Egyptský horoskop podle bohů

Poslední charakteristiky, které jsem vám v pátek, když jste si pocitově vybírali své zvíře, strom a egyptského boha, slíbila,  jsem si nechala nakonec. To proto, že kulturu, jejíž horoskop vám teď připomenu, chovám v hluboké úctě a přistupuji k ní s velkým, ba přímo posvátným respektem. Patrně neexistuje silnější a také nebezpečnější magie, než je ta egyptská. Dovolte mi proto před horoskopy malý úvod...

12517OGE.jpg

 

EGYPT

 

Monstrózní, magický, tajemný a nádherný.

 

 

Vyspělý, duchovní a pokrokový.

 

Základní kámen astrologie, matematiky, lékařství, geometrie, filozofie, fyziky, chemie … kolébka civilizace.

 

 

Chrámy ohromující velikosti.

 

 

10287YTd.jpg

 

 

Vládci, jejichž učiteli a příklady jsou samotní bozi.

Faraoni, jejichž původ je božský.

 

 

Magie, alchymie, písemnictví, rozvinuté etické normy a neuvěřitelná synchronizace.

 

 

10290Nzk.jpg

 

 

Pyramidy do hladka opracované, na vrcholcích ze zlata a umístěním přesně kopírující postavení hvězd.

 

Thovt, Imhotep, Eset, Osiris, Horus, Anubis…

 

 

Civilizace, jejíž rozmach a ambice skutečně zasáhly samotné Universum.

 

 

10289NjN.jpg

 

 

Egypt, který již před pěti tisíci lety disponoval vyvinutým věděním, propracovanou matematikou, brilantním stavitelstvím, ohromujícím lékařstvím.

 

 

Egypt, který se stal učitelem lidstva.

 

 

Kolébka VŠECH TAROTOVÝCH KARET S VÝJIMKOU OSHO ZEN TAROTU.

 

 

Společnost, která předstihla jiné o tisíce let a o které toho doposud víme žalostně málo. Kupříkladu o magii starověkého Egypta, bychom toho rádi věděli mnohem víc, než víme.

 

 

A nebyla ledajaká. 

 

„Jako sluha a pes poslouchají svého pána, tak každý člověk,

dravec, had a choroba, ba i neživá věc uposlechnou hlasu mága.“

 

Čaroděj může donutit i boha k poslušnosti, zná-li jeho jméno.

 

Proto každý bůh tají své skutečné jméno (například jméno boha Amona znamená nepoznaný nebo skrytý) a používá jen příjmení, kterým nemůže být donucen k poslušnosti.

 

V 3. přechodném období vytvořili čarodějové kastu.

 

Vzorem jim byli i bohové, kupříkladu Sutech byl považován za obávaného mága. Rovněž Thovt a Eset (řecky Isis) byli nadáni magickými schopnostmi.

 

Horoskop Egypťanů se opírá přímo o povahu jejich Bohů.

 

Do jaké míry je autentický, je diskutabilní.

 

Rozhodně je zajímavý.                                

 

Ten bůh, kterému příslušíte svým narozením, by měl být současně vaším bohem.

 

Tedy, pokud se ztotožňujete právě s touto energií, je ON tím, kdo nad vámi drží ochrannou ruku.

 

30. 1.–1. 3.

Amon

Byl prvním bohem na světě. Stvořitel a autor všeho života. Vládne vzduchu a dechu. Lidé narození pod jeho vládou jsou lidmi štěstěny. Oplývají inteligencí, silou a životní energií. Profesi si nevybírají podle financí, nýbrž podle možnosti seberealizace. Od nich často vycházejí podněty pro nové činnosti. Neradi přijímají porážku. Mohou působit chladně, protože neumí dávat najevo city. To ale neznamená, že je nemají. Ve skutečnosti jsou věrní a oddaní. Ne jejich přátelství se lze spolehnout.

 

2. 3.–3. 4.

Mut

Je manželkou boha Amona a patronkou těch, kteří se setkají s nespravedlností. Lidé pod její vládou oplývají neohrožeností a sílou ducha o charakteru. Mají neuvěřitelný vnitřní potenciál. Čtou si v lidech jako v knize a vidí do povahy člověka. Mají odhad a jsou přesní. Jsou bystří, okouzlující a mají intuici i tvůrčí nadání. Ochotně pomohou druhým. Nejšťastnějšího období dosahují po čtyřicátém roce věku.

 

4. 4.–6. 5.

Eset (Isis)

Je ochránkyní života a rodinného krbu. Eset je rovněž bohyní lásky. Lidé pod její vlídnou ochranou mají rádi jistotu a klid. Mají trpělivou povahu, jsou houževnatí a snadno se přizpůsobí novým okolnostem, či podmínkám. Je na ně spolehnutí. Rádi poznávají nové věci a neustále se ochotně učí. V situaci, kdy by se každý druhý už vzdal, chráněnci Eset zmobilizují síly a pokračují v cestě. Nikdy neztrácejí humor a optimismus. Rodinu ctí. Bývají mezi nimi úspěšní lidé a umělci.

 

3783ZGQ.jpg

 

7. 5.–8. 6.

Hórus

Bůh s hlavou sokola symbolizuje boj temnoty a světla. Připomíná lidem, aby zůstali spravedliví. Lidé narození pod ochranou tohoto boha touží být vidět a potřebují prostor. Jsou energičtí, obratní a mají bohaté znalosti. Často jednají ale unáhleně díky své spontánnosti. Chybí jim trpělivost a často přecení své síly. Ve snaze dělat víc věcí najednou roztříští výsledek. Jsou velmi společenští a hodně mluví. V mládí bývají nestálí a jdou ze vztahu do vztahu. Partnerství by měli uzavírat až v pozdějším věku.

 

 

9. 6.–12. 7.

Geb

Bůh Geb je symbolem mateřství a plození. Býval patronem porodu. Zrozenci pod ochranou Geba jsou příkladnými a obětavými rodiči. Jsou to romantici, toužící po harmonii a kráse tvarů. Jejich slabost je důvěřivost. Ve vztahu pak žijí v neustálém strachu ze zrady a ze zklamání. Občas se odkloní od reality, toulají se v iluzích a sní. Někdy podceňují své schopnosti. Jsou často nesmělí. Přestože jsou v zaměstnání pilní, pracovití a spolehliví, častou zůstávají přehlédnuti. Chybí jim rozhodnost a průbojnost.

 

 

13. 7.–14. 8.

Sachmet

Nemilosrdná, ale spravedlivá strážkyně podsvětí. Soudí lidi jedním metrem. Je schopna zničit lidstvo. Lidé narození pod jejím patronátem mají mít dar telepatie a brilantní pozorovací talent. Tito lidé si za všech okolností věří a nemají o sobě nejmenší pochybnost. Na cestě k cíli je nic nezastaví. Mají vytrvalost, silnou vůli a jsou dobrými vůdci. Řídí se svým instinktem, a ten bývá neomylný. Neradi připouští, že se spletli, ale jsou toho schopni. Chyby neopakují. Nesnáší omezení, ale milovat dokážou celou bytostí. Jen málokdo jim ale vyhovuje. Hledají dlouho.

 

 

15. 8.–16. 9.

Thovt

Je ochráncem kouzelníků, mágů a léčitelů. Dal lidem pod svou ochranou důmysl, magické schopnosti a vynalézavost. Dostali do vínku mnoho schopností i umění jich využívat ku prospěchu svého i okolí. Mají vlastní řád, kterému podléhá všechno, co dělají. Často nenásilně přinutí i okolí, aby se jím řídilo. Jsou moudří a mají vhled do událostí, který je často druhým skrytý. Působí hloubavě a jsou ostýchaví. Mnozí si myslí, že jsou skromní. Oni ale mají rádi krásné okolí i dostatek. Jen se bez něho obejdou, není-li právě k mání. Orientují se na ducha. Pokud mají druhým pomoci, obětují i vlastní zájmy. Pro svou dobrosrdečnost mohou být zneužiti. Odpouštějí často a ze zásady se nemstí. Vědí, že nic nezůstane bez potrestání. (přijde mi zajímavé, že je zrovna dle data narození on tím mým a Tarot, kterému se věnuji je tarot Thovtův heart může to být náhoda...ale přece jenom...mám z toho radost.)

 

 

17. 9.–20. 10.

Sutech

Je to bůh hněvu i žárlivosti. Je bohem války a byl poražen svým bratrem Horem. Pak bloudil po poušti, což z něho udělalo boha svobody a nezávislosti. Ochránci boha Sutecha nesnáší jakoukoli nespravedlnost, ponížení, potupu. Nedokážou žít pod něčí nadvládou. Jsou diplomaté, mají výborný odhad na lidi a jejich výběr přátel je neomylný. Sami k sobě jsou až příliš kritičtí a snaží se nikoho nezklamat. Neúspěch nebo kritiku si berou hodně osobně a špatně se s ní srovnávají. To je může odradit od započatého díla.

 

 

12. 10.–25. 11.

Usiris

Vládce podsvětí a Měsíce. Znázorňuje přírodu a je bohem vegetace. Zrozencům pod svou ochranou dal energii životaschopnost aktivitu, inteligenci a originalitu. Jejich zvídavost bývá pověstná. Milují záhady, mystično a tajemství. Malichernostmi se nezabývají. Kladou si veliké cíle a nevadí jim ani námaha či nebezpečí. Jsou často nevypočitatelní a jejich reakce lze těžko odhadnout. Jsou to silné osobnosti s vůdčími schopnostmi. Jako šéfové bývají nároční, ale veskrze oblíbení.

 

 

3781M2M.jpg

 

26. 11.–28. 12.

Anubis

Bůh mumifikace a průvodce zemřelých do podsvětí. Smrt jde s Anubem ruku v ruce. Stejně tak svým chráněncům dal do vínku neustálé vyhledávání nebezpečí a zájem o vše kolem smrti. Milují riziko a rádi chodí na kraj možností. To občas vede k tomu, že se právě tímto způsobem dostávají do situací, ze kterých nemusí vyjít bez úhony. Jsou to ale optimisté a v jejich okolí je stále rušno. Svou nezávislost si často vybojují už v raném věku. Vědí, co chtějí, jejich cesta je originální a nesnášejí konvence a zažité způsoby chování. Neradi se podřizují, nechtějí se nechat okrádat o čas, který vnímají jako důležitý. Milují cestování. Jako partneři jsou čestní, otevření a velmi vášniví.

 

 

29. 12.–29. 1.

Hathor

Je bohyní ochraňující ženy, děti a milence. Pomáhá ženám při porodu a v podsvětí srdečně uvítá nové duše. Symbolizuje smrt i znovuzrození. Lidé pod ochranou Hathor mají velmi složitou povahu a jsou plní rozporů. Vždy se liší od ostatních. Jejich vystupování je neotřelé a originální. Umí upoutat. Věci řeší rychle a radikálně. Jsou velmi aktivní a stále přicházejí s něčím novým. Často jsou tak dopředu, že předstihnou dobu a zůstanou nepochopeni. Potřebují stálý pohyb a nikde nevydrží moc dlouho. Jsou velmi tolerantní k chybám druhých, ale totéž očekávají od nich. Jsou ovšem moudří, mají hodně zkušeností a mohou být výtečnými rádci.

 

 

3782MTZ.jpg

 

 

 

Doufám, že vám udělá radost nejen tento netradiční horoskop, ale i některé informace o egyptské mytologii, která je, alespoň pro mě, nesmírně zajímavá...

 

K jednomu ze zajímavých egyptských magických symbolů bych se ráda vrátila ještě i v ranní kávě... jestli nevadí. wink

 

Přeji vám všem šťastný vstup do nového týdne.

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 46 čtenářů průměrem 4.24 bodů z pěti


Čtěte také:

HOROSKOP PRO VŠECHNA ZNAMENÍ - SRPEN 2017 
HOROSKOP pro všechna znamení na duben 2013 
NEOBYČEJNÁ, MAGICKÁ PAMPELIŠKA – Na přání, na duši i na zdraví 
OTÁZKY PRO TAROT 
Výkladový den: Andělé krystalů 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
Avatar
post Zaslal: 16.01.2014 12:51

Odpověď na příspěvek #66436
Uživatel: Kaylie

THOVT, odjakživa, tedy co jsem se o něm dozvěděla,  je mi blízký - ...
 

zapoměla jsem dodat, že k mému datu narození právě patří onLove it

 
Avatar
post Zaslal: 16.01.2014 12:36
 

THOVT, odjakživa, tedy co jsem se o něm dozvěděla,  je mi blízký -  je MŮJ !

Čtvrtek  je dnem mého narození.

 

Jednou ve čtvrtek jsem tak tak díky "náhodě " unikla zranění, možná se trefit šikovně, tak jsem někde v kómatu, čí čichám ke kytičkám zezdola.

 

"Náhoda", Osud? Thovt? Kdoví, ale já jej cítím, vím že je.

 
Avatar
post Zaslal: 14.01.2014 15:54
 

Isis mi vyšla,mám to dobré,pasuje to. Smile

 
Avatar
post Zaslal: 14.01.2014 12:42
 

Je to zaujímavé tento typ horoskopu vidím prvy raz.Mne to vychádza na Amon. Su to ludia v znameniach vodnárov a rýb.Preto ma to zaujalo lebo sama som na preklenutí týchto znamení a dakedy podla niek horoskopov som aj ryba teraz už väčšinou vodnár.Tvrdohlavosť ta by sedela aj výber profesie.Zaujalo ma ked som to vyhladávala a viac sa snažila o tomto znamení dozvedieť tá zvieracia podoba spájana s baranom a hadomSurprisedUž som to na zvier. horoskope chcela Miške napísať, že hadov sa ja naopak veľmi bojím, čo sa týka znamenia som ale mala jednu životnú lásku v tomto znamenaní, charakteristika mu sedela.Veľmi často sa mi o nich sníva. Sem tam o medvedoch ale o hadoch vkuse.Pritom mam z nich fobiu.Ak sa mi páčia tak delfíny.Pekný článok. Asi sa trošku začnem viac zaujímať to tuto tematiku.

 
#65768

post Zaslal: 13.01.2014 21:00

Odpověď na příspěvek #65763
Uživatel: rak177

Když si projedeš Popelky,tak článků je tu víc.
 

Ráčku díky,já se moc ráda podívám a něco přiučím.

Ty z poslední doby,ty jsem četla.

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 20:36

Odpověď na příspěvek #65752
Uživatel:

Tady jsem to trošku spletla...obě oči značí Měsíc pravé oko...
 

Když si projedeš Popelky,tak článků je tu víc.

 
#65752

post Zaslal: 13.01.2014 19:56

Odpověď na příspěvek #65674
Uživatel:

Usiris,vládce podsvětí a Měsíce.   Nevěděla jsem,že podle...
 

Tady jsem to trošku spletla...obě oči značí Měsíc pravé oko Slunce.

Egyptské památky mne zajímají,ale je to hodně náročné na paměť.

Michalko,prosím o hodně takových krásných článků.

Děkuji,jsi moc šikovná.Ok

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 17:54
 

Mut, Matka - kdo mě zná, může se podívat na mé zaměstnání Cool

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 17:53
 

Mut. A zase pasuje Míšo! Dobrý!

 
#65674

post Zaslal: 13.01.2014 15:45
 

Usiris,vládce podsvětí a Měsíce.

 

Nevěděla jsem,že podle egyptských bohů,mám k datu mého narození právě Usira.

 

Je to zvláštní,jak vše souvisí se vším.

Usir byl otec boha Hora,kterého jsem si vybrala.

 

Matka byla Eset,bratr Usira se jmenoval Sutech.

 

Sutech,podle jedné z legend zabil svého bratra Usira.Usir měl syna Hora,který měl zdědit egyptský trůn.

 

O ten začal boj a Sutech Horovi v soupeři vydloubal obě oči.Z Horových očí po spálení vyrostly lotosové květy.

Oči Horovi uzdravila Hathor,pomocí gazelího mléka...(levé oko měsíc,pravé slunce)

A už se dostávám k tomu,proč mne tak zaujalo Horovo oko,které jsem si z Egypta dovezla jako amulet.

 

Nenosím jej pořád,po odložení omývám vlažnou vodou a po uschnutí dávám na sluníčko,aby amulet získal opět svoji energii.Amulet mám jako spráný štír zlatý.

Jak to vše souvisí...

 

 

 

 

 
post Zaslal: 13.01.2014 15:30

Odpověď na příspěvek #65612
Uživatel: O.M.B.

Kdysi jsem stáří Sfingy gůglila. Lze nalézt zcela se...
 

OkAwesome

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 15:21
 

Mno, tak proto mě uchvátil Thovtuv tarot a jiným obrázkům nějako nemůžu přijít na chuť.....Cool

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 11:29

Odpověď na příspěvek #65586
Uživatel: Michaela Kudláčková

Taky jsem nad tím přemýšlela, Olgo.   Vzhledem k tomu, že třeba...
 

Kdysi jsem stáří Sfingy gůglila. Lze nalézt zcela se vyvracející se důkazy.Smile Ale když se vezme oněch 12000 let, tak Země stála ve znamení právě Lva! Když Země byla ve znamení Býka, máme zde krétskou kulturu, ve znamení Ryb nastupuje křesťanství a první křesťané se poznávali právě symbolem ryby. V jakém znamení se Země ocitá ve vesmíru, takové otisky jsou zanechány na planetě Zemi? To si s Vodnářem užijeme!

Právě si pročítám Lexikon zakázané archeologie od Luca Burgina. Jeho poselství:

"Tajemství všech pionýrů a objevitelů spočívá v tom, že nepovažovali nic za nemožné." 

 
post Zaslal: 13.01.2014 10:05

Odpověď na příspěvek #65565
Uživatel: O.M.B.

Nepochybuji o tom, že egyptští i antičtí bohové skutečně žili....
 

Taky jsem nad tím přemýšlela, Olgo.

 

Vzhledem k tomu, že třeba taková Sfinge je pravděpodobně mnohem starší, než pyramidy, můžeme si klidně myslet, že před více, než 12 000 lety tam byla civilizace, o které nic nevíme.

 

Na Kypru žila civilizace, o které víme jen hodně málo ne-li téměř nic.

 

V Peru také.

 

Z Číny máme disky staré mnoho ticíc let (tady nevím kolik přesně), na kterých je zakreslena lidská DNA i počet chromozomů a navíc písmem, které bez lupy nelze ani psát ani číst.

 

A je toho hodně..takže..třeba já jsem přesvědčená, že před civilizacemi, o kterých víme, tady byly ještě jiné, o kterých nevíme zhola nic.

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 09:17
 

Míšo,mám moc ráda tyhle "egypťácké" články.Krásně o nich dovedeš psát a vlastně nejen o nich..Do minulého článku jsem napsala Isis a už vím,proč je mi blízká i když to neodpovídá mému  datumu narození.Což je mi ale jedno.

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 09:14
 

Ha, jsem strážkyně podsvětí. já věděla, že když se po ránu cítím jako mrtvola, že to má hluboký mystický význam:))

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 09:12
 

Nepochybuji o tom, že egyptští i antičtí bohové skutečně žili. Jen by mě zajímalo, kdy to bylo.

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 09:05
 

paráda článek Míšo! stejně je zajímavé, jak se to propojuje... jsem 6.5. takže býk, u Indiánů bobr, kelti mi dali topol a tady Eset je můj patron. a charakteristiky jsou vlastně u všech stejné....

 
Avatar
post Zaslal: 13.01.2014 08:26
 

Krasnej clanek Misko! Ok Nade mnou tedy drzi ochrannou ruku Geb a ten popis tedy sedi jako p..el na hrnec :). No tak co clovek nadela, zejo... Vsem taky preju krasnej tyden!! Love it

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist