4.Říše bude dokonalejší

Dovolte mi tento článek jako úvahu, jako podnět k přemýšlení. Text není návodem, jak zjistit, co je správné a co špatné. Ani není nějakou kategorizací zla. To totiž ani nejde. Nikdo se vědomě nepostaví na stranu zla. Vždycky na stranu dobra. A dobro by bez zla neexistovalo. A proto je třeba ponejprve pojmenovat zlo. Potom se rozhodnout a na straně dobra proti zlu bojovat.

Mohla bych to neuvěřitelně rozvádět a dávat příklady z historie sahající hluboko před narození Krista, ale nebudu to dělat.

 

Nikdy, ještě nikdy se nestalo, aby lidské pokolení nemělo nepřítele. Aby existovala jen jedna strana.

 

Je-li jen jedna strana, už to není strana. Je to bod.

 

Jakmile jsem na nějaké straně, automaticky to předpokládá, že existuje i nějaká další.

 

Ještě nikdy v historii člověka se nic takového nestalo a patrně ještě dlouho nestane.

 

Člověk nekoexistuje a nekoexistoval od chvíle, kdy existuje.

 

Člověk odjakživa bojuje.

 

23894ZDc.jpg

 

Na straně dobra, pochopitelně.

 

To je na úvod.

 

To bychom měli, to asi chápeme, nebo umíme pojmout.

 

Ono se ale špatně bojuje proti zlu jaksi jako podstatě. To je stejné, jako číhat u elektrické zásuvky a snažit se praštit elektriku dřív, než praští ona mě.

 

Mnohem lépe, je určit zlý elektrický spotřebič.

 

Ideálně ho maximálně označit, vyselektovat a to tak, aby ho každý poznal.

 

Zástupce zla.

 

Čím lépe se označí zlo, tím lépe se rozezná dobro.

 

Působení zla je opět dobré konkretizovat, tedy co nejlépe a nejpodrobněji ukázat jak je zlé.

 

Jak je nebezpečné!!

 

Jak je vražedné, lstivé, brutální, krvelačné, jak je SILNÉ A JAK JE MOCNÉ!

 

Jak velké nároky si činí na dobro.

 

A jak snadno by mohlo zvítězit.

 

Jak je nutné se bránit, jak je důležité zlo zničit.

 

Mocné zlo pak zničí jedině mocné dobro.

 

Pokud možno dobro co nejsilnější, organizované, disciplinované, odhodlané, věrné, informované, vyzbrojené a pozorné.

 

Proč?

 

Protože zlo je stejné!!

 

To nesmí dobro dopustit, jinak zhyne a zlo zvítězí.

 

Musí být poraženo, nechceme – li, aby zvítězilo.

 

K čemu příklady, vždyť tohle stojí u zrodu každé války. A na začátku každé války je nenávist a strach, pečlivě a systematicky budované, posilované, dobře živené a organizované.

 

Co se s vyspělostí lidského ducha mění, je příprava a složitost a tím ovšem také efektivita a plošnost.

 

Dříve byl nepřítel vytvořen za chvilku, několik jedinců se zmydlilo klacky a šutry a bylo to.

 

V tomto ohledu jsme se zdokonalili.

 

Nepřítel, zlo se vytváří i roky. Zato systematicky, důkladně a pokud možno plošně.

 

Dnes nestojí na stranách dobra a zla desítky a stovky s klacky, ale miliony se strategií a čím dál dokonalejší technikou sdělovací i bojovou.

 

Vládnout milionům odhodlaných „dobrodinců“, korigovat je a vést proti nepříteli, chce silné vedení.

 

Schopného, odhodlaného zachránce, který sjednotí a povede ty miliony …. proti milionům.

 

Bojovat budou sami.

 

Strasbourg, únor 1919 veřejné vystoupení rabína  rabín Weina: „blíží se vítězství Židů nad křesťany a vesmírem“

 

List Le Peuple Juife 8. února 1919: „Světová revoluce, kterou brzy uzříme, bude dílem našich rukou. Tato revoluce nastolí vládu židovské rasy nad všemi ostatními“ 

 

Daily Express, 24. březen 1933:  „Izraelský lid celého světa vyhlašuje Německu obchodní a finanční válku. Čtrnáct milionů Židů stojí pospolu jako jeden muž ve vyhlášení války Německu. Židovský velkoobchodník opustí svou firmu, bankéř burzu, obchodník svůj obchod a  nemajetný člověk svůj prostý dům, v rozkazu připojit se společně do svaté války…

 

1934 David Brown předseda Židovské sjednocené kampaně:My Židé přineseme Německu válku.

 

Holandsko - Central Blad Voor Israeliten – 13.9. 1939:Milion Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe,  … všichni jsou odhodláni Německu přinést vyhlazovací válku do úplného konce“.

 

 

Adolf Hitler 1939: Dnes chci být znovu prorokem. Pokud se mezinárodním židovským finančníkům v Evropě i mimo ni ještě jednou podaří uvrhnout národy do světové války, pak výsledkem nebude bolševizace světa a tudíž vítězství židovstva, ale zničení židovské rasy v Evropě.

 

Už v roce 1932 ale získali nacisté 37,4 % voličů, což bylo zhruba 14 milionů Němců!

 

23912ZTk.jpeg

 

Ne jeden Hitler s plamennými projevy proti Židům, bolševikům a NEPŘÁTELŮM NEMĚCKA ale 14 milionů Němců a voličů samotných!!!

 

Avšak Hitlerova idea nepřítele nezůstala jen u 14 milionů Němců.

 

Ne doslova.

 

V rámci tažení proti společnému nepříteli, který byl pojmenován a pečlivě kategorizován, celé roky nenáviděn, démonizován a obáván, tady byla jednota v celé Evropě!

 

23899NjZ.jpg

 

23895OWJ.jpeg

 

... dlouhé roky.

 

23900NzF.jpg

 

I u nás a ne, že ne.

 

Židé "otrávili studny" a způsobili morovou ránu v Evropě.

Židé „spolupracovali se Švédy“,

Židovské matky „pijí křesťanskou krev, aby se jim lépe rodilo“,

„Židé spolupracují s Turky“,

„Židé spolupracují s Prusy“…

 

Jan Neruda 1869 – „Pro strach židovský“…

 

Anežka Hrůzová a Žid Hilsner. Český popěvek - "Nekupujte u Židů cukr, kafe, mouku, zabili nám Anežku, modrookou holku“…

 

23896MGU.jpg

 

23897MmQ.jpg

 

Co zloduch, to Žid, co spiknutí, to Židovské, co vrah, to Žid, co krize to Židé, co lichvář to Žid, Žid podvodník, spiklenec, diverzant, konfident, zrádce, manipulátor, hrozba …Všude!

 

23898Zjg.jpg

 

Tak co tedy Hitler provedl?

 

Chorvatsko, Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Finsko, Španělsko, Holandsko, Francie…

 

Spojenci!!

 

Sjednoceni proti hrozbě. Ochrana a boj proti zlu. Komu by se nelíbila myšlenka na moc a sílu? Na jednotu a spolupráci?

 

Vždycky se líbila a je jedno jestli tomu říkáme 3.Říše, nebo jakkoli jinak.

 

Neříkám tomuto článku dogma.

 

Jenom říkám, že se neděje a nedělo nic nového, nic, co by lidstvo de facto neznalo, nevyhledávalo, nic, co by nemělo vždycky jednotný základ…

 

A to, že se co nejvíce lidí spojí proti společně nenáviděné hrozbě, která se pojmenuje, vyselektuje, démonizuje a živí.

 

Je to pořád stejné.

 

Nikdo, nebo určitě ne, vyděšený dav, není schopen v prvopočátku rozeznat, zdali svým bojem na straně dobra, nevytváří ještě větší zlo …

 

Není bez zajímavosti, čistě jako informace, že EHS, tedy předchůdce EU spoluzakládal a vedl Walter Hallstein.

 

Není bez zajímavosti, že Německo stojí v čele ekonomicky nejsilnějších států.

 

Že je to Německo, které v rámci  Willkommenskultur, prakticky otevřelo hranice Evropy pro nového společného nepřítele, který upozadil celosvětové Židovstvo a vytvořil novou, společnou, celoevropskou hrozbu.

 

23901MDQ.jpg

 

Zdánlivě nelogicky a kontraproduktivně….

 

Ovšem, když se podíváme lépe, není to tak nelogické.

 

Jestliže chceme vidět, poznat, identifikovat, „ocenit“, charakterizovat, otestovat a odhalit nepřítele, musí nám být blíž a musí se stát skutečnou hrozbou každému jednotlivci, ne někde kdesi, ale přímo u něho doma.

 

23905YWM.jpg

 

Paní Merkelovou hluboce obdivuji, protože je možná brilantní stratég. To neznamená, že jí mám ráda.

 

To znamená, že má můj obdiv.

 

Zdánlivě kontraproduktivní vývoj kupříkladu ve Francii, kde patrně vyhraje paní Le Pen, velmi ostře vymezená vůči politice přítomnosti hrozby na území Francie, se tak může stát jen strategickým bodem, dobře očekávaným. (Ale je to jedno, protože její levicový protihráč se v tomto s paní Le Pen shodne).

 

Stejně, jako další a další ostře vymezené nálady lidu v jiných zemích…

 

23913MTR.jpg

 

Kdo z nás před rokem 2000 věděl o nějakých Muslimech, islamistech a jejich krvelačnosti? Nikdo by asi dnes moc nezabral na to, že Židovky „popíjí křesťanskou krev“ v rámci předporodního cvičení.

 

Ale uřezané hlavy, hulákající Islamista na netu, teroristé, hordy uprchlíků na lodích, Muslimové v burkách, Muslimové agitující, Islamisté, kterým dodáváme zbraně, následně vraždící naše lidi… to už je hodno 21. století.

 

23904NDk.jpg

 

4. Říše by měla být vybudována na základě "poučení se z krizového vývoje“ jako dokonalejší, pevnější … ale stejným stylem a de facto stejnými lidmi na základě stejné idey.

 

Čistoty rasy, pořádku, spolupráce, spojenectví a sjednocení se proti nepříteli.

 

23902NTZ.jpg

 

Jestli je to dobré, nebo zlé?

 

No a proč by to mělo být zlé?

 

Co by se do určitého bodu 3. Říši dalo vytknout?

 

Vždyť fungovala.

 

V Sudetech Nacisty vítali stejně nadšeně, jako v Itálii, Nizozemí … v Evropě.

 

Evropští státníci plácali Hitlera po zádech a společně i se Stalinem krájeli „koláč“ budoucího pole působnosti. Čert ví, ve které chvíli se začali křižovat.

 

23907NDg.jpg

 

23908ODN.jpg

 

Jestli se to tou dobou někomu nelíbilo, měl smůlu.

 

Milionům se to líbilo!

 

A to je pravda.

 

A v jejich čele stál Hitler. Silný, charismatický, neústupný, odhodlaný nepřítele pojmenovat a jménem tleskajícího davu konat.

 

Nebo nechat dav konat to, co v sobě dávno měl.

 

Zrůda. (?)

 

 

Mohla bych vložit i další dobová videa z jiných evropských zemí a bude to o stejném nadšení, stejné euforii…

 

Že je to strašné? Tak ano je, člověk to nechápe, snad se i stydí…? Možná…

 

Jenomže za co vlastně?

 

 

Hitler je v tuhle chvíli na 100% mrtvý.

 

Ale zdaleka ne základní myšlenka změny multikulturního fungování v očistu a sjednocení rasy. (pardon - kultury a náboženství).

 

4.Říše bude zřejmě o to dokonalejší, oč dokonalejší bude způsob jejího uvedení do praxe.

 

23909MTY.jpg

 

 

P.S. V žádném případě nesouhlasím s tím, aby se v mé zemi či kdekoli v Evropě radikalizovali a množili Islamisté.

Ti Islamisté, které jsme jako Evropani pomohli vyzborojit, vytrénovat, pak popichovat, nasírat ... pak pozvat, a pak sténat, že tu s námi jsou wink

 

Hitler nepřítele nevytvořil. Pouze vyhledal a pomohl nenávidět.

 

My jsme si ho museli zdokonalit a pozvat, abychom se ho mohli začít bát.

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 32 čtenářů průměrem 3.38 bodů z pěti


Čtěte také:

KOMERČNÍ TIP: Teď je ten správný čas pro hledání nového zaměstnání 
Lidojedi, aneb MASO v rádiu 
Poslední vločka… 
ROZHOVOR: Miroslav Légl: Sůl nám škodí, aneb jak jsem došel až ke své knize 
S Landigo stačí učit se cizí jazyk 10 minut denně 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
post Zaslal: 18.03.2019 12:33

Odpověď na příspěvek #217998
Uživatel: Say

Brilantní článek, skvělé rešerše, zajímavé...
 

Awesome

 
#217998
Hlubokosklon Míšo!

Say
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 15.03.2019 15:50
 

Brilantní článek, skvělé rešerše, zajímavé úvahy...

Hrášek v popelu Popelko.

Děkuji

 
post Zaslal: 29.04.2017 23:40

Odpověď na příspěvek #207814
Uživatel: Furling

Míšo, to je teda hutný článek... musím si o něm vklidu...
 

Awesome

 
Avatar
post Zaslal: 29.04.2017 17:33
 

Míšo, to je teda hutný článek... musím si o něm vklidu popřemýšlet... ale jakožto historikovi mi dává velký smysl a děkuju za všechny podněty Awesome

 
post Zaslal: 27.04.2017 14:06

Odpověď na příspěvek #207781
Uživatel: Dariada

Miso souhlasim se vsim co si reka a ta souvialost na clanek mi nedosla, ale soivislost to fakt...
 

Já myslím, že to zastavit nelze...zvěnčí nikdy nic nezměníš. 

A hlavně, víme my, co je správné? Co by bylo dobré?

 

 

 
Avatar
post Zaslal: 27.04.2017 11:51
 

Miso souhlasim se vsim co si reka a ta souvialost na clanek mi nedosla, ale soivislost to fakt ma. Co s tim budem ale delat? Svet se nekam riti a jak to ukocirovat, kdyz nekdo rozhoduje o nas bez nas. Myslim ze nejlepsi zpusob je zahradka a baracek a absolutni nezavislost na vnejsim systemu :)

 
post Zaslal: 27.04.2017 10:34

Odpověď na příspěvek #207777
Uživatel: Dariada

Jako obycejnej clovek neovlivni politiku sveta, muze zachranovat jenom ten svet, co je okolo nej....
 

Oni si to ve svý hlavě nesrovnají, to víme obě a hlavně to vědí jiní. Tohle je o tom modelu zaostalé rasy. (to není nic špatnýho, to je hitoricky vývojový fakt). A s takovými lidmi se dobře pracuje.

 

A jsou rozeznatelní. Oni nemusí nosit hvězdy, oni se už sami označili. A nenávist a strach se ani moc živit nemusí, stačí obrázky, zprávy... (učitel dostal pokutu, protože se ohradil proti počtu muslimských dětí ve třídě)....nasírat a živit.

 

No tak počkáme pár let a uvidíme, ale umím si představit ten efekt už teď. 

 

Napsala bych věci, ale nejsou publikovatelné...bohužel, a tak si je nechám v hlavě.

 
post Zaslal: 27.04.2017 10:24

Odpověď na příspěvek #207776
Uživatel: Dariada

To je pravda, ale bohuzel to "vosi hnizdo" schodila ze stromu Amerika. Naprosto souhlasim s...
 

Souhlasím. Je to ideální možnost, jak dosáhnout idey, kterou už vlastně v začátku vidíme.

 

A souhlasím i s tím, že ten nápad možná vzniknul za mořem.

 

Spíš bude ale tichou dohodou mezi mnohem větším množstvím stran.

 

Trvám na tom, že nacisté nikam nezmizeli a myšlenka na očištění rasy a evidenci taky ne. 

 

A hlavně ne myšlenka na absolutní kontrolu všeho a všech.

 

K tomu ale je napřed potřeba důvod. A hlavně si to lid musí přát. A to už se děje. Trvalo to pár let, ale vychází to. 

 

Už jednou jsem o tom výsledku, kterým bude absolutní kontrola všeho, psala.

 

Letiště, hranice, internet, e-maily, MNS, SMS, tisk... všechno. A my to budeme chápat, a budeme to chtít.

 

V rámci vlastní bezpečnosti.

 
Avatar
post Zaslal: 27.04.2017 10:22
 

pardon za chyby, pisu z telefonu :)

 
Avatar
post Zaslal: 27.04.2017 10:21
 

Jako obycejnej clovek neovlivni politiku sveta, muze zachranovat jenom ten svet, co je okolo nej. A ja precinemuzu za to, ze toho mladyho kluka nekdo zmanipuloval, vyzbrojil, vymil mu mozek a pozval si ho domu. To se mam nechat zabit, protoze je chudak? Oni si to musi srovnat nejprve ve svoji hlave, poprat se strasakama jejich kultury. Jak by to tdy asi vypadalo, kdyby jsme pred Hitlerem utekli a zadnou váecnou odpoved mu nedali :) ale jako nemuzu rict, ze jsem pro ti nim nejak vysazena, do politiky se nehrnu, stejnak je vysledek uz predem dany, protoze ehm.. Nahody preci jen nejdou ze :D vsechno ma svuj rad a duvod..

 
Avatar
post Zaslal: 27.04.2017 10:13
 
To je pravda, ale bohuzel to "vosi hnizdo" schodila ze stromu Amerika. Naprosto souhlasim s myslenkou clanku, ze je cela tahle situace umele vyrvorena, pritel rika ze hlavne kvuli tomu, aby se rozbehl vojensky prumysl a nejaka svetova krize pominula - mimochodem dneska si uz na krizi nikdo ani nevzpomene. Ale Miso, uz jsi nekdy zazila situaci, kdy vlezes do metra, kde sedi banda uprchliku, vedle dva policajti, co ale po dvou zastavlach vystoupi a nechaji vas tam samotny? :D to ze pri prehrabovani igelitek jim vypadly odpadky, ktery tam po nich i zbyly vem cert, ale ty jejich zvlastni pohledy, kdy si nikdo nemuze byt nicim jisty, to fakt stoji za to :D jeste lepsi je kdyz ve vagone je jenom jeden turban, co nasrane neco hleda v igelitce a podezirave si vsechny prohlizi, tika ocima sem a tam s vyrazem totalne vyplasenyho zvirete. Mimochodem muslimove a ani romove neprosli trema vlnama emancipace - coz evropanum trvalo nekolik stoleti - takze oni se nedokazou prizpusobit ani kdyby je chteli vsichni. Oni proste nedaj deti do skolky a stary do duchodaku a nepujdou do prace :)
 
post Zaslal: 27.04.2017 09:50

Odpověď na příspěvek #207774
Uživatel: k.hrusticka

To je....výbornej a naprosto skvělej článek. Míšo děkuju.
 

Ježiš, moc děkuji!!!

 

Jeden z těch, co nad nimi člověk dlouho uvažuje a když se odhodlá, zasekne se na tom na celý den. AwesomeAwesome

 
post Zaslal: 27.04.2017 09:38
 

To je....výbornej a naprosto skvělej článek. Míšo děkuju.

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist