Česko zavádí dlouhodobé ošetřovné, co to znamená?

Vyžaduje si zdravotní stav vašeho příbuzného dlouhodobou péči? Od 1. června 2018 máte nárok na 3 měsíce placené dovolené. Jak získat dlouhodobé ošetřovné a co musíte splnit? Poradíme vám, kdy máte na dlouhodobé ošetřovné nárok.

Dovolenou na dlouhodobou péči si mohou vzít manžel, manželka, registrovaný partner nebo partnerka, sourozenci, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta či strýc nemocného. Rovněž partneři přímých příbuzných, pokud s pacientem sdílí domácnost. Aby za dobu čerpání dovolené získali část platu, musí si platit zdravotní pojištění.

 

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost dovolenou umožnit. Její zamítnutí se připouští pouze v případě, že nepřítomnost zaměstnance způsobí vážné provozní problémy, které však zaměstnavatel musí svému zaměstnanci písemně odůvodnit. Sociální dávka se nevztahuje na ty, kdo pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. OSVČ mohou dlouhodobé ošetřovné čerpat také, ale pouze za podmínky, že si platí nemocenské pojištění minimálně 90 dní před začátkem čerpání ošetřovného.

 

O koho se můžete starat

Další kritérium se týká samotného pacienta. Dlouhodobé ošetřovné můžete pobírat pouze za předpokladu, že se budete starat o osobu, jež strávila minimálně týden v nemocnici a podle lékařů vyžaduje ještě aspoň další měsíc celodenní péči. V praxi se jedná tedy o lidi po vážných úrazech, operacích, mozkových příhodách či s vážnou nemocí. Přiznání a splnění podmínek dlouhodobého ošetřovného při péči o osobu blízkou však vždy podléhá individuálnímu posuzování.

 

26551YmV.jpg

 

Jak si o dávku zažádat

Abyste se mohli stát pečovatelem o osobu blízkou, musí dát ošetřovaný nejprve písemný souhlas k ošetřování konkrétnímu člověku. Vystavení Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař zařízení, kde došlo k hospitalizaci, na žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce. 1. díl Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče zašle ošetřující lékař na Správu sociálního zabezpečení, 2. díl náleží nemocnému, který pacient předá svému obvodnímu lékaři. 3. díl převezme pečující osoba, aby dokázala nutnost dlouhodobé péče o osobu blízkou.

 

Jak dlouho můžete dlouhodobé ošetřovné pobírat

Maximální délka volna na péči se stanovila na 3 měsíce. Po tuto dobu ošetřujícímu náleží 60% část ze základu jeho příjmu. Jednotlivá období pobírání dlouhodobého ošetřovného musí pak dělit minimálně 12 měsíců (počítáno od posledního dne přijetí dávky). Pokud si pacient žádá delší lhůtu péče, zákon umožňuje střídání pečovatelů, kteří mohou ošetřovné čerpat.

 

26552OTM.jpg

 

Zpracovala: pece.cz 


Hodnocení článku

Hodnotili 4 čtenáři průměrem 5 bodů z pěti


Čtěte také:

Deset dnů do Matějské. Děkuji, už jsem zvracela… 
Hoří, má panenko! 
Jaro láká ke sportování. Už máte připravená kola a další pomůcky? 
Navěky svoji 
Proč před porodem uklízíme? 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.

> >|
> >|

Sobotní příloha

Poslední vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist