Keltský stromový horoskop: Možná za jeho zachování vděčíme ženám!

Když jsme si povídali a ukazovali severské runové písmo, a když už si umíte pořídit runovou sadu i vyrobit amulet, zbývá ještě pár drobností. Můžete také svou povahu porovnat s povahou stromů. Jde o starý horoskop, který používali naši předkové z řad pohanů. Konkrétně Keltů.

 

5353OGM.jpg

 

Nejvyššími keltskými kněžími a čaroději v jedné osobě byli Druidové.

 

Druid znamená v překladu „vědět, znát“.

Filozofie těchto v keltském, a historicky tedy i našem, světě nejvyšších kněží se opírá o hluboké souznění s přírodou, znalost a využití přírodních sil a bohatství, ochranu a úctu k živým tvorům, tedy i rostlinám.    

 

Psali jsme o nich také TADY                  

 

Druidové pak prý ovládali schopnost pohybovat se v čase i prostoru, bez ohledu na hmotu.

Odmítali stavět monumentální stavby. Veškeré svatyně a místa, kde působili, se nacházejí uprostřed přírody a jsou její součástí natolik, že je stěží poznáme.

 

5351Nzd.jpg


Hon na Druidy a jejich stoupence v západní Evropě zařídil císař Tiberius, který dal příkaz k jejich vyvraždění a popravě každého, kdo by se pokusil ukrýt keltského kněze.

 

Tehdy vstupují do hry ženy!

Protože Druidové věděli, že jich přežije jen málo, a že jejich učení je velmi ohroženo a také věděli, že Římané dobře vědí, že učení bylo doposavad doménou předně mužů, zachovali se velice chytře.

 

Své tajné učení, které se nikdy nikam nezapisovalo, ale předávalo se výhradně ústně, skutečně moudře ukryli.

 

A to tak, že ho Římané skutečně neobjevili.

 

5354NDd.jpgSvěřili ho ženám

 

Konkétně mluvíme o SPOLEČENSTVÍ DVANÁCTI PANEN.

 

Tajné uskupení, složené z kněžek a vzdělaných žen, jejichž výběr byl pak stejně přísný, jako u jejich mužských protějšků.

 

A díky této chytré taktice se dochovala většina druidských kouzel, magie, učení a kdo ví, dost možná i následující horoskop.

 

 

 

Druidové byli skutečně tehdy téměř vyhlazeni.

Římany ale ani nenapadlo, že v učení kdosi pokračuje, že to hlavní se jim vyhladit nepodařilo.

 

5355ZGF.jpg


Posvátným stromem druidů je dub.

 

A právě stromy daly základ vytvoření keltského kalendáře, pro který byly určující měsíční cykly.

Rok má podle něho 13 měsíců po 28 dnech – tedy 364 dní. Každý člověk zde náleží jednomu stromu.

Jeho povahu také nosí.

Keltové tedy nemají zvěrokruh, ale stromokruh.

 

5352YjI.jpg

 

Můžete vyzkoušet, jak na vás charkteristiky sedí podle období vašeho narození

 

Jabloň

23. 12.–1. 1. a 25. 6.–4. 7.

Je to plodící strom a představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým půvabem a velkorysostí. Jsou vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto je jen málokdy věrná. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem velmi důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do ruky, má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální.

 

Jedle

2. 1.–11. 1. a 5. 7.–14.  7.

Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. S nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. V lásce ovšem není zrovna šťastná, na svého partnera totiž klade příliš velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se ale zamiluje doopravdy, je její láska bezbřehá. Věnuje ji ale často těm, kteří si ji vůbec nezaslouží.

 

Jilm

12. 1.–24. 1. a 15. 7.–25. 7.

Symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním klidem a pohodou. Dokáží dobře ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají. Jsou ctižádostiví a pracovití. Daří se jim i ve vedoucím postavení, ale obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s Jilmem není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou tolerance a vytrvalosti. Ale pokud se s Jilmem naučíte vycházet, nejdete v něm partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.

 

Cypriš

25. 1.–3. 2. a 26. 7.–4. 8.

Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je pro svou slunečnou povahu velmi oblíbená, srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. Cypřiš je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází. "Rodinná diplomacie" je jeho obor. Má svůj vysněný ideál - dožít se vysokého věku milován a milující. Patří mezi ty vzácné jedince, kteří jsou obdarováni snad nejkrásnějším povahových rysem - jsou obětaví a věrní.

 

Topol

4. 2.–8. 2. a 1. 5.–14. 5. a 5. 8.–13. 8.

Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist něžného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem vybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomu je ještě velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když ale jde do tuhého, dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti - zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.

 

Cedr

9. 2.–18. 2. a 14. 8.–23. 8.

Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství, a to především v milostných vztazích, ačkoliv je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý - tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu často způsobuje velké nepříjemnosti. Lidé ho ale rádi vyhledávají, neboť je milý a plný optimismu.

 

Borovice

19. 2.–29. 2. a 24. 8.–2. 9

Borovice má ráda útulný domov, cenné předměty a pevné rodinné zázemí. Ač se to nezdá, je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí cizí. Naprosto nesnáší toho, kdo se jí protiví, a nemá ráda, když věci nevycházejí tak, jak ona chce. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde v životě stále kupředu. V zaměstnání se dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí., organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Jen v lásce projevuje slabost - podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z milostných průšvihů umí vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení.

 

Vrba

1. 3.–10. 3. a 3. 9.–12. 9.

Ve Vrbě se spojují dvě povahy - první je snivá , zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými projevy. Člověk s duší Vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím.

 

Lípa

11. 3.–20. 3. a 13.¨9.–22. 9.

Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Ostatní společnost Lípy vyhledávají, neboť umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým.

 

Dub

21. 3.

Jako posvátný, stojí zcela samostatně a odpovídá mu jen jediný den v roce. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní - to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. V nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť je mu vlastní moudrost věků. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledá jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně zdravý, jako je zdravé a pevné dubové dřevo.

 

Oliva

23. 9.

I ona stojí samostatně. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní:"S úsměvem jde všechno líp." Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost.

 

Líska

22. 3.–31. 3. a 24. 9.–3. 10.

Osobitý půvab pomáhá těmto lidem v dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim něco nevychází, takticky počkají na vhodnější okamžik. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu.

 

Jeřáb

1. 4.–10. 4. a 4. 10.–13. 10.

Lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá, jemnost zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Moc dobře vědí, že každá mince má svůj rub i líc. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Někdy mění sympatie. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala.

 

Javor

11. 4.–20. 4. a 14. 10.–23. 10.

Nesmělost a zdrženlivost tito lidé skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený ve znamení Javoru je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, vzdělaný, obdařený vynikající pamětí. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se hned tak nezapomíná.

 

Ořešák

21. 4.– 30.4. a 24. 10.–11 .11.

Tento člověk má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. K ostatním je nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý "ořechový" člověk je plný rozporů - na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé, zahlédnete v jeho čích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a jsou inteligentnější než on sám.

 

Kaštan

15.5.–24.5. a 12. 11.–21. 11.

Člověk narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro spravedlnost, hájí práva svá i bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. Kaštan bývá zvědavý a společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stává moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit je skon ke klevetám a jízlivosti. Osud Kaštanu závisí na okolnostech - má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale. Většinou vítězí.

 

Jasan

25. 5.–3. 6. a 22. 11.–1. 12.

Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujte, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sobecky sleduje své cíle a prospěch. Ale lidé mu to rádi odpustí - je přece tak milý a příjemný! A ještě jedna krásná vlastnost - v lásce je vždy věrný. Pokud si vás Jasan vybere jako životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.

 

Habr

4. 6.–14. 6. a 2. 12.–11. 12.

Člověk narozený v jeho znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který dbá o svůj vzhled. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup či úspěchy druhých v něm vyvolává závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí vyniknout. Jeho partner musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je Habr dost náročný, chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit, proto bývá i věrný. Typickým znakem Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.

 

Fíkovník

14. 6.–23. 6. a 12. 12.–21. 12.

Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem oblíbeným a v mezilidských vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne. Miluje děti a zvířata a oni milují jeho. S osudem si pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvedou jeho inteligence a prozíravost. Obtížné překážky neřeší, neboť je dost líný. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou! Vše, co chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů i rodičů, se kterými druhé baví svět.

 

Bříza

24. 6.

I Těmto lidem patří jediný den. Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako bříza nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. Největší problémy prožívá Bříza sama se sebou. Žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se Bříza v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho inteligence a fantazie mu zaručují úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí. Jeho vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty. V lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát.

 

Buk

22. 12.

Tento den je dnem původního keltského svátku, který byl násilím církví přelepen Vánocemi. Lidé Buku dostali do vínku celou řadu jedinečných vlastností. V zaměstnání najdeme tyto lidi velmi často na vedoucích místech, pro něž jsou přímo předurčeni - nejenže mívají odvážné životní plány, ale dokáží je většinou proměnit ve skutečnost. Ve sporu s nimi jejich protivníci velmi brzo zjistí, jak tvrdé a houževnaté je dřevo buku i povaha těchto lidí. Pokud je Buk přesvědčen o své pravdě, neustoupí ani o píď, nesleví ze svého přesvědčení, ani za cenu vlastního ohrožení. Proto bývá člověk zrozený pod vládou Buku velmi dobrou oporou pro ostatní. Pokud patříte mezi jeho přátele, lepšího ochránce nenajdete. Přestože bývají lidé Buku velmi šetrní, jejich šetrnost nikdy nepřeroste v lakotu. Naopak bývají velmi nenároční, vděční a dokáží se těšit doslova z každé maličkosti. Protože si příliš nelámou hlavu zbytečnými starostmi, působí někdy navenek trochu dojmem lehkomyslných lidí, ale těmi nikdy nejsou.

 


5350N2J.jpg

Přeji vám pěkný a hezkou zábavu.

 

Michaela


 

 

vizitka KudláčkováHodnocení článku

Hodnotilo 9 čtenářů průměrem 4.56 bodů z pěti


Čtěte také:

HOROSKOP PRO VŠECHNA ZNAMENÍ - PROSINEC 2018 
Lorna Byrne: Andělé v mých vlasech 
Pohnutý osud Chirona v našich horoskopech 
Vaše horoskopy podle zvířat 
VÝKLADOVÝ DEN: Andělské rady od Doreen Virtue 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
Avatar
post Zaslal: 15.05.2012 22:33

Odpověď na příspěvek #19319
Uživatel: curupury

Tak na mě můj Javor sedí dokonale.Nicméně moje pořádkumilovná...
 

Výjimka potvrzuje pravidlo.

 
Avatar
post Zaslal: 15.05.2012 22:26
 

jj, sedí...ségra je jabloň a na ní to sedí ještě líp...hlavně to o tom čtení...ta fakt přečte kde co

 
Avatar
post Zaslal: 15.05.2012 21:51
 

Tak na mě můj Javor sedí dokonale.Nicméně moje pořádkumilovná "habrovitá" dcerka šla dneska do školy s každou botou jinou.

 
Avatar
post Zaslal: 15.05.2012 20:53

Odpověď na příspěvek #19274
Uživatel: Ailbe

Minulý týden jsem narazila na tuhle knihu:...
 

No jo, teď je takových knih,ale čas na

 ně není, někde se sloudila chybička, já s knihama dožiju.

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 20:44
 

no sedi to, sedi, jen co je pravda.. jen by to meli keltove prepsat u ty jablone: nikoliv lehce, ale tezce sentimentalni.... achjo...

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 18:52

Odpověď na příspěvek #19273
Uživatel: Ailbe

Pozeměští bohové? Tak to nevím , ale tahle možnost mě nenapadla -...
 

Já Kelty mohu tedy odjakživa a pokud jsem jejich potomek, jsem pyšná, leč to jejich válečnictví nerada vidím...

a co jsem já??? prala jsem se do krve jako nevydařený kluk a ještě proto, že bylo ubližováno někomu jinému, nespravedlnost bytostně nesnáším odmala, je mi jedno zda je páchána na mně či na jiných, jdu do toho!

Je to bohužel (bohudík?) takový reflex.

Proto jsem všechny psychotesty vždy s přehledem zmákla, ale manžel je neuznal a nesměla jsem na lukrativní místo, po ehm.. revoluci..protože, nemám pud sebzáchovy.

No na tom něco je, protože ztratím strach a jdu hlava nehlava vstříc třeba smrti. to pak člověk vnímá jen tu spravedlnost či bezpráví...jednou to třeba vyklopím vše.

Každý jsme nějaký...

 

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 18:45

Odpověď na příspěvek #19257
Uživatel: Michaela Kudláčková

Přesně tak! Akorát jsem to chtěla napsat, ale Tvoje vysvětlení je super! 
 

Minulý týden jsem narazila na tuhle knihu:

http://www.kosmas.cz/knihy/170086/keltsky-horoskop-aneb-kdyz-stromy-vypraveji/

..ale nekoupila jsem si ji... ted toho začínám litovat.  Undecided

 

 

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 18:35

Odpověď na příspěvek #19260
Uživatel: Renata Petříčková

tudíž se v ty dny rodí zvláštní lidé? Takoví...
 

Pozeměští bohové? Tak to nevím , ale tahle možnost mě nenapadla - spíš to beru tak, že tyhle  dny byl pro Kelty významný a proto jim přiřadili strom ... ale četla jsem někde, že  ti, co se narodili ve dni, který má přiřazený svůj strom, mají příznivější horoskop. 

No - uměli se zkrátka narodit Laughing.

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 13:46

Odpověď na příspěvek #19251
Uživatel: Ailbe

Se mi zdá , že ty stromy, které platí pro jeden den v roce jsou...
 

tudíž se v ty dny rodí zvláštní lidé? Takoví pozemští bohové??

 
post Zaslal: 14.05.2012 13:41

Odpověď na příspěvek #19251
Uživatel: Ailbe

Se mi zdá , že ty stromy, které platí pro jeden den v roce jsou...
 

Přesně tak! Akorát jsem to chtěla napsat, ale Tvoje vysvětlení je super! Ok

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 10:59

Odpověď na příspěvek #19250
Uživatel: Ailbe

... kousek od nás je keltské oppidum - jedno z...
 

Keltské opidium, Jantarová stezka, koukám, že jsme asi krajanky! Taky miluju Kelty, asi to tu máme v genech..Laughing

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 10:41

Odpověď na příspěvek #19249
Uživatel: Renata Petříčková

ano ano, i na mě pasuje... mě na tomhle horoskopu zaráží a udivují ty...
 

Se mi zdá , že ty stromy, které platí pro jeden den v roce jsou významné keltské svátky - plus mínus - jarní a podzimní rovodennost,  a slunovraty.

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 10:36
 

... kousek od nás je keltské oppidum - jedno z nejvýznamněnších  na Moravě . Bylo na tehdejší dobu hustě osídlené - udajně 5 000 obyvatel v době největší slávy.. Vedla tudy  jantarové stezka - jantarových šperků se tam našlo požehnaně.

A opuštěno prá bylo tak nějak ráz naráz - nebylo ani nikým dobyto, ani nevyhořelo ..možná prý měli Keltové strach z germánských kmenů a tak včas odešli.

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 10:30
 

ano ano, i na mě pasuje...

mě na tomhle horoskopu zaráží a udivují ty samostatné solitéry - ty stromy pro jeden jediný den v roce...

Proč to není v klasickém horoskopu?

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 10:26
 

Moc děkuji  za Kelty a horoskop -  Keltové jsou moje  srdeční záležitost. Ok

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 08:30
 

Tak ano, na mně to dost pasuje, i ta lenost...

 
Avatar
post Zaslal: 14.05.2012 00:17
 

No, tak na mne to docela pasujeLove it

Já se vždy jako potomek Keltů cítila, syn  s tím sám přišel v 10ti letech, že jsme Keltové, trochu jsem zírala.

Tak nevím...

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist