Dobrý astrolog vás rozebere na šroubky

Možná jste už někdy viděli astrologické kolo plné čar a přímek, čísel a značek, ze kterého jste nebyli moudří. Patrně už jste četli třeba dlouhodobý horoskop zpracovaný astrologem, kde se to hemžilo konjunkcemi a kvadráty, čímsi v opozici na něco a podobně. Patrně jste, pokud nejste astrolog, nebo se o tuto vědu nezajímáte, moc nerozuměli. 

Proto vám třeba tento článek přijde vhod, až zase někde vyjde horoskop a astrolog se nebude moc obtěžovat, vám složité termíny, za které svou předpověď schoval, trochu vysvětlit.

 

1045NGU.gif

Systém domů

Každý jednotlivý dům vašeho horoskopu, nebo horoskopu kohokoliv, má na starosti jinou část osobnosti, anebo i zdraví.

 

Domů je dvanáct

Jak a hlavně kterými planetami je každý dům obsazen, tam se začínají rýsovat povahové rysy toho kterého člověka, jeho nadání, přednosti, ale také zápory a nebezpečí. Zde rovněž často poznáme, jak si stojí lidé k sobě ve všech vztazích.

1. dům hovoří o podstatě naší bytosti. O tom, co je nám vlastní, vrozené. Základ povahy, chcete-li. Všechno, co je umístěné v prvním domě, je jakýmsi materiálem, ze kterého je člověk zhotovený. Například Slunce v prvním domě nemůže mít prakticky člověk, který by trpěl nedostatkem sebehodnoty. Bude o něm slyšet a jeho základním modelem bude „Věřím v sebe“.

 

2. dům souvisí s majetkem, financemi, výdělečnou činností.

 

3. dům V tomto domě „bydlí“ naši příbuzní, sourozenci, rodina. Rovněž souvisí s kratšími cestami. Dále pak jsou zde dílem vědomosti, řemeslo i písemná forma vyjadřování.

 

4. dům má vztah k rodišti, vykresluje pohled osoby na svou vlast a vztah k ní. Bydlí zde vše dědičné včetně chorob a dispozic po rodičích. Dále pak domácnost a bytové poměry. (Takový je doma.) Rovněž zde najdeme informaci o koncích věcí a pádech.

 

5. dům je domem lásky a srdečních záležitostí. Vykresluje, jaký má člověk pohled na lásku jako cit, jak se dívá na vlastní schopnost milovat. Dále je tady uloženo případné nadání herecké či jinak související s veřejnou činností a schopnost upoutat. Dům mluví o plodnosti i počtu těhotenství. Celkově je to dům štěstí.

 

6. dům zde se ukrývá zdraví, choroby, konstrukce těla, ale i pracovní nebo služební poměry. Rovněž lidé nám podřízení a sourozenci rodičů.

 

7. dům tohle je dům manželství. Najdeme tady povahu partnera a jeho poměry. Reprezentuje vyrovnání věcí, rovněž schopnosti kolem esoterických věd a konec života.

 

8. dům je domem smrti. Ovšem nejen jí. Je důležitý. Je to dům Pluta, tedy vládce podsvětí. Tady je uloženo všechno pudové, sexualita a podobně. Má-li člověk problém s vlastní sexualitou, je vidět tady. Zde si lze povšimnout jakýchkoli zvráceností, nebo případně i těžkých odchylek od normálu. Zde je ale také příčina a okolnosti smrti samotné. Dům ovšem hovoří i o případném dědictví, výhodách z manželství a rodinných tajemstvích a podobně.

 

9. dům zde sídlí naše morálka a duševní úroveň. Mravní dispozice, princip morální, vysoké školy, cizina, daleké cesty i zvláštní uplatnění na veřejnosti. Dům hovoří o víře a životním postoji k náboženství.

 

10. dům společnost a naše postavení v ní všeobecně. Služební cesty, povolání, veřejné činy, dosažené pocty. Rovněž matka. Reprezentuje vrchol věcí, nejvyšší vzestup, léto života a to, jak působíme na své okolí a jak nás přijímá společnost.

 

11. dům přátelství a tradice. Jaký druh přátel si vybíráme. Naše poctivost či nepoctivost k nim. Náš přístup k přátelství i jak je, či není pro nás důležité. Výrazivo, protekce, společenské postavení. Děti a celkové štěstí. Najdeme zde náš přístup k rodinným tradicím a převzatému modelu výběru společnosti od předků.

 

12. dům je to dům Ryb. Dům našeho nevědomí. Tady najdeme schopnosti mimosmyslového vnímání, intuici, duchovní hloubku, ale rovněž stav nervové soustavy, sílu psychiky a hlavně schopnost soucitu a senzitivitu.  Lze odhadnout možnost záchrany, pomoci, sociální instituce, tajné přátele, a naopak dobrodince.

 

Planety

 

Každá planeta má laicky řečeno svou povahu, kterou servíruje do horoskopů nás všech. Tím, ať už si to přejeme, nebo ne, ovlivňují všechno naše konání a namnoze i efekt, který se nám dostává zpět. Logicky jinak bude například působení Pluta vnímat Štír a jinak například Lev.

 

Uran – Je tajemným nositelem zpětné vazby, karmických věcí a umí odkrýt zasunuté aspekty našich duší. Je-li někdo skrytým hrdinou, schopným v kritické situaci nasadit vlastní život, vběhnout do hořícího domu a zachránit cizí rodinu, pak za to může postavení jeho Uranu.

 

Saturn – Představte si starce s obrovskými hodinami v rukách, nemilosrdného a spravedlivého vládce času a všeho, co pokládáme za zákonné. Je to on, kdo říká „Máš na to? Zachoval jsi se správně? Ne? Inu dostaneš, co zasloužíš…“

 

Neptun – Voda, mytologicky známý trojzubec a vládce všech vizí, iluzí, talentů, emocí a schopnosti tvořit. Je to on, kdo dává člověku možnost využít své fantazie i nadání. Dokáže ale také doslova utopit člověka v jeho vlastních iluzích.

 

Pluto – Hádés. Vládce podsvětí, šiřitel nejen všeho pudového a hříšného, ale také vládce nad životem a smrtí. Všechny naše špatné stránky, všechno pokušení získat cosi na hranici zákonnosti, či etiky má pod palcem on. To on říká „Vezmi si to, když máš na to chuť“. Současně v nás umí vzbudit vášeň, kterou bychom bez něho jen velice těžko poznávali.

Tak jako má každý dům své pole působnosti svou oblast vlivu, má každá planeta svou povahu, kterou do té které oblasti logicky vnáší.

 

Slunce je podstatou bytosti. Životadárné a hřejivé, nositel zdraví a energie. Šiřitel optimismu a pocitu, že všechno bude zase dobré. Dává důvěru v sebe sama a učí poznávat kvality vlastního bytí. Je to „JÁ“, každého z nás. Současně umí být spalující, egoistické a málokdy uvažuje, zda stačí prostředky k dosažení cílů. Aktivuje vždy všechno, s čím souvisí dům, případně znamení. U ženy často reprezentuje manžela. Z chorob mu patří choroby: srdce, křeče, mdloby, horečky.

 

Měsíc představuje ženskou stránku osobnosti. Tu mají i muži. Ukazuje na funkci matky a schopnost být jí.  V mužském horoskopu představuje manželku, sestru, matku. Rovněž ukazuje na záležitosti, ve kterých budeme závislí na druhých, i míru naší harmonie. Symbolizuje sílu citu a fantazii. Choroby: mozek, břicho, střeva, měchýř, žlázy, prsa, genitálie, oči.

 

Merkur má na starosti naše myšlení, duševní schopnosti a celkovou inteligenci. Merkur často ukazuje komunikační schopnosti člověka i způsob působení jeho projevu na druhé. Dále vědomosti, obratnost, logiku, ale i výdělek, finance a obchod. Choroby: bolesti hlavy, nervové poruchy, paměť.

 

Venuše je planetou lásky, vztahu k vlastnímu i cizímu tělu, kráse, vkus… Reprezentuje lásku, oblíbenost, fyzickou krásu, umění, přístup k manželskému druhu, hravost, vztah k jídlu a požitkům a vůbec celkový blahobyt člověka. Venuše je poživačná a chce se líbit. Je ti tedy i styl a vizuální vjem, který si na člověka tvoří společnost. Jak působí jeho vizáž na druhé, jak se vedle něho lidé cítí. Jestli se jim líbí. Choroby: špatná pleť, vyrážky, impotence, kýla, cukrovka, nemoci krve.

 

Mars je planetou války. Přináší sílu agrese, nepřátelství, možnost katastrof, požárů a podobně. Značí míru divokosti člověka, jeho vůli, ego, ale i sporty a touhu vyhrávat.

 

Jupiter je planetou štěstí. Hovoří o úspěchu (nebo samozřejmě o opaku, pokud je poškozený). Mluví o síle dobra, citu a spravedlnosti v člověku. Má na starosti i životní chyby, pýchu i marnivost, velikášství či požitkářství. Zdali má člověk v životě pocit štěstí, je otázkou toho, jak má dobře, nebo špatně aspektovaný Jupiter. Choroby: plíce, játra, krvácení, cévy, stehna.

 

Saturn je kontrolor a věčný zlý jazyk. Prozradí, čeho se nejvíce bojíme, kde si nevěříme. Je jakýmsi opakem Jupitera. Může ukázat oblast nebezpečí zmaru, klamu a pokušení. Podle domů udává, čeho se nám bude nejvíc nedostávat, co nás bude tížit. Představte si starce s obrovskými hodinami v rukách, nemilosrdného a spravedlivého vládce času a všeho, co pokládáme za zákonné. Je to on, kdo říká „Máš na to? Zachoval jsi se správně? Ne? Inu dostaneš, co zasloužíš…“ Choroby: revma, žloutenka, nakažlivé nemoci, zuby, kostra. 

 

Uran a Neptun jsou planety tušení. Našich zasunutých schopností, toho, o čem možná ani sami nevíme. Zde je možno nejčastěji nalézt důvod, proč člověk například nenastoupí do letadla, které se má zřítit. Jak to, že varuje rodinu a vlastně neví před čím. Rodina uposlechne, a vyhne se tak pohromně.

 

Pluto – To je Hádés. Vládce podsvětí, šiřitel nejen všeho pudového a hříšného, ale také vládce nad životem a smrtí. Všechny naše špatné stránky, všechno pokušení získat cosi na hranici zákonnosti, či etiky má pod palcem on. To on říká „Vezmi si to, když máš na to chuť“. Současně v nás umí vzbudit vášeň, kterou bychom bez něho jen velice těžko poznávali. Pluto je hluboký a opatruje naše zasunuté vlastnosti, klady i zápory. To, co je tou mnohdy tak dobře skrývanou druhou tváří.

Podle umístění v domech lze odhadnout oblast, kde působí tyhle dvě planety. Veškeré paranormální schopnosti jsou povětšinou dílem Uranu a Neptuna. Uran navíc, při „správném“ umístění, dává člověku schopnost ovládat a manipulovat druhé. Záleží pak hodně na postavení jiných planet, zda v dobrém, či fatálním smyslu.

 

Trigon, sextil, kvadrát, opozice a konjunkce

 

Vesmír je neustále v pohybu. Planety se pořád posunují. Některé rychle a některé pomalu. Neustále kolem sebe pochodují. Jejich vzájemné postavení způsobí pokaždé něco jiného.  Také v horoskopu se na sebe pokaždé dívají z jiného úhlu, což je velmi důležité.

 

  • Když jsou v zákrytu, je to Konjunkce.  
  • Když je to 60° je to sextil, 
  • 90° kvadrát, ‚
  • 120° trigon
  • 180°, když jsou proti sobě, je to opozice.


Konjunkci si rozumějí, jakoby se dívají na věci stejně a mají stejný názor.

 

V Sextilu – dokáží se domluvit, jedna proti druhé nic nemá, mohou se doplňovat. Nechtějí si škodit.

 

V Kvadrátu – navzájem se dráždí, mnohdy si nerozumí, kritizují se. Někdy to ale třeba u pracovních vztahů přináší tvůrčí napětí, zdravou konkurenci a tak. Kvadrát také způsobuje silnou sexuální přitažlivost.

 

V Opozici – to je náročné. Pokud třeba ve vztahu mají lidé na sebe v opozici Lunu, jeden druhého nepřijme jako rodiče. Ona dítě vychovává formou, která je pro něho nepřijatelná. Z jeho pohledu není matkou, jeho dětem. Pokud jsou takto třeba Venuše, ten, jehož je opozice nepřijme vzhled toho druhého. (to je někdy sranda u těch Venuší, protože pokud jsou dobře aspektované, pak prostě i když si jeden dá na hlavu kýbl, na něj cedník a na to cihlu, tak ten druhý se z toho pomine blahem.:-) ) Mars v opozici, mohl by druhému i fyzicky ubližovat.. a tak dále.


Horoskopy, které najdete v časopisech, pochopitelně vychází pouze z obecného postavení hvězd a popisují pravděpodobný dopad na jednotlivá znamení.

Všeobecné popisy povah jednotlivých znamení pak pochopitelně vycházejí z obecné povědomosti a jsou jen základní charakteristikou. Je proto logické, že ne na každého se takový horoskop hodí.

 

Na světě není dvanáct lidských povah.

 

Ovšem podrobně zpracovaný nativní, nebo tranzitivní horoskop, který vychází z data, hodiny a místa narození člověka je zcela o něčem jiném. Pokud se člověk narodí v tu, kterou hodinu, na tom, kterém místě, v to, které datum, pak je to, jako by tu chvíli na tom místě někdo vyfotografoval hvězdy v jejich momentální pozici.

Nikde to nemůže být stejné a o pár minut později to bude zcela jinak i na tom samém místě.

 

Lze proto říci, že s pomocí přesných údajů narození člověka, ho dokáže dobrý astrolog doslova rozebrat na šroubky a dozvědět se o něm o víc, nežli mnohdy ví on sám.


Napadlo mě, že by se vám mohl tento článek hodit hnedle zítra, kdy vyjde velká předpověď na září.

 

Michaela


 

vizitka KudláčkováHodnocení článku

Hodnotilo 15 čtenářů průměrem 5 bodů z pěti


Čtěte také:

HOROSKOP PRO VŠECHNA ZNAMENÍ - PROSINEC 2015 
Je úplněk – čas oslovit vrbu 
Kamínky a my: Černý jantar, Chalcedon a Venušiny vlasy 
TAROT ODPOVĚDI 4.4,2014 
Výkladový den: Peníze a zákon přitažlivosti 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
Avatar
post Zaslal: 21.11.2012 10:22

Odpověď na příspěvek #4999
Uživatel: Quentinová z Montargis

Vúbec se v tom nevyznám, ale horoskopy miluju!!) Krásné čtení)
 

Tedy - duše spřízněnáROFL

 
Avatar
post Zaslal: 21.11.2012 10:16
 

Pověstné kolo, když někde zřím, mne upřímně vyděsí, jak se v tom může někdo vyznat.

Já se vzdala, jen jsem to viděla, do toho jsem nešla, jak strkám nos do všeho.

 

No vidíte a zase. Našla jsem se téměř všude, z každého něco. Jsem exot.

 
Avatar
post Zaslal: 21.11.2012 09:25
 

Moc pěkně napsáno :-). Četla jsem hodně knih, ale nakonec jsem z toho měla vždy guláš. :-). Tenhle článek odhalil docela zajímavou věc... 

Mám skoro všechno narvané v pátém "baráku", tož to bych měla být ve skutečnosti dítě štěstěny :-D...i když se to tak doposud až tak nejevilo.

Hm... kecám... to, že vylízám z různých věcí, z nichž by jiný nevylezl, i přes pochroumaná křídla a válcovačku, přeci jen štěstí nakonec bude :-).

ale vážně... v pátém domě mám bod štěstí, Uran, Měsíc, Pluto a dokonce se mi tam láme váha se štírem a ještě mi tam začíná jedna konjunkce :-) a ještě tam mám měsíční uzel RetrográdníLaughing...

 

 
Avatar
post Zaslal: 01.09.2011 20:40
 

Moc zajímavý článek :-)

 
Avatar
post Zaslal: 01.09.2011 17:25
 

Clanek je nahodou vybornejOk. Mne  pripada, ze to kvantum informaci je podany tak perfektne a pritom trotlfest, ze to pochopim i ja... 

 
 

A to jsem se to snažila psát co nejjednodušeji. Asi začnu psát návody k dálkovým ovadačům OMG

 
 

Vúbec se v tom nevyznám, ale horoskopy miluju!!)Love it Krásné čtení)

 
Avatar
post Zaslal: 01.09.2011 12:43
 

já musím číst třikrát i návod čínským nudlím, tohle přenechám odborníkům.

 
Avatar
post Zaslal: 01.09.2011 10:53
 

Diky za obsahly clanek, aspon konecne vim, ktera bijeSmile.

 
Avatar
#4964
Já si koupila nedávno knihu

Kaylie
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 01.09.2011 09:05
 

o astrologii, opravdu pro blby jako jsem já, tak tam jsem trochu chápala, ale to  bych musela číst a ne sedět na netu a mít rozečtených 5 knih...

Jsou knihy, ke kterým se člověk musí stále vracet, pořád nachází něco nového, no jsem prostě nepoučitelná.

 
Avatar
post Zaslal: 01.09.2011 06:23
 

no... věřím tomu a už dlouho přemýšlím nad tím, že by mi velmi pomohlo nahlédnout do budoucích vlivů, prostě do toho, jestli tam v následujících letech nejsou nějaký výrazný aspekty pro něco.

Lhostejno dobré či zlé, ale aby se něco pohnulo....

Astrologii moc hezky vysvětluje Elizabeth Haich ve své  knize Zasvěcení, tedy spíše zrod astrologie, to, proč funguje...

 
post Zaslal: 01.09.2011 00:05

Odpověď na příspěvek #4941
Uživatel: Kaylie

v neobvyklou hodinu, ale vždy když vidím tu změť čar, čísel a kdoví...
 

Není to tak složité. Má to logiku posloupnost i průhledný systém. Věř mi. Love it

 
Avatar
#4941
No, jsem tu trochu

Kaylie
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 31.08.2011 23:42
 

v neobvyklou hodinu, ale vždy když vidím tu změť čar, čísel a kdoví čeho, udělá se mi vždy nevolno a astrologie je snad jediná věc, do které jsem radši vůbec nestrkala nos, protože vím, že to nepochopím, ani psané slovo ne!

A přitom je to tak pravdivé.

 

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist