Kristovu ukřižování postavil.

 

Vojáci, kteří Ježíše přibili na kříž, měli nařízeno ho v podpaždí podvázat provazem.

 

Proč?

 

Ježíšovi navíc nebyly zlomeny nohy, jak bylo zvykem.

 

Dělalo se to proto, aby se odsouzenec nohama nezapíral a rychleji se vahou vlastního těla udusil. Proč Pilát tohle nařídil, když vědět, že Kristus nebude umírat pomalu, ale naopak, bude muset být z kříže sejmut, protože do soboty kvůli svátku nikdo viset nesměl?

 

Podle Evangelií byl Ježíš na kříži kolem tří hodin.

 

Kristus byl sesazen z kříže a Josef z Arimatie s Máří Magdalénou a Nikodémem ho zabalili do látky a odnesli.

 

No a pokud se nemýlí spisy, Ježíš krvácel.

 

To vede člověka k myšlence, jestli by krvácel, když by byl mrtvý. Vždyť dnes víme, že mrtvé tělo nekrvácí. 

 

Byl to záměr Pontiuse Piláta, aby Ježíš nezemřel?

 

A pokud ano, proč?

 

To všechno jsou dohady, protože jak to bylo doopravdy, se dnes asi nedozvíme, pokud se Ježíš nevrátí a nepoví nám to sám.

 

To by mě osobně moc potěšilo, protože bych se HO na spoustu věcí ráda zeptala, a taky bych se s ním vůbec moc ráda viděla osobně.

 

V každém případě je postava Piláta a jeho vina na smrti, nebo teď spíš na odsouzení Krista, poněkud sporná.

 

Pilát žádný memoár nesepsal, tak můžeme jen doufat, že se najde třeba další evangelium, nebo jiný svitek, který Piláta ukáže tak, jaký byl opravdu.

 

A abychom si zamotali hlavu ještě víc, tady je ještě výňatek z knihy Mircea Eliade:

 

„Jsi posvátný, sporýši, protože rosteš na zemi. Poprvé tě našli na hoře Kalvarie. Vyléčil jsi našeho vykupitele a zacelil jsi jeho krvácející rány.“

 

Tak…

 

12207MzQ.jpg

 

A teď ještě fakt, že Magdalena, která je vůbec sama o sobě velmi zajímavou postavou v tomhle příběhu, protože kdesi ve Španělsku tuším, je ostrov, kde místní uctívají právě ji a přísahají, že sem připlula na lodi, nosila do jeskyně, kam odnesli Krista, nejen sporýš, ale také myrhu, o které víme, že je hojivá, má desinfekční účinky a sporýš zase zastavuje krvácení.

 

Nechci namíchnout ortodoxní věřící, ale třeba pro mě, je myšlenka, že Ježíš nezemřel, ještě hezčí a zajímavější.

 

12208NTQ.jpg

 

Protože pak by bylo možné, ne-li dost pravděpodobné, že na světě jsou lidé…

 

…no jasně, přece by Magdalenu neopustil, když se měli tak rádi ..Wink

 

Ať tak, či tak, je Ježíš Kristus skutečnou historickou postavou a ať už je Jeho vzkříšení vzkříšením nebo uzdravením, je moc důležité, že tu byl.

 

27792ODM.jpg

 

Protože lásky člověka k člověku je stále málo. A je jedno, kolik od Jeho života uplynulo století. 

 

Lidé Krista zjevně ještě nepochopili. 

 

Ono oslavovat Jeho učení i moudrá slova je věc jedna ... osvojit si jeho odkaz a žít ho, je věc druhá. Ta složitější. 

 

Přeji všem lásku, mír a krásnou neděli velikonoční.  heart

 

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 22 čtenářů průměrem 4.55 bodů z pěti


Čtěte také:

Kobyliská střelnice. Poznáte na sobě, kde se umíralo a kde ne… 
REPORTÁŽ ze Světa knihy: Felix Francis: Navazuji a buduji odkaz mého otce Dicka Francise  
Retro-soutěž o léčivé kamínky! 
ROZHOVOR: Projekt Baraka je místem, kde doplníte radost z čistého bytí 
Soutěž o dva lupeny vyhrála …  


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
post Zaslal: 22.04.2019 20:56

Odpověď na příspěvek #218247
Uživatel: NoraJ

Míšo, děkuju za spoustu zajímavých informací, které...
 

Awesome ... až se dám dohromady povím vám, jak se také dají originálně trávit Velikonoce. 

 
Avatar
post Zaslal: 22.04.2019 07:12
 

Do 5. století bylo odsouzení Ježíše připomínáno v červnu. Později bylo namontováno do jarních pohanských oslav.

 
Avatar
post Zaslal: 21.04.2019 13:14
 

Ok

 
post Zaslal: 21.04.2019 11:34
 

Míšo, děkuju za spoustu zajímavých informací, které jsem neznala, hlavně sporýš a myrhu. To beru jako "důkaz" a také informace z Francie, kde jsou Magdaleniny stopy patrné.... Chápu, že církvi se víc hodí oběť a utrpení, tou se lépe straší a drží v poslušnosti. Bohužel. Pro mne velikonoce vždy byly pohanské, slavit mučení lidské bytosti je zvrácené, stejně tak jako pálení lidí, které se nám bohužel blíží. Pevně věřím, že minimálně z oslavy čarodějnic se jednou zase stane svátek pohanský.  Zajímavě se na úlohu Ježíše v určité chvíli dívá film Pozemšťan, který mne před lety nadchnul https://www.csfd.cz/film/235331-pozemstan/prehled/

ježíš není hlavním tématem, tím je dlouhověkost, zpracovaná tak poutavou formou....

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist