Jedno z největších tajemství světa: Kabbala

Jde o židovské tajné učení, jehož základem je esoterní judaismus. Podle legendy sdělil bůh toto tajné učení Mojžišovi na hoře Sinaj a ten je dále předal několika vyvoleným. Co je Kabala? Předně je to nevětší hádanka a nejsložitější učení na světě. Pro nás je jeho dokonalé pochopení prakticky nemožné...

8317NDJ.jpg

 

Základy Kabaly kladou historikové nejčastěji do 5. století po Kristu.

 

Samo slovo „Kabala“, které se původně psalo se dvěma „b“, je odvozeno ze slova „kábal“ nebo „kébil“.

 

Znamená to „obdržet něco“ a souvisí patrně se slovem „kibbel“, které znamená „obdržet ústní sdělení“.

 

Prapůvodním textem je Zohar.

V překladu to znamená „záře“.

 

Tvoří ho 2400 stran podrobného textu.

Podle tradiční víry sepsal celý obsah duchovní jménem Sim´on bar Jochaj zhruba mezi lety 60 až 77.

Kabala vlastně dává člověku klíč k pochopení mnoha souvislostí.

 

Její myšlenkou je, že:

 

Svět a člověk jsou analogické skutečnosti.

Poznáváním člověka poznáváme svět

a ve světě nacházíme promítnutého člověka.

 

8315ZWY.jpg

 

Jde o učení o podobě tvoření Universa a je velice složité.

Tak složité, že pro mnohé není vůbec pochopitelné. Zohar je plný šifer a informací, které jsou schopni rozpoznat pouze zasvěcení.

 

Laik je v textech ani neobjeví.

 

V mnohém se některé pasáže hodně podobají složitosti textu smaragdové desky.

(psali jsme o ní TADY), jejíž obsah sdělení dodnes nikdo nedokázal pochopit.

A přitom bude zřejmě jednodušší, než by se zdálo.

 

Co chybí je klíč.

 

8322YzA.jpg

 

Už jen proniknutí a bytostné pochopení hesla JAK NAHOŘE, TAK DOLE dá zabrat, když chceme tuhle pravdu nechat prostoupit svým vědomím a pojmout.

 

Jakmile se nám to ale podaří, vystoupí před námi svět jako zcela něco jiného, prolínajícího se, nekonečného a neskutečně celistvého. Člověk pochopí, že je pouhou součástí něčeho dílem viditelného a hmatatelného a dílem podléhajícího jakémusi pevnému řádu, který je všudypřítomný.

 

Kabala je podle mystiků tak zásadním učením, že dává zasvěcenci do rukou snad i klíč ovládnutí světa, schopnost ovlivňovat budoucí události i běh vlastního života.

 

8321ZGV.gif

 

To bude také důvod, proč mnoha lidem v minulosti i současnosti nedá Kabala spát.

Zajímal se o ní už kde kdo, včetně Hitlera. A je vlastně podle mého soudu hodně dobře, že je to učení natolik složité, že jej většina z těch, kteří se ho pokusili zneužít ve svůj prospěch, nepochopila.

 

V současnosti jde i o jakousi módu.

To Kabale nesluší, ale je pro mě celkem pochopitelné, že hodně z těch, kteří se o ní snaží, a já myslím, že více méně neúspěšně, jsou lidé, kteří si myslí, že potřebují více než ostatní maximum úspěchu, ochranu osobnosti i jakýsi pocit ještě větší výjimečnosti.

 

Červený pásek kolem ruky, jako symbol kabalistického učení můžeme vidět například na Madonně, Britney Spears, Demi Moore a mnohých dalších.

 

Elizabeth Taylor o Kabale prohlašuje, že jí je „světlem, které jí provádí temnotou“.

 

Co ale vlastně tito lidé obdivují a čemu se klaní, když pravou podstatu tohoto učení skoro nikdo neodhalil?

 

Klíčovým tématem Kabaly je strom života.

Dává univerzální kód světa a má být klíčem k pochopení veškeré existence.

 

8314ZDh.jpg

 

Popis stromu života lze nalézt v Zocharu a spisu jménem Raziel HaMalakh.

Strom se skládá z deseti bodů, sefír, kdy každá sefíra je propojena s další, a dohromady jsou propojeny 22 stezkami.

 

Člověk musí projít všemi, aby si osvojil vědění a obsah každé z nich.

Na vrcholu stromu je Keter. (Vesmírné vědění, absolutní pochopení a rovnováha v Universu).

 

Projití a pochopení stromu života pak teprve podle Kabaly dá člověku onen klíč k vědění a rozpoznání šifer, což ho dovede k pochopení chodu Universa.

Tedy, fungování a základního principu celého vesmíru.

 

Podle legendy byl jedním z těch, kdo měl skutečný klíč a prošel všemi sefíry, Jehuda Löw Becalel, který nebyl nikým jiným, než rabínem, žijícím v Praze a také autorem umělé bytosti, Golema.

 

8318ZDF.jpg

 

Východiskem Kabaly je hebrejská abeceda.

Tvary jejích písmen nejsou náhodné. Jedná se o hieroglyfy, které ve vzájemných vztazích vytvářejí symboly a samy o sobě reprezentují čísla.

 

8316N2Y.gif

 

Každé písmeno je síla spojená s tvořivými silami.

Kombinovat hebrejská písmena tedy znamená kombinovat čísla i ideje.

 

Tento princip je i podkladem posvátné knihy Thovtovy, která podává klíč k dvaceti dvěma arkánám světa.

Kdo se učí Tarot, jistě si vedle astrologických symbolů, symbolů živlů a dalších detailů na kartách velké arkány, také povšimne vpravo dole právě hebrejských znaků, jejichž význam je pro pochopení složitosti každé jedné karty dobré znát.

 

8323NzF.jpg

 

Ne všechno je Kabala

Hloubka kabalistické filozofie a pojetí světa podle tohoto učení je o něčem zcela jiném, než o talismanu a několika frázích.

 

Ovečky kabalistického guru Philipa Berga, který působí právě ve Spojených státech a který si nechává říkat Rav, což v židovské tradici značí titul respektovaného učitele, například rozhodně v dobrých rukách nejsou.

 

Většina tradičních rabínů ho považuje za nebezpečného šarlatána a jeho organizaci Kabbalah Centre za škodlivou.

 

Berg postavil Kabalu jako jakýsi druh náboženství, což je nesmysl.

Ve skutečnosti je Kabala zcela něco jiného a její studium je přísně omezeno. Zdaleka ne každý se může stát jejím adeptem.

 

Philip Berg dělá z Kabaly jen výnosný obchod.

Madonna, Demi Moore, David Beckham, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Britney Spears či někteří členové Rolling Stones by měli vědět, že nestudují, jen plní kapsy někoho druhého.

 

8319YTd.jpg

 

Bergovo centrum má více než 50 poboček ve Spojených státech, Velké Británii i Izraeli.

 

Zisky z prodeje amuletů, kabalistických propriet, knih a cédéček jsou díky naivitě těchto lidí značně vysoké.

 

Majetek Philipa Berga se odhaduje na 20 milionů dolarů.

 

Madonna i ostatní, ať už z řad celebrit nebo obyčejných lidí, jsou tak pouhými oběťmi, které jsou vedeny na scestí. Mylně věří tomu, že jim „studium Kabaly“ pomůže ke štěstí, úspěchu a zdraví.

 

Pod vlivem Berga si pořizují drahé kabalistické knihy v hebrejštině a aramejštině, přestože tyto jazyky neovládají. Věří, že jim stačí na text se pouze dívat, což je naprostý výmysl, ale současně chytrý tah pana Berga.

 

Taková interpretace Kabaly je podle židovských učenců nejen nesprávná, ale i značně nebezpečná.

 

Síly, kterými se takový člověk snaží manipulovat, se totiž mohou snadno obrátit proti němu samotnému.

 

Doporučila bych jim jen úvodní, základní zasvěcovací knihu do kabalistického učení, a s amulety aby trochu počkali, nebo si to úplně rozmysleli.

 

K tomu, aby člověk pochopil něco tak složitého, by prakticky nemohl dělat nic jiného než neustále studovat.

 

Kabala odráží průběh stvoření a je i aktivátorem sil v člověku samém. Umožňuje hledat skryté vnitřní i vnější světy a pravdy, svádí je dohromady a posiluje duchovní růst.

 

Některé kabalistické informace jsou také dost možná reálným obrazem naší blízké, velice zajímavé a náročné budoucnosti.

 

V každém případě otázkou zajímavého image nebo rychlého zisku Kabala rozhodně není.

 

Tajemstvím ale rozhodně ano.

Vždyť ani pořádně nevíme, odkud a kdy se tohle učení skutečně a prokazatelně vzalo.

 

Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že Kabala ve skutečnosti nese jméno bohyně Kybelé, což by základ celého nejsložitějšího učení na světě, rázem poslalo původem do starověké Indie.

 

Kabala je téměř nepochopitelná, nesmírně složitá, velice tajemná, ale je skutečná.

 

Michaela Kudláčková


 

vizitka KudláčkováHodnocení článku

Hodnotilo 29 čtenářů průměrem 4.28 bodů z pěti


Čtěte také:

HOROSKOP PRO VŠECHNA ZNAMENÍ - LEDEN 2016 
Kouzlo na odhalení zloděje. Znají ho i „měšťáci“ na osmičce 
Mám „kamarády“ v modrý kouli! 
MEGAREPORTÁŽ: Ezoterika 2011 překvapila kvalitní účastí. Muži s kartami! A krásnými orgonity!  
Numerologie – I jméno má číslo 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
#32355

post Zaslal: 11.01.2013 17:38

Odpověď na příspěvek #32334
Uživatel: Michaela Kudláčková

Jde prakticky o pochopení fungování celého Universa, tedy...
 

Míšo, děkuji za shrnutí, ale toto jsem z článku pochopila. 

 

Asi jsem se špatně vyjádřila. 

 
post Zaslal: 11.01.2013 02:22

Odpověď na příspěvek #32333
Uživatel:

Tohle je hodně zajímavé, zajímalo by mě, o co tam vlastně jde. Ale...
 

Jde prakticky o pochopení fungování celého Universa, tedy vesmíru a jeho zákonů.

 

Tady máš všechno, vznik života, otázku lidského vědomí, Boha, karmy, provázanost událostí, osudů....a tím vlastně získání klíče k jakési schopnosti nebo spíš možnosti ovlivnit běh událostí, myšlenek.....všeho.

 

Naštěstí tomu neporozuměli hlavně ti, kdo tomu rozumět ani neměli a nemají.

 

Myslím, že ti, kdo porozuměli, se o jakékoli  ovlivňování života a času či nějakou manipulaci ve svůj prospěch ani nepokoušejí. Wink

 
#32333

post Zaslal: 11.01.2013 00:29
 

Tohle je hodně zajímavé, zajímalo by mě, o co tam vlastně jde. Ale myslím, že nepřipravený člověk to opravdu nepochopí.  Ani mozkem, natož aby to pochopil bytostí. 

 
post Zaslal: 10.01.2013 13:19

Odpověď na příspěvek #32318
Uživatel: ToraToraTora

Vím, jak umí ublížit, když člověk zneužívá to, čemu...
 

Ani mi to nedošlo, vidíš Sealed

 
Avatar
post Zaslal: 10.01.2013 09:56
 

Vím, jak umí ublížit, když člověk zneužívá to, čemu nerozumí a co mu nebylo určeno. je dobře, že je to tak složité, aby se k tomu nedostal kdejaký jouda. Jsem jouda, ale ráda o takových věcech čtu. jen houšť.

PS: Míšo, o Elizabeth taylorové se již nepíše v čase přítomném, už je na onom světě.

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist