Horoskop o vás a vaší práci

Podle období narození a se špetkou astrologické povědomosti můžeme nahlédnout prakticky do jakékoli oblasti života. Je to veskrze zábavné zkoumat a sledovat. Napadlo mě, že by se vám na víkend právě něco takového hodilo. Tentokrát třeba jak je to s vašimi znameními a přístupem k práci. Podle stejného modelu lze ale vysledovat i přístup k výchově dětí, stravování, k sexu… (možná přesněji, než podle chůzeLaughing ). Je to takové odpočinkové čtení, a tak se dobře bavte…

Tento horoskop jsem postavila jen pro ženy, a tak se případným přítomným pánům hluboce omlouvám a jistě jim to brzy vynahradím.

 

Kozoroh 22.12.–20.01.              

 

5613NGJ.jpgJe to profesionálka, výborná organizátorka a namnoze workholička.

 

Bude studená, trpělivá, disciplinovaná a pravděpodobně také časem úspěšná.

 

Nejraději se bude realizovat v pozici manažerské nebo rozhodně vedoucí.

Také v knihovnictví, obchodě, vědě či politice.

 

Její práce by měla dávat smysl a ona potřebuje mít možnost překonávat překážky v rámci profesionálního postupu.

 

Její kancelář bude: tradiční, praktická, čistá a vybavená dokonalou technikou.

Její komunikace: opatrná, poměrně strohá, zaměřená na podstatu a také obezřetná

Její taktika: systematická, vytrvalá, účelová, promyšlená, chladnokrevná

Její nedostatky: tvrdohlavost, umíněnost, radikální názory, neústupnost

Co ji stoprocentně rozzuří: lehkovážný přístup, odchylky od normálu, extravagance, pornografie, sladce růžová barva a často také zdrobněliny.

 

Vodnář 21.01.–20.02.   

Vodnářky předstihují svou dobu. Jsou to silné osobnosti, které se umí přizpůsobit všem společenským vrstvám. Přicházejí, aby šokovaly, informovaly, vynalézaly a posunovaly lidstvu mantinely směrem kupředu. Důležitá je pro ně rovnoprávnost a svoboda.     

 

Bude loajální a obětavá, ale také racionální, preferující vědecký přístup, samostatně myslící, vtipná a originální.

Nejraději se bude realizovat v psychologii, moderním umění, pedagogice, jako  trenérka vzdělávacích institucí, módní návrhářka, bytové architektka.

 

Její práce by měla poskytovat možnost uplatňovat svůj osobitý styl a bude mít ráda pružnou pracovní dobu.

 

 

Potřebuje přátelský pracovní tým, ve kterém se dodržují domluvená pravidla – loajalita, rovnost, důvěra, etika.

 

Vyžaduje dostatečný prostor pro inovace, originální nápady, novátorské vize a výstřednosti. Nesnáší stereotyp a rutinní práci.

 

Její kancelář: dostatečně prostorná, pravděpodobně bude procházet častými změnami ve vybavení a uspořádání, moderní až futuristická s řadou originálních doplňků, obrazů, sošek, přírodních rekvizit, nebude chybět objemná knihovna, v každé kanceláři Vodnářky najdete něco, co vás bude mírně šokovat…nechávám na vaší fantazii…

Jak komunikuje: originálně osobitým stylem

Jak myslí: balancuje na hranici geniality a pošetilosti, svobodomyslně, padesát let dopředu, má své myšlenky a teorie, které jí neberte.

Jakou volí taktiku: nepředvídatelnou, prudkých a šokujících změn, soupeřem je zarputilým a tvrdohlavým.

Její nedostatky: umíněnost, někdy nežije podle pravidel, která hlásá, pokrytectví, ulpívání na ideálech

Co ji rozzuří: podvod, faleš, lež, nedodržení slova a termínu, nedochvilnost, pevná pracovní doba od-do, schůzování, rutina, lidská malost a blbost

 

Ryby 21.02.–20.03. 

 

Ryby jsou plné citu, ušlechtilosti a skromnosti. Pozor však, dokážou se v mžiku proměnit v nezkrotný rozbouřený oceán, zahlcující proud a často se neohlíží na následky. Jejich důležitým životním posláním je pomáhat druhým.         

 

Ryba bude přizpůsobivá empatická, instinktivně chytrá, vynalézavá, nevyzpytatelná.

 

Nejčastěji volí oblast: hudba, film, divadlo, výtvarné umění, fotografie, literatura. Ryba bude dobrá lékařka, terapeutka, psycholožka, pečovatelka, maskérka, kostymérka.

 

Potřebuje harmonické pracovní prostředí, ve kterém se bude cítit v bezpečí. Ke své práci si vytváří citovou vazbu.

 

Určitě jednou za rok zrealizuje, anebo alespoň navrhne firemní charitativní sbírku, akci, aktivitu, jejíž výtěžek bude věnován dětem, zvířatům, na ochranu zdraví a životního prostředí.

Nesnese stres, tlak a zátěžové situace.

 

Její kancelář: hraje pastelovými barvami a je harmonická. Nechybí lampy, obrazy, vázy, svícny, tlumené osvětlení.

Jak komunikuje: velmi zúčastněně, s plným nasazením, přesvědčivě

Jak myslí: vynalézavě, kombinuje, má imaginativní myšlení a emocionální paměť

Vyjadřuje se: prakticky, zúčastněně, pozorně

Jakou volí taktiku: neprůhlednou. Je výtečnou herečkou, a pokud je okolnostmi donucena, zvolí i lež.

Její nedostatky: únikové reakce, manipulovatelná a rychle závislá, staví se do rolí oběti a mučednice, překračuje hranice své i druhých, náladová, sentimentální, nedoceněná.

Co ji rozzuří: krutost, útlak, bezpráví páchané na lidech, dětech a zvířatech, všední realita a rutina

 

Beran 21.03.–20 04. 


Bude ctižádostivá s pevným stiskem ruky. Je to typ hrdinky. Aktivní, iniciativní, vůdčí. Uplatní se v marketingu, reklamě, jako  masérka, majitelka fitness centra, nebo oblasti poradenství.

 

Její kancelář: živá, světlá, vzdušná

Komunikuje: přímočaře, co na srdci to na jazyku, bývá netaktní.

Jak myslí: spontánně, rychle, netrpělivě

Jakou volí taktiku: agresivní, impulsivní, tvrdou a ráznou

Její nedostatky: netrpělivost, honění druhých, špatná psychologie, stranění a nespravedlivé soudy bez rozmyslu.

Co jí rozzuří: čekání, ztráty, nevěra, prohra, blbé kompromisy a blbí lidé

 

Býk 21.04.–21.05. 

 

Býčice jsou vyhledávanými „množitelkami hodnot“ na trhu práce. Jsou to výtečné obchodnice - loajální, pracovité, rozumí trhu a dokážou v přesný okamžik udělat správné rozhodnutí. Jejich velkou předností je stabilita, pevnost, houževnatost. Životní a kariérové cíle si stanoví natolik realistické, aby jich mohly dosáhnout.              

 

Uplatní se prakticky všude, protože Býk jde po tom, co je trvalé a má to životnost do budoucna. Dejte na analytický mozek Býčice, protože ona nedělá ukvapené soudy, a pokud o něčem mluví, pak nad tím přemýšlela.

 

Co potřebuje? Přirozeně přátelské a pohledné kolegy a kolegyně, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, perspektivu, stabilitu a uznání.

 

Býčice umí pracovat ve stresu.

 

Její kancelář: květina, kamínek od přítele, keramický hrneček, fotka z rodinného alba nebo zvířecího mazlíčka, luxusní, ale „přirozeně“ vypadající a především voňavá.

Jak komunikuje: s rozvahou, spíše pomalu

Jak myslí: konkrétně, důkladně, pragmaticky, realisticky, spíše jako konzervativec, obchodnicky

Jakou volí taktiku: vyčkává, plánuje, rafinovaně využívá svých předností, její strategií je trpělivost

Jejím nedostatky: ztuhlost, předsudky, tvrdohlavost

Co ji rozzuří: náhražky, nekvalitní materiál, blbost, devastace životního prostředí, pseudokultura - komerce a hlavně nedodržování řečeného.

 

Blíženec 22.05.–21.06. 

 

Blíženkyně mívá dvě zaměstnání, hovoří dvěma světovými jazyky, má dva rozdílné zájmy a miluje změnu. Orientuje se v literatuře, politice, mytologii, psychologii, ekonomice... Na pozadí jejich konání je silná potřeba, nebýt vnímána „pouze jako žena“, ale jako inteligentní a zajímavý jedinec.

 

Byla by výborná tisková mluvčí, novinářka, zpravodajka, herečka, moderátorka, překladatelka, telefonistka, ale i advokátka.

 

Uděláte jí radost, když jí pořídíte vlastní telefonní ústřednu, kterou by využívala i k soukromým účelům a alespoň dva mobilní telefony.

 

Její kancelář: moderní, světlá, rozlehlejší, vzdušná se skleněnými a kovovými doplňky, moderní obrazy, měkké sezení.

Jak komunikuje: neustále!

Jak myslí: rychle, vtipně, nesoustředěně, povrchně a  má výbornou dispozici k učení se cizím jazykům

Jakou volí taktiku: chytrost a rychlé rozhodování

Její nedostatky: nezodpovědnost, nedůvěřivost a intrikování

Co ji rozzuří: nevzdělaní lidé, stagnace a nuda, nedokončená komunikace, opožděné dopravní prostředky, opoždění lidé.

 

Rak 22.06.–22.07. 

 

5611OTc.jpg

Jen málokdo dokáže Rakyně přesvědčit, aby dělaly to, co samy dělat nechtějí. Obtíže jim může působit aklimatizace na nové podmínky. Jejich reakce mohou být velmi opatrné, váhavé a zpátečnické, namnoze pro druhé těžko uchopitelné.

 

Jsou spořivé, ostýchavé a náladové.

 

Dobře se uplatní v umění, bytové a zahradní architektuře, finančním poradenství, zprostředkování půjček, pojištění domácnosti. Často se živí jako učitelky, vychovatelky, pečovatelky, lékařky.

 

Její kancelář: romantická, světlá, teplá, plná drobných doplňků s obrázky a fotogalerií rodiny

Jak komunikuje: plaše, ostýchavě, ryze žensky a hlavně výrazně emotivně

Jak myslí: intuitivně, empaticky, vnímavě, subjektivní myšlení je mnohdy ovlivněné imaginací a hlubinnými prožitky, má výtečnou paměť a ženský instinkt

Jak se vyjadřuje: emotivně, aktivně, namnoze teatrálně

Jakou volí taktiku: ženskou- slzy, staré osvědčené triky, hraje na city

Její nedostatky: náladovost, snížená odolnost vůči stresu, urážlivost, dětinskost, emocionální vydírání

Co ji rozzuří: nestabilita, změny, stěhování, rodinné rozepře, odmítnutí její péče, rozvody

 

Lev 23.07.–22.08. 

 

Lvice bývají ctižádostivé a profesionální úspěch je silným motivačním prvkem jejich života. Žijí v realitě, jsou pragmatické a cení si zvyklostí a zákonů. Milují obdiv.

 

Mají vnitřní potřebu určovat svému okolí styl, zvyk či způsoby. V pracovním týmu cítí zodpovědnost za slabší a méně schopné. V zásadě je Lvice naivní a snadno podléhá lichocení. Neřeší, nebo si spíše nepřipouští,  zda je pozornost upřímná.

 

Dobře se uplatní v dramatickém umění, politice, jako reportérka a hlavně všude, kde lze něco dirigovat a být kreativní. Chvalte ji a přeškubne se, peskujte ji před druhými, a jste na seznamu „těch k likvidaci“.

 

Její kancelář: komfortní, zářivá, se zlatými doplňky

Jak komunikuje: sebejistě, dramaticky, přesvědčivě, s dávkou sarkasmu.

Jak myslí: velkoryse, pozitivně, bystře, rafinovaně, přes vlastní pocit

Jak komunikuje: aktivně, originálně, ostře, hlasitě

Jakou volí taktiku: důstojnou, sebejistou a hrdou, ráda přehání

Její nedostatky: marnivost, sebestřednost, nepoddajnost, dogmatický přístup, špatná objektivita, důvěřivost.

Co ji rozzuří: nedostatek pozornosti a zájmu, malost, chudoba, nevýraznost, kritika, být druhá v pořadí, ubližování slabším.

 

Panna 23.08.–22.09. 

 

Panny bývají Inteligentní, seriózní, loajální a oddané. Panna je zdrženlivá, pracovitá, bystrá, důkladná, uzavřená, ukázněná, střízlivá a důvěryhodná. Je realistka s jasným úsudkem, která v sobě neživí utopie o dokonalém světě a životě v něm.

 

Je velmi inteligentní s výjimečnými analytickými schopnostmi. Má potřebu souladu a syntézy, ve smyslu integrování různých věcí do jednoho smysluplného celku.

 

Dobře se uplatní jako advokátka, zahradnice, spisovatelka detektivek, obchodnice a miluje techniku, která funguje.

 

Její kancelář: čistá, přehledná, skromná, praktická, pokud možno se samostatným sociálním zázemím. Panna je estét! 

Jak komunikuje: uvážlivě, s důrazem na obsah, informativně, inteligentně

Jak myslí: analyticky, kriticky, metodicky, prakticky, logicky, má neuvěřitelný talent zaměřit se na detaily, které jiní přehlédnou.

Jakou volí taktiku: rafinovanou - zanalyzuje si protihráče, brilantně odhalí jeho slabá místa a nedostatky a ve správném okamžiku použije potřebné informace

Její nedostatky: puntičkářství, kritizování, strach a nejistota, syndrom: „vím všechno“ nebo „já jsem vám to říkala…“

Co ji rozzuří: chaos, špinavé nehty a mlaskání, méně chytří lidé, zanedbané děti, nedbalost, bezohlednost k životnímu prostředí a násilí.

 

Váhy 23.09.–23.10. 

 

Váhy jsou elegantní, charismatické, diplomatické, chytré, společenské, spravedlivé, přizpůsobivé, úspěšné, důvtipné, komunikativní, nestranné. Charakterizuje je brilantní intelekt, logika, argumentační talent a organizační schopnosti. Mají magický úsměv.

 

Vždy zvažují všechna pro a proti, aby mohly dospět ke konečnému rozhodnutí. Vždy upřednostní práci s lidmi a v týmu.   

 

Neřvěte na Váhu, jinak se sbalí a odejde!            

 

Uplatní se jako účetní, advokátka, soudkyně, designérka, návrhářka, hudebnice grafička a podobně, malířka, aranžérka.

 

Její kancelář: moderní, barevně sladěná, harmonická, dokonale zařízená včetně nezbytných doplňků, působivě krásná.

Jak komunikuje: inteligentně, přívětivě, uhlazeně, má rétorický talent

Jak myslí: diplomaticky, objektivně, logicky, hledá kompromis, zvažuje vždy všechna stanoviska, aby si byla jistá a neudělala chybu

Jak se vyjadřuje: s grácií, vždy diplomaticky, hovoří s něhou a hebkostí projevu.

Jakou volí taktiku: chytrou, nekonfliktní. Přesvědčuje, rafinovaně získává nepřátele na svou stranu

Její nedostatky: sklon koketovat, účelově využívaný přesvědčovací talent, sklon sebe podceňovat a druhé přeceňovat, paličatost, naprostá neschopnost pracovat ve stresu a pod tlakem.

 

Co ji rozzuří: neurvalost, arogance, násilí, nespravedlnost, bezpráví, zneužívání druhých, disharmonie a hlučnost

 

Štír 24.10.–22.11. 

 

5612NmJ.jpg

 

Štířice jsou vitální, magnetické, silné, intenzivní, jedinečné individuality, hrdé, skrytě dominantní, bojovné, smyslné, instinktivní s brilantní pamětí. Potřebují prostor, ve kterém by realizovaly své strategické cíle a sledovaly proces proměny a vývoje.

 

Štířice se dobře se uplatní v politice, vědě, psychoterapii, umění, detektivní činnosti, pohřebnictví, duchovních směrech, alternativní medicíně

 

Je-li Štír vaším přítelem, můžete si gratulovat. Spolehlivějšího a obětavějšího jste mít nemohli.

 

Máte-li v něm nepřítele, zabijte se raději sami!

 

Její kancelář: prostorná, pravděpodobně vybavená černým nábytkem nebo alespoň černými doplňky, tajemné obrazy s nádechem mystiky, poličky se spoustou drobných krabiček, trezor

Jak komunikuje: nepřímo, hodně neverbálně. S rentgenově upřeným pohledem do vašich očí většinou vyjádří vše, co potřebuje sdělit. Neodporujte, nemá to smysl. Patrně to ale ani nebudete mít v úmyslu.

Jak myslí: pronikavě, hluboce, zkoumavě, badatelsky, používá vhled, málokdy mění názory a postoje. Štřice používá intuici a ta je drtivou většinou správná.

Jak se vyjadřuje: tajemně, mrazivě, působivě, sarkasticky, eroticky

Jakou volí taktiku: neustálé kontroly, skryté, do detailu naplánované protiakce, Štírka je sexuálním symbolem i tehdy, když o to vůbec nestojí. Provokuje a neví to! (nebo to ví a dělá, že ne) :-)

Její nedostatky: subjektivismus, předpojatost, mstivost, sklon k fanatismu, jednání v skrytu

Co ji rozzuří: uhlazenost, netečnost, zdánlivá spokojenost, povrchnost, pokrytectví a hlavně lež.

 

Nelžete Štírům, je to zbytečné. Oni vás ale naopak utáhnou na vařené nudli a budou vás na ní tahat třeba roky. A co víc, bude vás to možná i bavit. :-)

 

Střelec 23.11.–21.12. 

 

Střelkyně bývají přátelské, usměvavé, optimistické, nekonvenční, nápadité, nezávislé, neklidné, s osobitým kouzlem a v neustálém pohybu. Zvládnou skoro každou profesi. Vítězí díky svému nezdolnému optimismu a smyslu pro humor.

 

Vše kolem nich musí být v pohybu, plánují, inovují. Nepokoušejte se jim odporovat.

 

Připadá vám vaše kolegyně šílená?

Říká věci, které bolí, ale působí dojmem, že nechtěla ranit? Je její nejčastější hláškou „Já to tak nemyslela“? Pak je to Střelkyně!

 

Dobře se uplatní jako investigativní novinářka, bulvární reportérka, průvodkyně, kameramanka, trenérka…

 

Její kancelář: zajímavá, velká, prostorná, pestrá, veselá, rozmanitá, s výhledem do otevřeného prostoru, police, na kterých leží spousta trofejí ze zahraničních cest.

Jak komunikuje: otevřeně, zábavně, s každým, napřed mluví, pak myslí, je velice průbojná, což ne, každý šéf kvituje

Jak myslí: nezávisle, filosoficky, holisticky, optimisticky, idealisticky, a také rychle

Jak se vyjadřuje: optimisticky a živě, a hlavně když se jí to hodí :-)

Jakou volí taktiku: na soupeře jde s vtipem a úsměvem, vyvolává v druhých pocit viny, potřebuje mít vždy navrch, přesně odhadne zranitelné místo a tam se strefí. Střelec míří.

Její nedostatky: ráda slibuje, a to souvisí s jejím sklonem příliš se angažovat, většinu slibů však není schopna dodržet, má potíž přizpůsobit se hranicím reality, nezná mantinely, bývá netaktní.

Co ji rozzuří: rutina, maloměšťácký způsob života, všechny formy omezení, život bez humoru, prázdnota a nuda


 

Příště bychom se mohli vrhnout na ten sex, ne?

Pak třeba jaké je které znamení rodič, řidič, kuchařka…klidně si řekněte Tongue out

 

Přeji prima den, i víkend…

 

Michaela


 

vizitka KudláčkováHodnocení článku

Hodnotilo 5 čtenářů průměrem 5 bodů z pěti


Čtěte také:

Alena Kárníková: Lunární kalendář 2013. Letos obohaceno o chutě a vůně! 
Kamínkový tým: Pan granát a pan sodalit 
Odkud jsme, podle vás? Víte, že na Marsu byl život? 
Velký horoskop na září 2011 
Výklad karet a škola Tarotu 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
Avatar
post Zaslal: 02.06.2012 10:40
 

jinak k těm profesím: jj, jako malá jsem chtěla být spisovatelkou Cool...vlastně mě ta myšlenka neopustila dodnes, jen už to nevidím tak jednoduše Writer

 
Avatar
post Zaslal: 02.06.2012 10:28
 

jj, tak to sedí...navíc mám i asc. ve lvu, takže není co dodat...zrovna právě teď řeším v práci to, že když mě někdo pochválí, jak jsem dobrý pracovník a jakou má ve mně oporu, tak to může být přeloženo jako: jen makej a moc se necukej, druhého takového blbečka bych asi těžko scháněl...nj, už je na seznamu Bla Bla

 
#20597
Ailbe

post Zaslal: 01.06.2012 16:21
 

Ano, souhlasím, kov a sklo mě přímo děsí a taktéž zmíněné obrazy. 

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 16:21

Odpověď na příspěvek #20484
Uživatel: maje

to jsme na tom stejně. já už jsem v těch sr...ch tak dlouho, že skoro...
 

RockROFL

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 16:20

Odpověď na příspěvek #20483
Uživatel: maje

já jsem skromnější. já bych chlapi vynechala. stejně by za...
 

..a ty chlebíčky...OMG

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 16:16
 

Jo,mám asc. v Kozorohu.

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 16:16

Odpověď na příspěvek #20469
Uživatel: Quentinová z Montargis

Kozoroh : opravdu krutě nesnáším lehkovážnost v práci...
 

Já taky nee..Mucinky,pucinky,lidičky,ahojík a jiné hnusné blevajzy tohoto typu..Puke

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 15:09
 

Laughing ... opravdu mám dvě zaměstnání,ale jsem staromilec, sklo a kov se mi nelíbí ,je to studené a neutulné, moderní obrazy ( čtverec v kolečku protknutý usečnou ) také neobdivuji.

 

 
post Zaslal: 01.06.2012 13:53

Odpověď na příspěvek #20564
Uživatel: ToraToraTora

Čteš mi myšlenky. Dala jsem si kafe a nic... dala jsem si druhé...a nic,...
 

Kokain není černý a zpravidla se nezalívá vodou OMG

 
#20569
Co jí rozzuří

post Zaslal: 01.06.2012 13:40
 

Tak i na mě to sedí, ale po přečtení "co ji rozzuří" u všech ostatních znamení jsem asi hodně zuřící člověk, neb mě vytáčí do nejvyšších obrátek 95% všeho uvedeného Embarassed

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 13:12

Odpověď na příspěvek #20562
Uživatel: Quentinová z Montargis

kokain?)
 

Čteš mi myšlenky. Dala jsem si kafe a nic... dala jsem si druhé...a nic, očima posouvám hodiny, dneska to nedopadne dobře

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 12:37

Odpověď na příspěvek #20555
Uživatel: ToraToraTora

Tak na lvice to sedí do puntíku, ještě bych potřebovala nějaký...
 

kokain?)ROFL

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 12:17
 

Tak na lvice to sedí do puntíku, ještě bych potřebovala nějaký recpet proti pátečnímu útlumu

 
post Zaslal: 01.06.2012 12:02

Odpověď na příspěvek #20475
Uživatel: maje

jsem vodnář. ano, jsem geniální. a ano. jsem znechucená a...
 

Sesmolím ho přes víkend :)

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 09:22

Odpověď na příspěvek #20486
Uživatel: Quentinová z Montargis

By mi stačil jen na to, aby mi umyl auto i zevnitř a donesl drink na terásku k...
 

Haha, to zni pekne... ale ja jsem skromnejsi, auto dam umejt do mycky a drink na balkon si taky donesu sama, ale takovyho pozitivniho chlapika do nepohody, kterej by me na rukou nosil (obrazne, jinak by to musel bejt nakej golem, aby me unes...), to bych si nechala konecne zase jednou libit... co rikate, hvezdy, a miso???? nebylo by tam neco???

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 09:22
 

Sedí, zase sedí... jen že bych intrikovala, o tom nevím, možná bych měla začít, třeba mi to vynese lepší místoSmile

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 09:16
 

Nebo pojistovak! Laughing Chudaci klienti, ty by dopadli jako v Recku... a ja taky... Ja umim leda draze koupit a levne prodat, jak se hezky rika ROFL Ale jinak lecos sedi... emoce po kyblech a nechut k zmenam, to jsou ty moje achillovky Wink. A nejen pracovne... 

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 09:14
 

No potes koste! Ja a financni poradce...

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 08:42

Odpověď na příspěvek #20483
Uživatel: maje

já jsem skromnější. já bych chlapi vynechala. stejně by za...
 

By mi stačil jen na to, aby mi umyl auto i zevnitř a donesl drink na terásku k bazénu a byl tak vysokej, aby rukama rozháněl mraky, když se mi chce opalovat si šunky)) Cool

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 08:33

Odpověď na příspěvek #20480
Uživatel: selinka

já bych potřebovala aspoň výhru ve Sportce
 

to jsme na tom stejně. já už jsem v těch sr...ch tak dlouho, že skoro zapomínám, jaký to je cítit svěží vzduch. výhra by byla fajn. a navíc - vyhrát pár mega, koupila bych si malý domeček, kopla bych chlapa do prd...e a žila jen s dcerkou. dala bych nějaký peníze na charitu a žila bych si v klidu a co by mi chybělo? nicRock

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 08:30

Odpověď na příspěvek #20481
Uživatel: Quentinová z Montargis

ano ano ano, taky by se mi líbil takový horoskop - trochu něco jako ...
 

já jsem skromnější. já bych chlapi vynechala. stejně by za chviličku chtěl sex a čistý slipy

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 08:25

Odpověď na příspěvek #20475
Uživatel: maje

jsem vodnář. ano, jsem geniální. a ano. jsem znechucená a...
 

ano ano ano, taky by se mi líbil takový horoskop - trochu něco jako  nejmíň na měsíc jen prachy, chlapi, chlast a chlebíčky)))Smart evil

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 08:22

Odpověď na příspěvek #20475
Uživatel: maje

jsem vodnář. ano, jsem geniální. a ano. jsem znechucená a...
 

já bych potřebovala aspoň výhru ve Sportce Help

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 08:21
 

JJ, jako vodnářku mě nevytočí nic tak moc, jako lidská blbost a ještě víc, když si někdo hraje na blbce Rock

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 08:16
 

jsem vodnář. ano, jsem geniální. a ano. jsem znechucená a zahrabaná v papírech a nemám možnost se projevovat. musím 100% souhlasit se vším, co jsi napsala. (i ty špatné vlastnosti). jsi fakt dobrá. a Míšo, kdy bude horoskop na červen? a chci tam jen samý pozitiva a sociální jistoty. aspoň jednouKiss

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 07:43
 

sedí sedí, až na ten kancl. Vzdušný kancl by mě rozčiloval, odváděl od soustředění. Potřebuju zalízt do nory a často z ní teda vylézat na vzduch.

 
 

Kozoroh : opravdu krutě nesnáším lehkovážnost v práci  a zdrobněliny kudrnatý růžový ahojinkový popísmenquový, zlatkový a myšiškovýýý Surprised

 
Avatar
post Zaslal: 01.06.2012 01:22
 

super, zase jsme mrchy

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist