Jak voláte na své Anděly?

Hodně o nich píšeme, jednoduše proto, že si pozornost zaslouží. Nevím, jak vy, ale já jim děkuji každou chvíli a kdo ví, jestli to nedělám denně. Ono je pořád tam nahoru, nebo kdo ví, odkud jsou, za co děkovat. Vím, že jsou, jednoduše proto, že pokaždé, když je zavolám, přijdou, a jejich pomoc je viditelná a s ničím nelze zaměnit. Voláte si je? Jasně, že ano! Ale myslím, že tohle o nich nevíte…

18653ODE.jpg

 

… hned v úvodu bych všem Andělům, kteří u mě neustále bdí a pomáhají a vážně se snaží a jsou neskutečně ochotní, ráda poděkovala, že ke mně jsou tak shovívaví, že ode mě nevyžadují, abych si pamatovala jejich jména.

 

Že prostě stačí, že udělám to, co většina z vás, a to znamená, že prostě v duchu řeknu „Andělíčci moji prosím přijďte ke mně“ a oni přijdou.

 

Akorát nevím, kteří tam se mnou vlastně v tu chvíli jsou, ačkoli je jejich přítomnost ihned poznat.

 

Pokud nevolám Archanděly.

 

Tak si jen říkám, že kdyby, když je požádám, přišli všichni, ani by se nevešli do ložnice a možná by byli i venku, někde až u kostela…

 

Neuvěříte totiž, co jich je.

 

Tedy, tohle samozřejmě nevíme, to jsou obsahy starodávných přepisů, stejně jako nevíme, kde se vzala tak podivná jména, ale myslím, že vás to bude zajímat, nebo vás to přinejmenším ohromí, pokud o tom tedy nevíte.

 

Jenom podle naší abecedy...

 

A podržte se, je to pomalu národ Andělů.

 

Nebo moment.

 

Jestli to mám brát podle jakési hierarchie andělských bytostí, tedy jakési vyšší, moudřejší a dokonalejší formy inteligence, nebo vědomí, chcete-li, pak musím začít Archanděly.

 

Těch je taky řada a já mám osobně oblíbené Michaela a taky Rafaela…

 

Ale je jich mnohem víc a myslím, že mnozí jména Archandělů znáte.

 

Znáte ale jejich obory působnosti?

 

V případě Archandělů je možné vnímat jejich barvy, což někdy pomáhá, protože stačí požádat a pak si vizualizovat takovou bublinu v oné barvě kolem sebe a člověku je hned strašně dobře.

 

18654M2V.jpg

 

RAFAEL – Hlavním úkolem archanděla Rafaela je léčení a uzdravování. Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Rafael  dokáže svou přátelskou a radostnou energií rozveselit a potěšit. Do jeho kompetence spadá uzdravování, regenerace, omlazení a obnova. Jeho jméno znamená „Bůh uzdravuje“, „božský léčitel“ nebo také „lék Boží“. Jeho energie je zelená. (Jakmile mi není dobře, požádám ho, on přijde a já se pak zabalím do zelené bubliny a věřte nebo ne, pomůže mi to – pomůže mi On).

 

MICHAEL – dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Mám ho moc ráda. Pomáhá učinit zásadní změny v našem životě a ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Očišťuje od negativních a cizích energií. Michaela můžete volat vždy, když potřebujete ochranu, při pocitu strachu, při vyčerpanosti, při pochybách o sobě a pocitu, že jsme neschopni jít dál. Volám ho na pomoc při čistění domu od negativních energií. Jeho jméno znamená „Kdo je Bůh?“ Energie Michaela je mocná. Jeho hlavní barva je modrá, ale může obsahovat i jiné barvy. (Já se s ním balím od dvanácti let do zlaté barvy a nechci na tom nic měnit, protože mi o něm řekla babička, ale neřekla mi barvu a já si ho tak zařadila do zlata. Zjevně mu to nevadí.)

 

GABRIEL – Jeho úkolem je obnovování a čistota. Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a každé buňky. Pomáhá v dobách deprese a beznaděje. Energie Gabriela je radostná, hravá, ale přesto soucitná. Stojí při nás, když je na cestě nějaká změna, ochraňuje nás na ní a vede. Často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností (tanec, hudba, kreslení…), komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Jsme-li na pochybách s významem snu či vize, zeptat se můžeme právě jeho. Rád spolupracuje s dětmi. Jeho jméno znamená „Boží síla“. Jeho energie je mléčně bílá.

 

URIEL – Je jedním z nejstarších Andělů. Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů. Tento archanděl má ze všech archandělů nejhutnější energii, protože je nejvíce spjat se zemí. Říká se mu {anděl-psycholog“, protože pomáhá uzdravovat emoce. Především léčí hněv, zatvrzelost a neochotu odpouštět. Poněvadž je spjat se zemí, může nám pomoci tvořit a materializovat. Jeho energie je mohutná, posilující, a přesto klidná. Jeho jméno znamená oheň Boží, světlo Boži, plamen slunce. Jeho barva je červená.

 

KAMAEL – (někdy se mu říká CHAMUEL) - Jeho „pole působnosti“ jsou především vztahy, ať už se jedná o partnerské, kamarádské, rodinné nebo pracovní. Spojuje i dělí. Chamuel se nazývá také andělem dobročinnosti a tolerance. Jeho energie je přítomna při zpěvu, tanci či koncertech. Může pomoci najít „partnera duše“. Díky němu se vidíme krásnější, něžnější. Jeho jméno znamená „Hledající Boha“. Jeho barva je růžová nebo lososově oranžová.

 

JOFIEL – Říká se mu anděl osvícení. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, moudrost a duch, a to jak na zem k člověku, tak i opačně. Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi. Andělé se dostávají touto cestou na zem, k člověku. Jofiel nás spojuje s naší intuicí a vyšším já. Nedovedete-li rozlišit intuici od ega a vlastních představ, poproste o vedení a pomoc tohoto archanděla. Jeho jméno znamená „krása Boží“ nebo „Bůh je moje pravda“. Barva energie je zlatá. V jeho přítomnosti je dobré usínat. (Možná chodí s Michaelem, když mám dojem, že je to u mě pokaždé do zlata)

 

ZADKIEL – Je jemný a éterický. Pomáhá i světu víl a přírodních duchů, rostlinám, přírodě, zvířatům i světu kamenů. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíte, nedokážete se od toho oprostit a odevzdat to, poproste Zadkiela. Jeho energie uvolňuje napětí a osvobozuje od vázanosti. Jeho jméno znamená „vůle Boží“, barva jeho energie je fialová.

 

SANDALFON – Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy. Jeho energie zahrnuje možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, který jsme žili v dětství, uskutečňuje Sandalfon to, po čem jsme vždy toužili. Tato energie má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce.  Díky němu člověk dojde k vědomí, že to byla právě noc, co zrodilo den. Salfadon je duhový.

 

METATRON – Metatron je umístěn v hierarchii úplně nahoře. Jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je zcela jiného druhu. Ve starých spisech je možné se dočíst, že byl Metatron jednou člověkem. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi vyšším vědomím a lidmi. Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam a poznáte ji. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v pravé podobě. Kdybych měla shrnout jeho přítomnost a pocit, je to moudrost. Kanál, který otevírá nám k nám.

 

MURIEL– Archanděl Muriel podává ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Muriel je archanděl, kterému jsou podřízeni elfové a přírodní bytosti. Archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před skrytými silami v přírodě. Pomáhá pochopit, že Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách.

 

RAZIEL – Ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše. Symbolem archanděla Raziela je slunce. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Patří k němu pojmy: sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix z popela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch.

 

NATANAEL– Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni. Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny. Setkání s archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně a porozumění duchovním zákonům.

 

ANAEL – Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň. Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit odpad minulosti. Na Zemi došlo k mnoha a válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Každý z nás sebou nosí v paměti dědictví nějakého takového děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy. Archanděl Anael objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat ji konstruktivním směrem.

 

BARIEL – Archanděl Bariel nás učí chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu. Posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zvěři a rybám srdcem.

 

MATKA SOFIE – Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi. Gaia. Byla potlačena patriarchátem. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem? Sofie zničí, aby nově vytvořila. Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený. Dokud v ženách bude zakořeněná výčitka. Sofie pomůže tam, kde třeba pochopit, ale i odpustit a vyrovnat.

 

RAGUEL – Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů. Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře.

 

HANIEL – V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Energie archanděla Haniela oslovuje prý  zvláště takové lidi, kteří žili v době Atlantidy. Jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.

 


 

Mnoho z Archandělů, které jsem popsala, máme v andělských runách, o kterých jsem myslím už psala.

 

Až si dnes večer v klidu lehnete, vyzkoušejte, jak snadné je přivolat tyhle energie a jak vám s nimi bude dobře. Není nic jednoduššího než si představit proud příslušného světla a v duchu vyslovit jeho jméno.

 

Pak se můžete na cokoli zeptat, požádat o pomoc, nebo se prostě jenom potěšit z přítomnosti čehosi, pro co není vysvětlení, ale co existuje a je to tady pro nás, naši planetu a náš vývoj, ochranu a růst.

 

To ale zdaleka není všechno!

 

Když třeba já vyslovuji ono „andělé, prosím vás…“, vlastně často nevím, které volám.

 

No myslím, že je skvělé, že to vědí oni.

 

A taky že chápou, že je dost problém si všechny pamatovat.

 

A

 

A'albiel – Je pomocníkem archanděla Michaela
Abuzohar - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Adnai - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel - anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Afriel - uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Ahadiel - andělský prosazovatel zákona
Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Anachiel - pomáhá vám jednat s lidmi
Anael - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. Kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl (?)
Anafiel - šéf soudu andělů
Anahita - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je „neposkvrněná, je duchem vody a země“
Anthriel - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Arbatel - anděl odhalení
Ardouisur - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným „dárcem živé vody“
Arzal - jeden z čtyř andělů, kteří jsou „skvělí a laskaví andělé“. Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Azrael - anděl smrti

 

B

 

Babiel - anděl ctnosti, kuráže a motivace
Barpharanges - anděl trestu
Baruch (požehnaný) - vedoucí anděl strážný stromu života
Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"
Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub - Pán much
Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti

 

C

 

Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů Cafiel - padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Calliel - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Chamuel - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Cheriour (strašný anděl) - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky

 

D

 

Derdekea - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matkaDonel - jeden z početných andělských stráží
Drop - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva

 

E

 

Egalmiel - on je andělem přitažlivosti
Eloa - ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Esme - laskavý ochránce
Espiacent - anděl úspěchu práce
Ethnarchs - andělé s pravomocí nad národy

 

F

Furlac - anděl země

 

G

 

Gabuthelon - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují „na konci světa“
Gethel - anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah - mění špatnou osobnost na dobrou

 

H

 

Hadiya - průvodce po spravedlnosti
Hamied (Miracles) - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hodniel - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů

 

I

Ieiaiel - anděl budoucnosti
Isda - anděl jídla

 

J

 

Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím

K

 

Karoz - andělský zpravodaj
Kerubim - anděl vašich dcer
Kmiel - působí proti zlému oku
Kokaviel - anděl povolující nemožné věci

 

L

Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos - nejstarší anděl
Lucifer(světlonoš) - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla
Luma'il - anděl strážný!

 

M

 

Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy
Malkiel - přináší úspěch
Mamarao - léčí duševní potíže
Melakim - anděl dětského bezpečí
Metatron - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. Metatron je považovaný za mocnějšího než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi - velká utěšitelka

 

N

 

Nathanael (dar bůh) - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
Natiel - anděl se silou odrazit zlo.
Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
Nisroc(svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování

 

O

Och - anděl slunce. Dává perfektní zdraví. „Princ alchymie“

 

P

Paimonah - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům

 

R

Rachel - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých
andělů humoru a sebedůvěry
Rachmiel - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že „z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl“. Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rash - anděl spravedlnosti
Rashiel - anděl zemětřesení
Regaliel - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Remiel (milosrdenství) - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Rhamiel - anděl dávající lidskou laskavost
Rorex - anděl působící proti síle chorob
Rosabis - duch kovů

 

S

 

Sabreael - anděl překonávající démona choroby
Sammael - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden ze 7 vladařů světa, on je „velký had s 12 křídly“
Schioel - anděl zákona, policie a právní ochrany
Sedim - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel.  Splňuje přání a sny
Sekel - ženský anděl
Shekin - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni, kdo ji uvidí, se okamžitě uzdraví
Shekinah - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
Sohemme - anděl pečetě
Soluzen - anděl
Sophiel - hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy
v našich životech skrz naše partnery
Sosol - panuje nad Štírem
Sothis - anděl
Sphener - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Strateia - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Suriel - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil
Susniel - anděl šarmu. Jako „okouzlující“ síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel
a dalšími anděly

 

T

Teiaiel - anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí

  

Myslím, že to ale zdaleka nejsou všechny andělské bytosti, protože já znám s určitostí ještě čtyři.

 

18652NDY.jpg

 

Když jsem byla malá, hodně malá, přišli za mnou a řekli, že jsou moji bratři. Jestli mi bylo tak pět, možná míň a pamatuji si to stále. (seděla jsem v pokojíčku na zemi u dveří a přede mnou byl šicí stroj.)

 

Řekli mi i svoje jména.

 

Nikdy jsem je nezapomněla, pořád si je pamatuji. A nejsou to jména, která byste našli v kalendáři.

 

Zní strašně zvláštně.

 

Nechci je sem psát, jednoduše proto, že si nejsem jistá, jestli by to chtěli, i když mojí mamince jsem to tehdy řekla a ona jejich jména znala.

 

Když to upřesním, byli napřed dva.

 

Jeden od písmene P, druhý B.

 

A potom přišli ještě dva.

 

Jeden od K a druhý také od K.

 

I to jsem mamce řekla.

 

Ona si myslela, že mám bujnou fantazii, tak bujnou, že si vymýšlím, slova, která jsem nikdy neslyšela a ona rozhodně taky ne.

 

Trochu vážně to brala, až když jsem jim jednou v sedmi letech u snídaně nechala i prostřít, se slovy „tady bude sedět P, tady B tady K … a K říká, že prý chce sedět tady“.

 

Táta se tam tehdy už jaksi nevešel wink

 

Mamka pak myslela, že to vylepší sourozencem, kterého mi opatří s tátou.

 

Měla jsem radost, ale bratříčci nikam neodešli.

 

Na její sdělení o té události, jsem jí pověděla (a máma si to dodnes pamatuje taky) že to vím, že mi to už řekl "B".

 

Racionálně by mě asi ale docela sejmulo, kdybych jejich jména někde našla.

 

Myslím, že bych to rozdýchala, ale určitě by to se mnou zamávalo.

 

Věřím, že jsou, ostatně říkali mi věci, které jsem často vůbec nemohla vědět, jenom nevím, odkud za mnou přišli.

 

V každém případě mi pomáhali jako malé, všude se mnou byli, radili mi a já se jich i ptala… byli tak reální, jako máma s tátou.

 

Dodnes o nich vím, stále se mnou jsou. Jen jsem je nikde ještě neviděla napsané.

 

No, možná v seznamu v článku najdete někdo ty své.

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 35 čtenářů průměrem 4.66 bodů z pěti


Čtěte také:

Doba před úplňkem a při něm. Pozor za volantem a pozor na slova 
HOROSKOP pro všechna znamení na listopad 2013 
Magie květin: Orchidej. Proč pomáhá předně ženám? 
Máte svá specielní čísla do sportky? Hlavní je mít specielní horoskop 
Pohnutý osud Chirona v našich horoskopech 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 20:16

Odpověď na příspěvek #160058
Uživatel: Andy

Dnes si zkusím jednoho Andílka přivolat. Vím, že existují a že...
 

JJ, ale to byla tedy šichta, nedivím se, že zareagoval později, než to rozluštil, nechci psát, který to byl, ale Archanděl a měla jsem tak posvátnou úctu, že návod jsem do puntíku splnila.

Celý rituál a děkuji ještě teď, pomohl mi a moc.

 

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 20:10

Odpověď na příspěvek #160035
Uživatel: Krteček

To vážně nevím, nechám se poddat.
 

Taky nevím, neboj, Ty to nejsi...Wink, Ty jsi mi prudce sympatický...Ok

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 19:45
 

Dnes si zkusím jednoho Andílka přivolat. Vím, že existují a že čekají, až je zavoláme, ale já na ně v poslední době nějak zapomněla. Pouze Michaela volám ve vypjatých situacích.Ne často, nechci ho zneuživát, ale pravidelně už pár let. A vždycky mi pomohl. Už když ho zavolám, tak se jakoby celá uklidním. Ale psát mu dopis v hebrejštině?Surprised... Budu si muset doplnit mezery.

 
Avatar
#160035
No tak co jiného ?

Krteček
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 15.09.2015 16:20

Odpověď na příspěvek #159982
Uživatel: Kaylie

No něco "vadného" tu je, ale že by mobil?
 

To vážně nevím, nechám se poddat. Wink

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 15:33

Odpověď na příspěvek #159982
Uživatel: Kaylie

No něco "vadného" tu je, ale že by mobil?
 

ROFL

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 13:26

Odpověď na příspěvek #159952
Uživatel: Krteček

Tak musel být vadný mobil, pokud Lucie nefotila telefonem. Ještě u toho...
 

No něco "vadného" tu je, ale že by mobil?Tongue out

 
Avatar
#159954
To mě teda nenapadlo

Krteček
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 15.09.2015 12:29

Odpověď na příspěvek #159857
Uživatel: Lucia Bohrn

:-) Popravdě, já doufala, že se toho krteček chytne a bude nám psát o...
 

Sypu si popel na hlavu, já takový ufolog. OMG

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 12:26

Odpověď na příspěvek #159849
Uživatel: Kaylie

 film... ve foťáku... vlastně v mobilu, v dnešní době,...
 

Tak musel být vadný mobil, pokud Lucie nefotila telefonem. Tongue out Ještě u toho chlapečka je vidět takové malé modravé světýlko. Tak to možná byla světluška. ROFL

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 09:43

Odpověď na příspěvek #159849
Uživatel: Kaylie

 film... ve foťáku... vlastně v mobilu, v dnešní době,...
 

:-)

Popravdě, já doufala, že se toho krteček chytne a bude nám psát o UFU, ze kterého vylez jeden mimozemšťan a navštívil školku

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 09:28

Odpověď na příspěvek #159798
Uživatel: Krteček

Tak ne foťák, ale třeba film do něho byl poškozený.
 

ROFL film... ve foťáku...ROFL vlastně v mobilu, v dnešní době, já se z tebeROFL

 
Avatar
post Zaslal: 15.09.2015 06:47
 

Tak vysvětlení je určitě hodně, foťák to nebyl, alébrž mobil, chtěla jsem si udělat pár fotek, jak si děti pěkně hrají.

Někomu může tvar připomínat nějakého astronauta ve skafandru s vlastním pohonem, jako ze Zemanovych filmů :-)

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 23:46

Odpověď na příspěvek #159769
Uživatel: Kaylie

Ty foťáku jeden, poškozenej! To se mi nezdá, spíš...
 

Tak ne foťák, ale třeba film do něho byl poškozený. Wink

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 21:52
 

Můj bývalý přítel vídal anděly a uměl i jiné věci, ale nerad o tom mluvil, říkal, že cítí, že by ho to mohlo ovládnout víc, než je zdrávo, že by tomu propadl. Asi to i chápu. Já jsem narozená na den, kdy katolická církev, ke které se hlásím, slaví dokonce den všech svatých andělů strážných, ale nikdy mě nenapadlo je volat. Love it

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 21:11

Odpověď na příspěvek #159762
Uživatel: Krteček

Nebo poškozený foťák.
 

Ty foťáku jeden, poškozenej!Hammer

To se mi nezdá, spíš soudím na nějaký odraz který Lucka uvedla, že nebyl.

A není to zdaleka první případ, kdy nic nevidíš, kdy fotíš, ale na fotce je něco cos nefotil, takových případů je...

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:52

Odpověď na příspěvek #159759
Uživatel: Lucia Bohrn

Tady abych upřesnila, ja jsem fotila třídu, žádný úkaz jsem...
 

Nebo poškozený foťák. ROFL

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:44

Odpověď na příspěvek #159754
Uživatel: Kaylie

 no, než jsem to dočetla do konce, po první větě jsem chtěla comp odhodit a...
 

Andílci jsou i naši mazlíčci nebo děti (zvláště ti hodní Wink)... aspoň já to tak slyšel. Laughing

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:36

Odpověď na příspěvek #159757
Uživatel: Kaylie

 fííííí ha! I tvar jakoby duch - jak se popisují,...
 

Tady abych upřesnila, ja jsem fotila třídu, žádný úkaz jsem neviděla. Až pak na fotce.

Nekonzultovala. Nechala jsem to tak. Já jsem si řekla, že je to klasický andělíček strážníček.

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:29

Odpověď na příspěvek #159752
Uživatel: Lucia Bohrn

Tohle jsem vyfotila pred lety ve skolce. ZAdny lustr nahore neni, slunce taky nezarilo, zadny...
 

Surprised fííííí ha!

I tvar jakoby duch - jak se popisují, bílé světlo, to to je skutečně zvláštní.

 

Konzultovala jsi to s někým?

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:22

Odpověď na příspěvek #159742
Uživatel: Krteček

Nebo to taky může být: "Azore trhej." Myšlené ovšem ne jako...
 

ROFL no, než jsem to dočetla do konce, po první větě jsem chtěla comp odhodit a jít přetrhnout TebeROFL

 

Ale ještě počkám, máš dobré postřehy.Ok

 

V tomto případě máš naprostou pravdu, ale Azor asi nebude anděl, že?

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:15
 

Tohle jsem vyfotila pred lety ve skolce. ZAdny lustr nahore neni, slunce taky nezarilo, zadny odraz vzadu v okne nebyl. Pripomina vam to neco?

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:14
 

http://www.pixhost.org/show/3734/29398059_svetlo-ve-skolce.jpg

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 20:02
 

Kotas má dotaz: jak sem do diskuse umístit vlastní obrázek z PC? je to možné?

 
Avatar
#159742
Volání na anděly

Krteček
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 14.09.2015 19:36

Odpověď na příspěvek #159717
Uživatel: Kaylie

Neříkám jim nijak,  andílku prosím a děkuji, ve...
 

Nebo to taky může být: "Azore trhej." ROFL

Myšlené ovšem ne jako útočící, ale jako obránce před agresory... třeba muslimy. Tongue out

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 19:30

Odpověď na příspěvek #159722
Uživatel: vercini

!! Kay, na ten Tvůj dopis si pamatuju, jak jsi mi to psala! 
 

JJ, a stalo se to, když jsem na celý dopis málem zapoměla, ale ten večer (přesně jak jsem to četla), se objevil signál od něho, vyletěla jsem jak cvok!

Už jsem usínala a to jsem vyskočila, panečku a ráno? Vše oč jsem prosila.

 

Ale trvalo to asi týden, jen signál jsem dostala večer před splněním prosby...Ok

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 17:57

Odpověď na příspěvek #159717
Uživatel: Kaylie

Neříkám jim nijak,  andílku prosím a děkuji, ve...
 

Ok!!

Kay, na ten Tvůj dopis si pamatuju, jak jsi mi to psala! Love it

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 17:49
 

Holky, Míša má pravdu, že andělé pomůžou, když je zavoláte!!!

Po Popelení, které bylo o nich, a které mě natolik zaujalo, že jsem si ho pustila i vícekrát, protože bylo takové pohlazení na duši, jsem je volala asi třikrát....

A musím říct, že pomohli pokaždé....!!!!!Awesome

A ve dvou případech šlo dokonce o minuty, né o desítky minut, ale vyloženě o minuty, aby nenastal průšvih...., kdy jsem si fakt nevdovedla představit sílu, nebo bytost, nebo já nevím co, co by to mohlo zvrátit...

Neviděla jsem je, zatím ani nějak zvlášť necítila, ALE POMOHLI NA 100%!!!!

Fakt, pokud budete některá v koncích, nebo bezradná, zoufalá, zavojte si je...!!! Jsou to zlatíčka!!!! Love it

A tímto je moc zdravím, oslavuji, klaním se před nimi a moc jim znovu děkuju!!!

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 17:49
 

Neříkám jim nijak,  andílku prosím a děkuji, ve vypjatých situacích, kdy si nevím rady, ale nezneužívám jich.

Verzí co jsou, kdo jsou atd., je moc... ale myslím že po tom mi nic není. Jen vím že jsou...Ok

 

Pro určitou prosbu poprosím anděla, dokonce jsem jednou zkusila Archanděla, psala mu dopis v hebrejštině a opravdu, stalo se!

Jen jsem to už to pustila z hlavy.Are you crazy

Dodržela jsem vše dle návodu... i s likvidací dopisu a děkováním.

 

Krom těchto mám asi nějakého přiděleného (ne-li celou četu, v mém případě).

 

Nikdy jsem ho neviděla.

 

Když mi bylo +- 8 let, měla jsem tolik zvláštních zážitků...

Byla v  nemocniici se žloutenkou, a po 40 letech pokročilá medicína žloutenku zcela vyloučila, pozná se to z krve.

Nevěřila jsem, ač ten lékař a vojenská nemocnice se nemýlí...

Šla jsem si uděla repete na Bulovku - se stejným výsledkem... co mi tedy bylo?, byla jsem na infekčním a to bych ji tam tak asi chytila, ne?

 

Pak ten otcův děsivý úraz, kdy se mi to zdálo v noci než se to stalo... údiv lékařů nad jeho zázračným zcela bez následků, vyléčením.

V té době se nám rozezpíval mistr Gott.

Zbláznila jsem se tak, že jsem měla doma peklo (no tehdy trochu ječel a dechovka to holt nebyla), ale pak před jeho osobností naši smekali a měli ho rádi též !!!

 

A dostávám se k tomu...

Jako - zase osmiletá jsem lítala po louce za domem, kde se stékaly dva potoky, bylo to doslova magické, klidné místo, strávila jsem tam hodiny čučením do vody...

Jednou jsem tam přišla a jestli tam byla, či se objevila, krásná, vysoká paní v bílém rouše.

A já zaboha nevím, co mi říkala, vůbec jsem se nebála, bylo mi s ní hezky, moc si z toho nepamatuji ani jak zmizela či odešla, jasně, doma zas si mysleli že mi "haraší".

Kdybych tak věděla, co mi říkala, ach jo... ani nevím zda mluvila, či to byly přenášené myšlenky!

V minulém stoleti a minulém režimu !!! jsem jednou pana Gotta slyšela vyprávět to samé co jsem zažila já !

Také v přírodě, tuším i ty potůčky tam byly, jen už nevím - je to dávno, co mu říkala.

Pokud to vůbec řekl...

Zděsila jsem se, jak to je možné, ale nebála se ani trochu, nevím, jak to tehdy (někdo rozumný) vůbec zveřejnil... začala jsem chápat, že pan Gott je skutečně vyjímečná osobnost, žádné ostudy, nepije nekouří a je dokonalý gentleman.

 

Pak začal předpovídat budoucnost! A politickou...

Je to několik let...už měl holčičky...

Nic co by potěšilo, spíš byl smutný z toho,  že svět nic dobrého nečeká.Cry

Z toho co řekl se už mnohé splnilo (světovláda několika lidí skutečně existuje), on je zcestovalý , inteligentní, k mnohému se dostal a já mu věřím.

 

Lidí a potažmo umělců jeho kalibru, je na světě... asi jen on.

Aspoň pro mne.

 

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 13:51
 

Surprised těch tedy je - úplný zástup!

 

Díky-moc hezký článek. 

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 13:42

Odpověď na příspěvek #159630
Uživatel: Michaela Kudláčková

Mám z Tebe husí kůži.    Dlouho jsem se vyrovnávala s...
 

Abych pravdu řekla, jako malá jsem anděle (a nejen je) vídala neprosto přirozeně, jenom když jsem o nich mluvila, tak se mi rodiče smáli a zlobili se, takže jsem je vidět přestala a postupně na to zapomněla.

 

Mí skalně ateističtí, materialističtí rodiče museli být z mých řečí vyděšení až na půdu - například, byly mi asi dva nebo tři roky, sotva jsem mluvila a když jsme jeli do města, uviděla jsem za rybníkem v zářivém slunci nové  bílo-žluté paneláky. Stáli tam v zástupu proti mě. A já začala ukazovat a křičet, že to jsou andělé. Byl to tak silný zážitek, že je konečně vidím i "v normálním" světě, že si to pamatuju dodnes, ačkoli jsem byla tak malá. (Prý to nejde, ale já mám  spoustu vzpomínek, ještě když jsem byla úplné miminko)

 

Ano, když jsem si je pak, po letech, dovolila znovu vnímat, opravdu takoví jsou. Tak obrovští, jako ty zlatobílé obrovské obrysy viděné zalité zářivým sluncem.

 

Taky ze mně rodiče šíleli, když jsem chtěla malovat "ty ostatní", co vidím, a strašně jsem brečela, že nemám správné pastelky, protože ty barvy, co vidím jsou  daleko barevnější, než ty, které jsou tady kolem.

 

A přesně jak říkáš, Míšo. Ona je obrovská útěcha jen to, vnímat je.

 

 

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 13:16
 

Míšo,díky za ...a teď mi došla slova,protože nevím,jak se správně vyjádřitCry...

Ta setkání s anděly... Ano a doufám,že se mi zase dlouho nezjeví,jak přichází a odvádí blízkého člověka

 

 
post Zaslal: 14.09.2015 11:55
 

Jenom bych tohle - to setkání, doklad, že skutečně jsou, přála každému. Protože to člověku komplet změní život, úhel pohledu na všechno a všechny i na sebe sama... změní ho to.

 
post Zaslal: 14.09.2015 11:53

Odpověď na příspěvek #159618
Uživatel: benja

Pamatuju, jak strašně šokovaná jsem byla, když jsem kdysi, v rámci...
 

Mám z Tebe husí kůži. 

 

Dlouho jsem se vyrovnávala s tím, že nevím, a to opravdu nevím, protože v zásadě věřící nejsem, co to je za energii, vědomí, inteligenci či prostě formu života ...

 

...už to tolik neřeším.

 

Jako Ty jsem vděčná, že jsou - třeba mi to někdy povědí, odkud přicházejí. 

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 11:28

Odpověď na příspěvek #159619
Uživatel: Krteček

A co třeba Aštar Šeran ? Nebo Ptaah, Gorloj nebo Elizabet... to jsou taky...
 

Jinak podle učení svědků Jehovových je jediný Archanděl jménem Michael... a to je vzkříšený Ježíš Kristus. Wink Ostatní jsou už potom JEN andělé, kteří se dělí na serafíny a cherubíny.

 
Avatar
#159619
Andělé světla

Krteček
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 14.09.2015 11:20
 

A co třeba Aštar Šeran ? Smile

Nebo Ptaah, Gorloj nebo Elizabet... to jsou taky andělé, Andělé světla. Wink

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 10:40
 

Pamatuju, jak strašně šokovaná jsem byla, když jsem kdysi, v rámci meditace najednou anděla uviděla. Nevěřila jsem těm "povídačkám" o nějakých andílkách v bílých košilkách s dětskou tvářičkou. A pak jsem seděla meditovala a najednou se snesl přímo přede mně. Zářivá planoucí síla, ale zcela reálná. Brečela jsem tehdy několik dní, ale ne smutkem.

 

Od té doby mám to štěstí, že je můžu vnímat. Ne očima, ale cítím je jako takovou sílu a barvu. Stali se součástí našeho života a občas mi hlava nebere, jakým způsobem dokážou splnit moje přání. někdy si říkám, že musí mít obrovský smysl pro humor :)

 

Jsem vděčnáza to, že jsem se s nimi mohla setkat, protože už jen jejich přítomnost je něco úžasného. Děkuju Míšo, že o nich píšeš.

 
post Zaslal: 14.09.2015 10:13

Odpověď na příspěvek #159611
Uživatel: hanik

Byla jsem malá holka 7 - 8 a u postele stál(a) - připomíná mi ten...
 

Taky je prosím o usnutí, o pomoc, o radu, o nějaké znamení, co mám dělat...

 

...ještě se mi nestalo, že by nepomohli a bývá to dost bizarní, pro mozek těžko pochopitelné.

 

Věřím, že jsi něco viděla (ten obrázek jsem nekreslila) a věřím, že i manžel.

 

A možná to mělo účel. Ne, aby dostal na zadek, ale možná ho chtěli od něčeho mnohem důležitějšího zdržet.

 
post Zaslal: 14.09.2015 10:08

Odpověď na příspěvek #159600
Uživatel: eko

Zdravím! Úžasný článek! Mám ráda Chamuela, asi proto,...
 

Ahoj a děkuju. Já si myslím, že někdy nám dělají dobře věci, které jsme nechtěli. Věřím, že vypadáš líp i se líp cítíš, pokud jsi v době před rozvodem měla starosti, strach a tak dále...

 

Osvobození je někdy náročné, ale duše ví a stav těla je stav duše.

 

Mnohdy je to i obráceně. Můžeme mít dojem, že je něco špatně a pak zjistit, že to byl jen náš, nedej Bůh cizí pohled, a že jsme se v tom jenom udržovali, nebo byli udržováni.

 

Co se kamínku a Andělů týče, to bych Ti lhala. Nevím o tom, že by je podporovaly kamínky.

 

Ale mimosmyslové vnímání, intuici to kamínky podpořit umí.

 

Třeba ten křišťál, selenit, měsíční kameny, aventurin ... těch je hodně. Love it

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 09:51
 

Byla jsem malá holka 7 - 8 a u postele stál(a) - připomíná mi ten první tvůj obrázek Míšo,jenom neměl - takové rozpětí křídel. Nepamatuji si,že bychom komunikovali,jenom jsme se na sebe dívali a pak  - zmizel,ale zážitek to je nezapomenutelný.

 

Můj přítel mi rovněž říkal,že ho v dětství viděl a  také prý se probořil pod led a viděl tam vodníka - možná,že se smějete,ale trvrdí to,ale z vody - se nějak vyškrabál,asi se ten led bořil.

 

Slyšela jsem,že u dětí to možné je.

 

Ještě jeden zážitek - celý život mi manžel tvrdil,že ležel na louce - nedaleko školy,kde bydleli a zjevila se mu tam Panenka Marie s dítětem. Věřila jsem mu to, Celý život to připomínal. Bylo to nedaleko třeba našeho města,ale na vesnici. 

 

Jeho otec - řídící učitel (už jsem o něm také psala), to s ním srovnal po svém,když zřejmě přišel pozdě domů. Já ti dám Panenku Marii a dostal,co se jich do něj vešlo - no výchova to byla - řezat,řezat,řezat. 

 

Já dodneška prosím Andělíčky,abych usnula nebo mi to dělá problémy a děkuji,že nás chrání celou rodinu. 

 
Avatar
post Zaslal: 14.09.2015 09:51
 

Byla jsem malá holka 7 - 8 a u postele stál(a) - připomíná mi ten první tvůj obrázek Míšo,jenom neměl - takové rozpětí křídel. Nepamatuji si,že bychom komunikovali,jenom jsme se na sebe dívali a pak  - zmizel,ale zážitek to je nezapomenutelný.

 

Můj přítel mi rovněž říkal,že ho v dětství viděl a  také prý se probořil pod led a viděl tam vodníka - možná,že se smějete,ale trvrdí to,ale z vody - se nějak vyškrabál,asi se ten led bořil.

 

Slyšela jsem,že u dětí to možné je.

 

Ještě jeden zážitek - celý život mi manžel tvrdil,že ležel na louce - nedaleko školy,kde bydleli a zjevila se mu tam Panenka Marie s dítětem. Věřila jsem mu to, Celý život to připomínal. Bylo to nedaleko třeba našeho města,ale na vesnici. 

 

Jeho otec - řídící učitel (už jsem o něm také psala), to s ním srovnal po svém,když zřejmě přišel pozdě domů. Já ti dám Panenku Marii a dostal,co se jich do něj vešlo - no výchova to byla - řezat,řezat,řezat. 

 

Já dodneška prosím Andělíčky,abych usnula nebo mi to dělá problémy a děkuji,že nás chrání celou rodinu. 

 
post Zaslal: 14.09.2015 06:59
 

Zdravím! Úžasný článek! Mám ráda Chamuela, asi proto, že prý pomáhá najít ztracené věci - včetně lásky / no zozvedený to tak mají :) /. Ale co je zajímavé, tak já se po rozvodu cítím líp a spousta lidí mi říká že i lépe vypadám a že jsem prostě "jiná" a lepší - no třeba ni jen pochlebujou. A ještě jedna pecka - růžovou, kterou jsem dřív nesnášela mi dnes příjde docela hezká a ráda se s ní obklopuji. Jen mám dotaz - jakým kamenem mám svého anděla ještě podpořit? Jsem zatím majitelem jen jaspisu, amazonitu a křišťálu. Díky

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist